Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Anyag/eszköz beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PB11957


Módosított specifikáció!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Promóciós termékek
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PB11957

Ajánlattételi határidő: 2021. november 29 08:45

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Legkésőbb 2021. 12. 31 napjáig!

A beszerzés rövid ismertetője:

RÉSZLETES TERMÉKLEÍRÁS A MELLÉKLETKÉNT CSATOLT DOKUMENTUMBAN

Figyelem! A specifikáció módosításra került!

Igénylés tárgya: Promóciós termékek

Igénylő egység: SZTE Oktatási Igazgatóság

Tervezett szállítási cím: SZTE Oktatási Igazgatóság 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tervezett számlán szereplő cím: Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Kérjük, hogy az ajánlaton vevő címszó alatt kizárólag a SZTE kerüljön feltüntetésre (Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. - adószám 19308650-2-06).

Szakmai kérdésekben kapcsolattartó: Kérjük, ha az eljárás alatt szakmai vagy eljárásrendi kérdésük van, akkor ezt a beszerzést intéző részére (patyi.timea@gmf.u-szeged.hu) küldjék meg, így eljárásrendileg is megfelelő tájékoztatást tudunk közvetíteni.

Szállítási határidő - ajánlattételi feltétel: legkésőbb 2021. 12. 31. napjáig!

A projekt száma: EFOP-3.4.3-16-2016-00014

A projekt címe, megnevezése: „A Szegedi Tudományegyetem oktatási és szolgáltatási teljesítményének innovatív fejlesztése a munkaerőpiaci és a nemzetközi verseny kihívásaira való felkészülés jegyében"


A Szegedi Tudományegyetem jelenleg érvényben lévő Szerződéskötési és Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 millió Forintot, érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk az Ajánlatadót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést az Ajánlatkérőnek nem áll módjában megkötni.Letölthető állományok:
Fedlap - PB11957.docx
Specifikáció - PB11957 javított.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az Ajánlatkérő részére, az ajánlati ár fix, az összevethetőség miatt az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is - a hatályos magyar jogszabályok szerint.

Fizetési mód: utólagosan, 60 napos átutalással tud az Egyetem ezen kiírás szerint kifizetést teljesíteni - az ajánlaton szerepeltetni szükséges ennek megadását.

Kérjük, hogy a benyújtott ajánlatokhoz minden esetben tüntessék fel

 • a nettó egységárat, nettó/bruttó rész-, és végösszegeket (a kért mennyiségre számítva) ÁFA-t is (a későbbi lehetséges számlakibocsátással egyező árat szerepeltetve a rész- és végösszeg esetében is). Az ajánlati ár a rész-, illetve a végösszesen tekintetében is meg kell, hogy egyezzen a teljesítés napján kiállítandó számlán szereplő összegekkel!!
 • Az ajánlat forintban, illetve bármilyen devizanemben megadható, de utóbbi esetben a devizában megjelölt ajánlati ár a bontás napján érvényes MNB középárfolyamon átszámított forint értékben kerül bírálatra. Az árfolyamkockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie! A számlán szereplő devizás érték - számlázás napján érvényes MNB árfolyamon átszámított - forint értéke nem haladhatja meg a bontási jegyzőkönyvben szereplő forint értéket.
 • Valamint garanciális/jótállási feltételeket,
 • a fizetési határidőként a 60 napos utólagos átutalási határidőt,
 • a szállítási határidőt (Ajánlattételi feltétel: 2021. 12. 31.!),
 • a termék adatait, a specifikációnak való megfelelőségét mutató (szükség esetén gyártó által is igazolható) jellemzőit,
 • a termék mennyiségét a kiírásban szereplő mennyiségi követelménynek való megfelelőségét mutatva

 

Ez a beszerzés UNIÓS pályázati forrásból fedezett, ezért az alábbi minimumkövetelményeknek IS eleget kell tegyen:

 • az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő megnevezését, cégadatait
 • az ajánlat tárgyának megnevezését, műszaki paramétereit, szakmai jellemzőit, technikai feltételeit is tartalmazza,
 • valamint az árajánlat érvényességi idejét és/vagy az ajánlat kiállításának dátumát,
 • az egységára(ka)t, a nettó összesen árat, az áfát és a bruttó összesen árat (az ajánlati ár a rész-, illetve a végösszesen tekintetében is meg kell, hogy egyezzen a teljesítés napján kiállítandó számlán szereplő összegekkel).
 • Szoftver beszerzése esetén az ajánlat tárgyának TESZOR számát és megnevezését;
 • amennyiben az eszköz- vagy szoftverbeszerzéshez kapcsolódó árajánlat tartalmaz betanítást is, kérjük azt külön tételként feltüntetni.
 • Az ajánlat cégszerű aláírással ellátott kell legyen.

Ezeknek biztosításához kérjük a FEDLAPOT is az ajánlatuk részeként (egybeszkennelve a további ajánlati oldallal, esetleg szükséges nyilatkozatokkal, adatlappal) pdf formátumban kérjük feltölteni a Webra felületünkre. Kérjük, hogy kizárólag a sárgával kiemelt pontozott részeket töltsék ki, a Fedlap többi része maradjon változatlanul!

 

Szállítási határidő: Legkésőbb 2021. 12. 31. napjáig szükséges a termékeket leszállítani és a számlát beérkeztetni, ami ajánlattételi feltétel. Kérjük, az ajánlaton szerepeltetni ennek vállalását. A határidő nem vállalása esetén az ajánlat érvénytelen.

A kiírt tételekre csak együttes ajánlat tehető, az ajánlatkérő részajánlatot nem értékel, ajánlattevőnek MINDEN, a felhívásban részletezett termékre és tartozékra ajánlatot kell adnia!

Kérjük, hogy a kiírásban meghatározott típusú termékre, a meghatározott mennyiségre adjon be ajánlatot, vagy ezzel műszaki (és egyéb) paraméterében teljesen egyenértékű, vagy jobb helyettesítő termékre.


Ajánlattevővel szembeni elvárások:

„Ajánlattevő minősüljön átlátható szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. (6) bekezdésében foglaltak alapján. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésekor ellenőrzi, hogy az átláthatóság igazolására szolgáló dokumentum nyilvántartásában rendelkezésre áll-e, szükség esetén az átláthatósági nyilatkozatot hiánypótlásban kéri be.”

 

Jelen beszerzési eljárásban csak nettó 15 millió forint érték alatt, azaz közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.

 

Ajánlati kötöttség a bontás napjától számított 60 nap.

 

„Az SZTE Beszerzési Igazgatóság nyílt ajánlattételi (Webra) rendszer keretén belül lebonyolított beszerzési eljárásai során a beszerzési szabályzat lehetőséget nyújt az Ajánlattevők részére iratbetekintésre meghatározott feltételek mellett. A fentiek alapján tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy ajánlatukban az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatják. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információt tartalmazhat, amelynek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan adatoknak a nyilvánosságra hozatalát, amelyek az értékelési szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek, az alkalmasság igazolása körében bemutatott adatokat, továbbá az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, kivéve a leírásnak azt a jól meghatározható, elkülönített elemét, amelynek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna.”
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Kocsis Lilla dr., távoktatásfejlesztési projektvezető SZTE Oktatási Igazgatóság, tel: +36 (62) 546-816, +36 (62) 544-000/6816

email: patyi.timea@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: UniServ SZTE Szolgáltató Kft.
Nyertes ajánlati ár: 1 346 000,-Ft+ÁFA