A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar szakmai gyakorlatáról

Kötelező szakmai gyakorlat - SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

(www.jgypk.hu/tanszek/alkegeszseg/)

 

a képzés melyik félévében

képzési szint

képzés neve

szakmai gyakorlat időtartama

szakmai gyakorlat főbb irányvonalai

4. félév

MA

Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterképzési szak

120 óra

lelki egészségfejlesztő és mentálhigiénés közösségi projektekhez kapcsolódó szakfeladatok előkészítése, tervezése
egyéni és kiscsoportos mentálhigiénés konzultáció

 

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Dr. habil. Benkő Zsuzsanna, professor emerita, főiskolai tanár, SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet, 62/544-737, benko@jgypk.szte.hu

 

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetősége:

Dr. Lippai László főiskolai docens, szakfelelős, SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet, 62/544-737; lippail@jgypk.szte.hu

SZTE JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet, Informatika Alkalmazásai Tanszék – Műszaki szakoktató, Informatika specializáció

(www.jgypk.u-szeged.hu)

 

a képzés melyik félévében

képzési szint

képzés neve

szakmai gyakorlat időtartama

szakmai gyakorlat főbb irányvonalai

7.

BSc

Műszaki szakoktató

160 óra

(12 hét)

KKK-ban meghatározott kompetenciák szerint

 

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Dr. Krész Miklós tanszékvezető, főiskolai tanár,

62/544-777, kresz@jgypk.szte.hu

Szak szakfelelősének személye, elérhetősége:

Dr. Farkas Zsuzsanna tanszékvezető, főiskolai tanár,

62/544-647, zfarkas@physx.u-szeged.hu

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

SZTE JGYPK Informatika Alkalmazásai Tanszék, 62/ 544-727


 

SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet

(www.jgypk.u-szeged.hu/tanszek/gyogypedagogia)

 

a képzés melyik félévében

képzési szint

képzés neve

szakmai gyakorlat időtartama

szakmai gyakorlat

főbb irányvonalai

2.

BA

gyógypedagógia szak/

gyógypedagógiai gyakorlat 1. kurzus

3

óra/hét

Heti egy alkalommal gyógypedagógiai és többségi, integráló intézmények látogatása kiscsoportos formában gyakorlati oktatók irányításával, populáció specifikus megfigyelések: az intézményben ellátott kliensek összetétele, a velük kapcsolatos gyógypedagógiai tevékenységek köre, nevelési és oktatási sajátosságok, fejlesztő terápiák, a szakemberek közötti interdiszciplináris együttműködés, valamint ennek személyi, szakmai és tárgyi feltételei. A szakirány választás előkészítése.

5.

BA

gyógypedagógia

szak/

Gyógypedagógiai gyakorlat 2. kurzus

3 óra/hét/szakirány

Heti egy alkalommal terepgyakorlat a hallgató mindkét szakirányán gyakorlati oktatók irányításával: foglalkozáslátogatás, megfigyelés, egy mikro- egy teljes önálló tanítás/foglalkozás írásbeli tervezése és vezetése, foglalkozáselemzés, pedagógiai jellemzés készítése, konzultáció, szóbeli és írásbeli reflexió.

6.

BA

gyógypedagógia

szak/

Gyógypedagógiai gyakorlat 3. kurzus

3 óra/hét/szakirány

Heti egy alkalommal terepgyakorlat a hallgató mindkét szakirányán gyakorlati oktatók irányításával: foglalkozáslátogatás, megfigyelés, három önálló tanítás/foglalkozás írásbeli tervezése és vezetése, foglalkozáselemzés, gyógypedagógiai vélemény készítése, konzultáció, szóbeli és írásbeli reflexió.

7.

BA

gyógypedagógia

szak/

Szakirányú összefüggő gyp.gyakorlat

kurzus

20

óra/félév/szakirány

Egyhetes összefüggő egyéni gyakorlat a hallgató mindkét szakirányán: hospitálás, négy önálló tanítás/foglalkozás írásbeli tervezése és vezetése, foglalkozáselemzés, pedagógiai diagnosztikai eljárás elvégzése és kiértékelése, esetismertetés készítése, konzultáció, szóbeli és írásbeli reflexió.

8.

BA

gyógypedagógia

szak/

Szakterületi féléves gyakorlat

kurzus

300 óra (2x150) óra/félév

Szakirányonként hathetes összefüggő egyéni gyakorlat: hospitálás, harminc önálló tanítás/foglalkozás írásbeli tervezése és vezetése, foglalkozáselemzés, esetismertetés és egyéni fejlesztési terv készítése, tanórán kívüli tevékenységek, gyakorlatot kísérő szakmai konzultáció, szóbeli és írásbeli reflexió. Portfólió összeállítása a terepgyakorlatról megadott szempontsor szerint.

 

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Máténé Homoki Tünde tanársegéd; mht@jgypk.u-szeged.hu

Szakmai gyakorlat szakirány felelősének személye, elérhetősége:

értelmileg akadályozottak pedagógiája: Bánhidy Andrea gyakorlati oktató; banhidyandi@gmail.com

logopédia: dr.Kocsisné Kálló Veronika gyakorlati oktató; kaveronika@t-online.hu és

Radics Márta gyakorlati oktató; radicsmarta@gmail.com

tanulásban akadályozottak pedagógiája: Mucsiné Erdei Mónika; monika.merdei@gmail.com

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet / Gyógypedagógiai Mentoráló és Módszertani Központ; 6725. Szeged, Hattyas utca 10.; Máténé Homoki Tünde; mht@jgypk.u-szeged.huSZTE JGYPK Szakképzési, Felnőttképzési és Továbbképzési Intézet

http://www.szttk.jgypk.u-szeged.hu/?pageid=21

http://www.szttk.jgypk.u-szeged.hu/szakmaigyak.html


 

a képzés melyik félévében

képzési szint

képzés neve

szakmai gyakorlat időtartama

szakmai gyakorlat főbb irányvonalai

szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetősége:

4.

FOSZK

Gazdaságinformatikus

560 óra

KKK-ban meghatározott kompetenciák szerint

Dr. Krész Miklós

62/544-777

kresz@jgypk.szte.hu

4.

FOSZK

Mérnökinformatikus – Hálózati informatikus szakirány

560 óra

KKK-ban meghatározott kompetenciák szerint

Dr. Békési József

62/546-057

bekesi@jgypk.u-szeged.hu

4.

FOSZK

Mérnökinformatikus – Rendszergazda szakirány

560 óra

KKK-ban meghatározott kompetenciák szerint

Árgilán Viktor

62/546-060

gilan@jgypk.szte.hu

4.

FOSZK

Programtervező informatikus – Fejlesztő szakirány

560 óra

KKK-ban meghatározott kompetenciák szerint

Tóth Attila

62/546-057

attila@jgypk.szte.hu

4.

FOSZK

Programtervező informatikus – Multimédia szakirány

560 óra

KKK-ban meghatározott kompetenciák szerint

Dr. Csallner András Erik

62/544-775

csallner@jgypk.szte.hu

4.

FOSZK

Televíziós műsorkészítő

560 óra

KKK-ban meghatározott kompetenciák szerint

Dr. Forró Lajos

62/544-748

forro@jgypk.szte.hu

 

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Dr. Döbör András dékán, az SZTE JGYPK Szakképzési, Felnőttképzési és Továbbképzési Intézet vezetője

 dobor@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

A szakmai gyakorlóhelyeket - a képzés minőségi alapelveit figyelembe véve - a felsőoktatási intézmény jelöli ki. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorlóhelyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vállalkozásnál vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő.

Kapcsolattartó személy a Képző Intézmény részéről:

Szervezési feladatok kapcsán:

Gyakorlati Képzési Iroda (Fodor Katalin elérhetőségével)

További kérdések esetén:

SZTE JGYPK Szakképzési, Felnőttképzési és Továbbképzési Intézet

Németh Tünde osztályvezető (nemetht@jgypk.szte.hu 62/546-278

SZTE JGYPK Alkalmazott Pedagógiai Intézet – Óvodapedagógus

(www.jgypk.u-szeged.hu)

 

a képzés melyik félévében

képzési szint

képzés neve

szakmai gyakorlat időtartama

szakmai gyakorlat főbb irányvonalai

1-6.

BA

Óvodapedagógus

nappali tagozat:.505 óra

levelező tagozat: 255 óra

KKK-ban meghatározott kompetenciák szerint

 

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Dr. Kakuszi B. Péter intézetvezető, főiskolai tanár,

Gyakorlati Képzési Bizottság vezetője; 62/546-345

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetősége:

Magonyné dr. habil. Varga Emőke tanszékvezető, főiskolai tanár; 62/ 546-091 (6091-es mellék)

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

SZTE JGYPK API Óvodapedagógus-képző Tanszék; 62/ 546-091

SZTE JGYPK Alkalmazott Pedagógiai Intézet, Szociálpedagógus-képző Tanszék

(www.jgypk.hu)

 

a képzés melyik félévében

képzési szint

képzés neve

szakmai gyakorlat időtartama

szakmai gyakorlat főbb irányvonalai

1-7.

BA

Szociál-pedagógia

900 óra

KKK-ban meghatározott kompetenciák szerint

 

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Dr. Fizel Natasa tanszékvezető, főiskolai docens

62/544-770

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetősége:

Dr. Fizel Natasa tanszékvezető, főiskolai docens

62/544-770

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

SZTE JGYPK API Szociálpedagógus-képző Tanszék; 62/ 546-339

SZTE JGYPK Alkalmazott Pedagógiai Intézet – Tanító/Nemzetiségi Tanító

(www.jgypk.u-szeged.hu)

 

a képzés melyik félévében

képzési szint

képzés neve

szakmai gyakorlat időtartama

szakmai gyakorlat főbb irányvonalai

8.

BA

tanító/

nemzetiségi tanító

8 hét

200 óra

tanítás alsó tagozat+VMT,

napközi, hospitálás,

tanórán kívüli tevékenység

 

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Dr. Nagy László adjunktus, gyakorlati képzésért felelős oktató; nlaszlo@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetőség:

Dr. habil Tóth Sándor Attila főiskolai tanár; stoth@arts.u-szeged.hu

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve:

JGYPK Gyakorlati Képzési Iroda

A sportszakos hallgatók kötelező gyakorlatával kapcsolatos információk

 

SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet

 

a képzés melyik félévében

kép-zési szint

képzés neve

szakmai gyakorlat időtartama

szakmai gyakorlat főbb irányvonalai

III-VI. félév

BA

Edző alapképzé-si szak

félévenként

60 óra

Összefüggő sportági szakmai gyakorlat (I-IV) a választható sportági specializációnak megfelelően. A hallgatók legalább heti 2x2 órában a választott sportág sportegyesületi edzésein és szövetségi versenyein vesznek részt, amit minden szemeszter szorgalmi időszakának végén hivatalos okirattal igazolnak.

 

Szakmai gyakorlat intézményi/intézeti felelőse, elérhetősége:

Specializációnként:

Aerobik: Hajdúné Dr. Petrovszki Zita petrovszki@jgypk.szte.hu

Atlétika: Vári Beáta vari@jgypk.szte.hu

Kajak-kenu: Seller László seller.laszlo@gmail.com

Kézilabda: Hocza Ágnes hocza@jgypk.szte.hu

Kosárlabda: Domokos Mihály domokos@jgypk.szte.hu

Labdarúgás: Dr. Bóka Ferenc boka@jgypk.szte.hu

Úszás: Katona Zsolt kzs@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetősége:

Hajdúné Dr. Petrovszki Zita petrovszki@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

Szegedi Rekreációs Sport Club, 6725 Szeged, Topolya sor 2., Tel.: 62/546-097

Szegedi Kosárlabda Egylet, 6726 Szeged, Temesvári krt. 33., 20/570-7877

Szegedi Vízisport Egyesület, 6723 Szeged, Felső Tisza-Part 4., 62/541694

Szegedi Sport és Fürdők Kft., 6725 Szeged, Temesvári krt 33., 62/549-970/101

Önállóan választható, a specializációfelelős által jóváhagyott sportági feladatellátó helyek.


 

SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudomány Intézet

 

a képzés melyik félévében

kép-

zési szint

képzés neve

szakmai gyakorlat időtartama

szakmai gyakorlat főbb irányvonalai

III-VI. félév

BSc

Sport- és rekreáció-szervezés alapképzé-si szak

félévenként

60 óra

Összefüggő gyakorlat belső szakmai koordinátorok közreműködésével. A gyakorlat részben belső (egyetemi) részben külső partnerek segítségével valósul meg.

 

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Specializációnként:

Rekreációszervezés: Dr. Tokodi Margaréta tokodi.margareta@gmail.com

Egészségfejlesztés: Dr. Lippai László lippail@jgypk.u-szeged.hu

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetősége:

Dr. Győri Ferenc gyori@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

Szegedi Rekreációs Sport Club, 6725 Szeged, Topolya sor 2., Tel.: 62/546-097

Szegedi Sport és Fürdők Kft., 6725 Szeged, Temesvári krt 33., 62/549-970/101

Napfényfürdő Aquapolis Szeged, Wellness-, Gyógy- és Élményfürdő, 6726 Szeged, Torontál tér 6., 62/566-488

Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány, 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6., 62/544-4275

SZTE Sportközpont , 6725 Szeged, Hattyas u. 10., 62/ 544-820

Önállóan választható, a specializációfelelős által jóváhagyott rekreációszervezési és/vagy egészségfejlesztési feladatellátó helyek.

SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet

 

a képzés melyik félévében

képzési szint

képzés neve

szakmai gyakorlat időtartama

szakmai gyakorlat főbb irányvonalai

I-VI. félév

BSc

Testne-velő– edző alapkép-zési szak (kifutó képzés)

félévente

heti 2x2 óra

A hallgatók legalább heti 2x2 órában egy választott sportág sportegyesületi edzésein és szövetségi versenyein vesznek részt, melyet minden szemeszter szorgalmi időszakának végén hivatalos okirattal igazolnak.

 

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Dr. Bóka Ferenc boka@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetősége:

Hajdúné Dr. Petrovszki Zita; petrovszki@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

Szegedi Rekreációs Sport Club, 6725 Szeged, Topolya sor 2. Tel.: 62/546-097

Önállóan választható, a szakfelelős által jóváhagyott sportági feladatellátó helyek.


 

Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet és SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet és közösen

 

a képzés melyik félévében

képzési szint

képzés neve

szakmai gyakorlat időtartama

szakmai gyakorlat főbb irányvonalai

V., VI. félév

BSc

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak (kifutó képzés)

V. félévben heti 2, a VI. félévben heti 3 óra

Összefüggő gyakorlat belső szakmai koordinátorok közreműködésével. A gyakorlat részben belső (egyetemi) részben külső partnerek segítségével valósul meg.

 

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Specializációnként:

Rekreációszervezés: Dr. Győri Ferenc gyori@jgypk.szte.hu

Egészségfejlesztés: Dr. Lippai László lippail@jgypk.u-szeged.hu

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetősége:

Dr. Tarkó Klára tarko@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

Szegedi Rekreációs Sport Club, 6725 Szeged, Topolya sor 2. Tel.: 62/546-097

SZTE Sportközpont , 6725 Szeged, Hattyas u. 10., 62/ 544-820

Önállóan választható, a specializációfelelős által jóváhagyott rekreációszervezési és/vagy egészségfejlesztési feladatellátó helyek.

Friss hírek

Friss hírek RSS

GTK_hirlevel_boritokep_webrara_boritokep

Gyakornoki pozíciók, állásajánlatok, nemzetközi lehetőségek, versenylehetőség és még sok más. Hogy hol? A GTK Karrier Iroda novemberi hírlevelében, kattints a részletekért!

Honlapra

Több ezer középiskolást vár a Szegedi Tudományegyetem november 24-én, csütörtökön 8 órától a József Attila Tanulmányi és Információs Központba, ahol a felvételiről, az egyetem képzéseiről és a hallgatói élet mindennapjairól tájékozódhatnak a továbbtanulás előtt álló fiatalok. A kísérőprogramokon az érdeklődők megismerhetik a patikai gyógyszerkészítés titkát, a bölcsészkar ikonikus épületét, a vegyészmérnök képzés részleteit, bekapcsolódhatnak a gyógynövény- és drogismeret laborgyakorlatba, sőt, az öregségi szimulátort és az újraélesztést is kipróbálhatják.

Nevtelen_terv

Kezdetét vette a „Komplex Digitális Modellváltás – intelligens fokozatváltás” című projekt megvalósítása a Szegedi Tudományegyetemen. A projekt nyitórendezvényére 2022.11.10-én került sor, a részletekről az egyetem vezetői és a projektért felelős szakemberek számoltak be. A fejlesztés nemcsak az SZTE oktatóit és hallgatóit, hanem minden polgárát érinti és a modern, gyorsan változó világhoz kíván alkalmazkodni, eszközpark növeléssel, különböző gyakorlati képzésekkel és egy nagy horderejű, épületfelújítással is.Kövess minketfacebook-icon3  insta-icon3  linkedin-icon3