2023. április 2., vasárnap

Ajánlott irodalom 2016

Az alapot a témákból való felkészülésnél a kétszintű érettségi követelményrendszerben az emelt szintre meghatározott elvárások jelentik.


Biológia

Ajánlott irodalom a középiskolás tankönyveken kívül:

 

 1. Ádám Veronika (2006, szerk.): Orvosi biokémia. 3. kiadás. Medicina Könyvkiadó Zrt, Budapest.
 2. Bán Sándor: Kiegészítő fejezetek a biológia érettségihez. Maxim Könyvkiadó, Szeged.
 3. Fonyó Attila (2004): Az orvosi élettan tankönyve. Harmadik, átdolgozott és bővített kiadás. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest.
 4. Kontra György (1971, szerk.): Az emberi test I. és II. kötet. Ötödik, átdolgozott kiadás. Gondolat Kiadó, Budapest.
 5. Nagy László (2008): 70 éve kapott Nobel-díjat Szent-Györgyi Albert. A Biológia Tanítása, 16. 2. sz. 3−6.
 6. Szent-Györgyi Albert (1978): The living state and cancer. Marcel Dekker Inc. Magyar fordításban: Az anyag élő állapota (fordította Gervay Judit). Magvető Kiadó, Budapest, 1983.
 7. Szent-Györgyi Albert (1983): Válogatott tanulmányok. Gondolat Kiadó, Budapest. Válogatta, szerkesztette és a bevezetőt írta: Elődi Pál.
 8. Szerényi Gábor (2010): Biológia érettségizőknek. 1. és 2. kötet. Mozaik Kiadó, Szeged.
 9. Marton János előadása a Mindentudás Egyetemén, Szegeden: Szent-Györgyi Albert szegedi évei. 2007.04.11. http://www.u-szeged.hu/oktatas/2007-aprilis-11-szerda/szent-gyorgyi-albert
 10. Világhíres feltalálóink: Szent-Györgyi Albert (1893−1986). http://www.feltalaloink.hu/tudosok/szent-gyorgyialbert/html/sztgyoralbindex.htm
 11. Szent-Györgyi Albert http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent-Györgyi_Albert
 12. Beck Mihály (2001): A magyar Nobel-díjasok. Magyar Tudomány, 12. sz. http://www.matud.iif.hu/01dec/beck.html
 13. Szent-Györgyi Albert Nobel Díjának 75. évfordulója. 9 Nobel díjas egyidőben Szegeden. http://www.szentgyorgyi75.com/
 14. Szent-Györgyi Albert néha úszva ment dolgozni. http://szeged.hir24.hu/szeged/2012/03/22/szent-gyorgyi-albert-neha-uszva-ment-dolgozni/


Fizika

Ajánlott irodalom a középiskolás tankönyveken kívül:

 

 1. Molnár Árpád: SZALAY SÁNDOR, A SZONOKÉMIA ÚTTÖRŐJE (Fizikai Szemle 2009/12. 431.o.) http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0912/molnar0912.html
 2. Mester András: HALLHATATLAN HANGOK (Fizikai Szemle 2007/8 288.o.) http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0708/mester0708.html
 3. Kovács Ferenc és munkatársai: AZ ULTRAHANG TERÁPIÁS ALKALMAZÁSAI (Fizikai Szemle 2006/8. 256.o.) http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0608/ultrahang0608.html
 4. SZENT-GYÖRGYI ALBERT - FALAK NÉLKÜL... (Millenniumi mesék; Fizikai Szemle 2001/8. 251.o.) http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0108/szgya.html
 5. Bay Zoltán és Szent-Györgyi Albert barátsága http://mek.oszk.hu/03200/03286/html/tallozo1/zallar.html
 6. Kvantumbiológia - biofizika ma: http://www.borgyogyaszat.com/lexikon/kvantumbiologia-biofizika-ma.html
 7. 9 Nobel-díjas a szegedi egyetem Szent-Györgyi konferenciáján: http://www.u-szeged.hu/hirek/2012-februar/9-nobel-dijas-szegedi


Kémia

Ajánlott irodalom a középiskolás tankönyveken kívül:


 1. Kovács Lajos - Csupor Dezső - Lente Gábor - Gunda Tamás: Száz kémiai mítosz (gyógyszerek fejezet), Akadémiai Kiadó, Budapest 2011.
 2. Fodor GÁbor: Egy magyar kémikus élete, JATE Press, Szeged 2002
 3. Újszászi Ilona: A szabadság pillangója, Belvedere Meridionale, Szeged 2006
 4. Oláh György: Életem és a mágikus kémia, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002
 5. Szent-Györgyi Albert a Délmagyarországban és a New York Times-ban – Szegedi Egyetemi Tudástár 3. (Szegedi Egyetemi Kiadó 2014.
 6. illetve a gimnáziumi általános és szerves kémia
 7. KÉMIKUSOK, AKIK 1956-BAN HAGYTÁK EL MAGYARORSZÁGOT - prezentáció


A Szabadegyetem-Szeged előadássorozat kapcsolódó előadásai biológia és kémia tárgyban

 1. Dux László: A biokémia alapjairól. (2012. szeptember 12.) Videó szabadon letölthető: http://www.u-szeged.hu/szabadegyetem-szeged/szemeszter/biokemia-alapjairol/biokemia-alapjairol?objectParentFolderId=18396
 2. Wölfling János: Az élet a kémikus szemével. (2012. szeptember 19.) Videó szabadon letölthető:http://www.u-szeged.hu/szabadegyetem-szeged/szemeszter/elet-kemikus-szemevel/elet-kemikus-szemevel?objectParentFolderId=18395
 3. Tóth Gábor: Vitaminoktól a peptidekig - Szent-Györgyi intézetének kutatási témái (2012. szeptember 26.) Videó szabadon letölthető: http://www.u-szeged.hu/szabadegyetem-szeged/szemeszter/vitaminoktol-peptidekig/vitaminoktol-peptidekig?objectParentFolderId=18394
 4. Hannus István: A C-vitamin szegedi analízise. (2012. október 3.) Videó szabadon letölthető: http://www.u-szeged.hu/szabadegyetem-szeged/szemeszter/vitamin-szegedi/vitamin-szegedi?objectParentFolderId=18393

 

 

Ajánlott irodalom Szent-Györgyi Albert életéről

 

 1. Ralph W. Moss: Szent-Györgyi Albert (fordította Bakács Tibor, Typotex Kiadó 2012)


SZGYTV_uj_arculat