2022. május 21., szombat

Háttér


A korábbi kutatások alapján látható, hogy az európai felnőttképzési rendszer számos sérülékeny csoport oktatási szükségleteinek nem felel meg, például alacsony szintű általános és funkcionális írás-olvasási képességgel, nyelvi hiányosságokkal és kulturális ismeretekkel (friss külföldi bevándorlók, etnikai kisebbségek) rendelkező személyek, továbbá azok, akik kihullottak az iskolarendszerből, valamint akik hátrányos helyzetük miatt nem részesülnek oktatásban vagy képzésben.

 

Különösen az etnikai kisebbségeket, fogyatékkal élőket és a bevándorlókat veszélyezteti a társadalmi kirekesztettség. A megfelelő nyelvi képességek, a szakmai ismeretek hiánya, vagy a kvalikifációik fogadó társadalmak általi el nem ismerése miatt kerülnek kizárásra a munkaerő-piacról.

 

Jelen kontextusban az európai felnőttképzés helyzete felülvizsgálatot igényel, annak érdekében, hogy megtaláljuk a sérülékeny fiatal felnőttek számára legmegfelelőbb megoldást. A felnőttképzésnek figyelembe kell vennie a társadalom perifériájára kerültek eltérő kulturális hátterét, és aktívan be kell őket vonnia azon oktatási kezdeményezésekbe, amelyek az ő tanulási szükségeleteikre keresik a megoldást. Megfelelő felnőttképzési szabályozással segíthetünk azokon, akik alacsony szintű általános és funkcionális írás-olvasási képességgel bírnak, akik nem vesznek részt oktatásban vagy képzésben, vagy akiket a társadalmi kirekesztettség fenyeget.

horizon_2020


A projektet az Európai Unió Horizon 2020 Kutatási és Innovációs Programja finanszírozza.


EU_zaszlo