2022. május 21., szombat

Munkaterv


A projekt (EduMAP) célja, hogy megértse és fejlessze a felnőttképzési oktatáson keresztül megvalósuló aktív részvételi állampolgárság valós és potenciális hatásait Európában.

 

A felnőttképzés területén lévő megfelelőbb megoldások kutatása feltételezi a széles körben való és célzottan a felnőttképzést akadályozó tényezők feltárását.

 

Az első fázisban, az EduMAP leltárba veszi az EU tagállamokban fellelhető felnőttképzési szabályozásokat és gyakorlatokat, különös tekintettel a társadalmi kirekesztettség szélén álló fiatal felnőttekre, amelyet az egyik munkacsomag vizsgál (WP2).

 

Miután az EU28 tagállamokban felmértük az állami szabályokat, képzési intézményeket, valamint a már meglévő kutatási eredményeket (state-of-art), esettanulmányokon keresztül felkutatjuk a társadalmi kirekesztettség szélén álló fiatal felnőttekre vonatkozó sikeres oktatási gyakorlatokat. Ebben a fázisban még az EU-n kívüli térségre is kitekintünk, hiszen a projektben Törökország is részt vesz (WP3).

 

Az EduMAP feltérképezi és tanulmányozza a felnőttképzés területének kommunikációs környezetét, annak érdekében, hogy megértse, az oktatási kezdeményezéseket előterjesztők és azt használók, hol és miként helyezkednek el az információ- és kommunikáció-áramlásban. Ennek megértése nyomán az EduMAP innovatív fórumokat fog kifejleszteni az oktatási ügynökségek és a fiatalok közötti párbeszéd érdekében (WP4).

 

A kutatási eredményeket, a résztvevők által közösen kidolgozásra kerülő, Intelligens Döntéstámogató Rendszer (IDR) létrehozására használja fel a projekt, amely rendszer könnyű hozzáférést biztosít a szabályalkotók és érintettek számára azon információkhoz, amelyek elengedhetetlenek a sérülékeny fiatal felnőttek szükségleteihez idomuló adekvát lépések megtételéhez (WP5).

 

A projekt felépítése az alábbi linken megtalálható:

http://www.uta.fi/edu/en/research/projects/edumap/research.html

horizon_2020


A projektet az Európai Unió Horizon 2020 Kutatási és Innovációs Programja finanszírozza.


EU_zaszlo