2021. szeptember 22., szerda

Pedagógus-továbbképzések az SZTE-n


Az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar díjtalan, 2018 őszén induló pedagógus-továbbképzéseiről itt olvashatnak.


Az SZTE Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar pedagógus-továbbképzése itt olvasható.


A SZTE JGYPK Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központja által indítandó pedagógus továbbképzésekkel kapcsolatos részletek itt olvashatók.


A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanító- és Óvóképző Intézetének pedagógus-továbbképzési programja:

http://www.jgypk.hu/toki/


EFOP-3.1.2-16-2016-00001 sz. " A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából" című projekthez kapcsolódóan a Szegedi Tudományegyetem által szervezett 30 órás (3 egymást követő nap) képzések itt olvashatók.


Szakirányú továbbképzések az SZTE Juhász Gyula pedagógusképző Karon, további részletek itt olvashatók.
EFOP-3.1.2-16-2016-0001. A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében.

A Komplex Alapprogram pedagógiai rendszerének gyakorlati elsajátítása – Logikaalapú alprogram:

http://www.kalocsatv.hu/logika-alapu-tovabbkepzes-a-fenyi-gyulaban-nem-csak-jatek-a-tarsasjatek/Továbbképzés értékelés összesítője:

A fizika megjelenése és szerepe a különböző tantárgyakban (kémia, földrajz, biológia) 2019. október

Modern IKT eszközök és interaktív mérőeszközök használata az oktatásban (Gyula, Szarvas, Hódmezővásárhely) 2019. augusztus, szeptember

Tudatos internethasználatra nevelés 2019. szeptember-november

Legyen élmény a nyelvtanulás 2019. szeptember

Modern IKT eszközök és interaktív mérőeszközök használata az oktatásban Budapesti Szakképzési Centrum 2019. december

Legyen élmény a nyelvtanulás 2020. február

Fizika emelt szintű érettségi kísérleti feladatainak elvégzése és elemzése a tapasztalatok tükrében 2020. február

Filogenetika és modern populációgenetika 2020. február

Modern IKT eszközök és interaktív mérőeszközök használata az oktatásban 3.4.3 2020. március

A fizika megjelenése és szerepe a különböző tárgyakban (kémia, földrajz, biológia) 2020. március

Egyenes út az egyetemre. Komplex felkészítő program a továbbtanulás támogatásához. 2020. március

Egyenes út az egyetemre. Komplex felkészítő program a továbbtanulás támogatásához. 2020. április

Legyen élmény a nyelvtanulás 2020. március

Legyen élmény a nyelvtanulás 2020. május

Legyen élmény a nyelvtanulás 2020. június 5.

Legyen élmény a nyelvtanulás 2020. június 12.

Egyenes út az egyetemre. Komplex felkészítő program a továbbtanulás támogatásához.augusztus 25-27.

Egyenes út az egyetemre. Komplex felkészítő program a továbbtanulás támogatásához.augusztus 27-29.

Legyen élmény a nyelvtanulás 2020. augusztus 19-26. Békés

Legyen élmény a nyelvtanulás 2020. augusztus 27-28. Kunszentmiklós

A mindennapok kémiája 2020. november

A fizika megjelenése és szerepe a különböző tantárgyakban (kémia, földrajz, biológia) 2020. november

A földrajz új világa számítógép és internet alkalmazása a földrajz tanításban 2020. november

Egyenes út az egyetemre. Komplex felkészítő program a továbbtanulás támogatásához 2021. január 27-29.

Egyenes út az egyetemre. Komplex felkészítő program a továbbtanulás támogatásához 2021. január 26-28.

Tanulási eredmény alapú projektoktatás a szakképzésben 2021. február

A fizika megjelenése és szerepe a különböző tantárgyakban (kémia, földrajz, biológia) 2021. feburár

Tanulási eredmény alapú projektoktatás a szakképzésben 2021.április

A fiatal generációt érintő életviteli problémák fiziológiai alapjai 2021. április

Modern fizika, módszertani továbbképzés általános és középiskolai szaktanárok számára 2021. május

A fizika megjelenése és szerepe a különböző tantárgyakban (kémia, földrajz, biológia) 2021. május

Egyenes út az egyetemre. Komplex felkészítő program a továbbtanulás támogatásához 2021. június

Új eredmények a földrajzban, új szemléletű földrajzoktatás 2021. júliusPedagógus-továbbképzések dokumentációjához:

EFOP-3.1.2-16-2016-00001
EFOP-3.4.3-16-2016-00014
EFOP-3.4.4-16-2017-00015