2023. március 23., csütörtök

Felnőttképzés mint az Aktív Részvételi Állampolgárság Eszköze (EduMAP)


Az EduMAP Horizon 2020 kutatási program, amely azon fiatalok oktatási szükségleteire fókuszál, akik alacsony szintű általános és funkcionális írás-olvasás képességgel, nyelvi hiányosságokkal és kulturális ismeretekkel (pl. külföldi bevándorlók, etnikai kisebbségek, fogyatékkal élők, gyermekvédelmi gondoskodásba kerültek és más perifériára szorultak) rendelkeznek, továbbá azokra is, akik kihullottak az iskolarendszerből, valamint akik hátrányos helyzetük miatt nem részesülnek oktatásban vagy képzésben.

 

Az alapvető cél, hogy segítséget nyújtsunk az európai, nemzeti és helyi jogalkotóknak, oktatási hatóságoknak és oktatóknak a felnőttképzés szabályait és gyakorlatait a sebezhető helyzetben lévő fiatal felnőttek szükségleteire és igényeire szabni.

 

A központi kutatási kérdés: Milyen szabályok és gyakorlatok szükségesek a felnőttképzés területén, annak érdekében, hogy a társadalmi kirekesztettség veszélye alatt álló fiatal felnőttek az aktív állampolgárságon keresztül bevonódjanak a felnőttképzésbe Európa-szerte?

horizon_2020


A projektet az Európai Unió Horizon 2020 Kutatási és Innovációs Programja finanszírozza.


EU_zaszlo