2023. május 28., vasárnap

Versenyszabályzat

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny versenyszabályzata, versenyleírása

2013. ősz.


 

A Szegedi Tudományegyetem által meghirdetett Szent-Györgyi Tanulmányi Versennyel kapcsolatos tudnivalókat foglaljuk össze ebben a dokumentumban. A versenyen való részvételhez fontos az ebben a tájékoztatóban összefoglalt információk ismerete.

Kérjük, figyelmesen olvassák el a szabályzatot!

 

A verseny középiskolás diákok és oktatók, illetve a Szeged Tudományegyetem elméleti és gyakorlati szakembereinek (egyetemi oktatók, kutatók), valamint a felkért középiskolai tanárok együttműködésével folyik.

 

Az SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyének különlegessége, hogy a Nobel-díjas tudós gazdag életművéből merít, így több tudományterület is érint. Azaz Szent-Györgyi Albert életművének, korának tudománytörténeti feldolgozása mellett a Nobel-díjas kutató munkájához, és a C-vitaminhoz kapcsolható tantárgyak – biológia, kémia, fizika – tanulmányi versenyének ötvözete. 2013-ban a verseny altémája „Szent-Györgyi és Klebelsberg”, így szerepet kap a 20-as, 30-as évek tudomány- és művelődéstörténete.


A versenyre való felkészülést az SZTE ajánlott irodalomjegyzékkel is segíti.

 

Az SZTE Szent-Györgyi Albert Tanulmányi Verseny

időpontja: 2013. november 29. (péntek)

helye: az SZTE Általános Orvostudományi Kar oktatási épületei


Versenyszabályzat


Az SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyének résztvevője lehet minden magyarországi diák, továbbá a Vajdaságban, illetve Arad és Temes megyében működő középiskolák magyar diákjai. Külön is meghívót kapnak az egyetem bázisiskolái, illetve a Duna-Kőrös-Maros-Tisza Eurorégióhoz tartozó magyar középiskolák (azaz: a dél-magyarországi régió 3 megyéjének középfokú oktatási intézményeiben tanuló 10., 11. és 12. osztályos diákok). A verseny résztvevői: az intézményenként összeállított olyan 4 fős csapatok, amelyeknek legalább egy tagja 10. osztályos (a verseny szempontjából az évfolyamokat úgy számoljuk, hogy az 5 évfolyamos, első évben csak nyelvi előkészítős osztályoknál, ahol a normál tananyagot egy év csúszással tanulják, az első évfolyam nem számít, kihagyandó). Minden csapathoz tartoznia kell legalább 1 felkészítő tanárnak is.

 

A csapatok jelentkezésükkor elfogadják a versenyrészvételi szabályzatát, illetve tudomásul veszik, hogy a verseny szervezői a változtatás jogát fenntartják. Az esetleges változás a verseny honlapján (www.u-szeged.hu/szgytv) kerül kihirdetésre.

 

A résztvevőknek érvényes diákigazolvánnyal kell rendelkezniük, valamint az 5 évfolyamos, első évben csak nyelvi előkészítős osztályoknál, ahol a normál tananyagot egy év csúszással tanulják, a jelentkezéshez egy, az iskola által kiállított igazolást is csatolni kell az adott csapattag 5 évfolyamos képzésben való részvételéről. A résztvevőknek a helyszínen a diákigazolványukkal kell igazolniuk középiskolai tanulmányaikat.

 

A tanulmányi versenyt a Szegedi Tudományegyetem által felállított szakmai bizottság (zsűri) irányítja.

 

A verseny leírása


A verseny során a résztvevők két forduló során, 5 kategóriában – biológia, fizika, kémia, történelem, művelődéstörténet – kapnak kérdéseket és feladatokat. Minden tárgy kérdései köthetők a verseny témájához.

 

1. forduló: 2013. november 29. délelőtt

2. forduló: 2013. november 29. délután

 

Kreatív feladat:

A jelentkező csapatok előre elkészítendő, legkésőbb 2013. november 21-ig, a verseny központi elérhetőségeire beküldendő) kreatív feladatot kapnak: készítsenek 3-5 perces, de max. 10 perces kisfilmet, melynek témája: Szent-Györgyi és Klebelsberg. Az elkészült pályaműveket kérjük, töltsék fel a youtube.com videómegosztó portálra a saját accountjuk alá. A videó adatvédelmi beállításainál kérjük, állítsák be a „Nem listázott” opciót, és a videó linkjét küldje el részünkre a pr@rekt.szte.hu e-mail címre „SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny kreatív feladat” tárggyal, a nevezési lapon megadott kapcsolattartói e-mail címről. Csapatonként egy pályaművet lehet beadni. A szövegtörzsben mindenképpen legyen feltüntetve a csapat neve, iskolája, valamint elérhetősége. Csak a visszaigazolt pályaművek számítanak érvényesen beadottnak. Ezeket a munkákat a verseny eredményétől függetlenül értékeli a zsűri és a legjobbnak ítélt pályamunkát különdíjban részesíti. A beérkezett pályamunkák a versenyt követően az SZTE-hez kapcsolódó webes felületeken lesznek megtekinthetőek. A pályamunkák benyújtásával a résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szegedi Tudományegyetem ezeket a műveket a későbbiekben különböző fórumokon felhasználja.


A verseny során négy területen mérik össze tudásukat a csapatok. A kérdések többsége egy-egy témához köthető hatos csoportot alkot, minden csapat célzottan kap 1-1 kérdést ebből, rossz választ követően lehet kérdést/pontot rabolni. Fontos tudni, hogy rablás esetén nem csak pontot szerezni, de veszíteni is lehet, hiszen rossz válasz esetén a rabló csapat annyi pontot veszít, amennyit éppen rabolni tudott volna.

A válaszok megfelelőségét és a verseny tisztaságát a Szegedi Tudományegyetem professzoraiból álló zsűri vigyázza:

(Aki nincs jelen azt nem olvassa fel)

A zsűri elnöke:
Prof. Dr. Dux László az Általános Orvostudományi Kar Biokémiai Intézet, tanszékvezető egyetemi tanára
Prof. Dr. Hódi Klára professzor emerita, a Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszertechnológiai Intézet nyugalmazott egyetemi tanára
Prof. Dr. Blazovich László professzor emeritus, az Állam és Jogtudományi Kar Magyar Jogtörténeti Tanszék nyugalmazott egyetemi tanára
Prof. Dr. Wölfling János a Természettudományi és Informatikai Kar Kémiai Tanszékcsoport Szerves Kémiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára
Dr. Sághy Miklós a Bölcsészettudományi Kar Vizuális Kultúra és irodalomelmélet Tanszék egyetemi adjunktusa

 

 

Díjazás


A döntő során legtöbb pontot szerzett csapat nyeri meg a vetélkedő fődíját a 200.000 Ft összértékű ösztöndíjat.

 

A versenynap programja:

1.) délelőtt - regisztráció

2.) számítógépes teszt kitöltése – első forduló

A 6. helyen holtversenyre nincs lehetőség, a selejtező addig tart, amíg a sorrend el nem dől. (Mindez pótkérdések segítségével kivitelezhető.)*

3.) délután - nyílt versenyben méri össze tudását az első fordulós teszt alapján legjobb teljesítményt nyújtó 6 csapat* – második forduló.

4.) A megmérettetés végső eredményének ünnepélyes kihirdetése, értékes jutalmak átadása

Az előkészületekről, a versenyről folyamatosan informál: www.u-szeged.hu

 

* A döntőbe a selejtezőn legjobb eredményt elérő 6 csapat jut be, de iskolánként legfeljebb kettő csapat kerülhet a végső fordulóba.

 

Az ajánlott irodalom megtalálható lesz, illetve további, a versenyhez kapcsolódó információk is elérhetőek a verseny honlapján: www.u-szeged.hu/szgytv


A verseny a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2013-0035, Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Szegedi Tudományegyetemen című program keretében valósul meg.