2024. február 28., szerda
Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem


Közérthetőségi Szócikk Adatbázis

Értesítés


Az értesítés a bíróság, illetve hatóság eljárási cselekményeiről történő, kötelezést nem tartalmazó tájékoztatás, amelyben a bíróság vagy hatóság az érintett személyt az eljárási cselekményről tájékoztatja. Az értesítés tehát nem tartalmaz az értesített személyhez címzett felhívást, vagy kötelezést valamely eljárási cselekmény megtételére vagy eljárási cselekményen történő megjelenésre.

 

A polgári perrendtartásról szóló törvény ugyan alkalmazza az értesítés fogalmát, nem tartalmaz külön értelmező rendelkezést az értesítést illetően. Ezzel szemben az általános közigazgatási rendtartás és a büntetőeljárásról szóló törvény meghatározza egyrészről az értesítés tartalmát, más részről azokat az eseteket, amikor a bíróság, illetve hatóság általi értesítésnek van helye.

 

Az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint, ha nem szükséges az ügyfél idézése a hatóság az ügyfelet a tanú és a szakértő meghallgatásáról, a szemléről és a tárgyalásról értesíti azzal a tájékoztatással, hogy az eljárási cselekményen részt vehet, de megjelenése nem kötelező. Hasonlóan az idézéshez, az értesítést úgy kell közölni az ügyféllel, hogy azt az eljárási cselekményt megelőzően legalább 5 nappal korábban megkapja.

 

A büntetőeljárásról szóló törvény az idézéssel azonos szakaszhelyeken szabályozza az értesítésre vonatkozó rendelkezéseket. E szerint a bíróság, az ügyézség és a nyomozó hatóság azt idézi, akinek a jelenléte az eljárási cselekménynél kötelező, és azt értesíti, akinek a jelenléte nem kötelező, de azt a törvény lehetővé teszi. Az értesítés történhet kézbesítés útján, hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, személyesen, vagy hirdetmény útján. (Utóbbi esetben az értesítettek neve nem közölhető.) Hasonlóan az idézéshez, a büntetőeljárásban az értesítést úgy kell kézbesíteni, hogy azt a címzett legkésőbb az eljárási cselekményt megelőzően öt nappal megkapja. Kivételes esetben, a nyomozás során az értesítés úgy is kézbesíthető (hasonlóan az idézéshez), hogy azt a címzett az eljárási cselekmény időpontját megelőzően huszonnégy órával korábban kapja meg. Szintén kivételes esetben – az eljárási cselekmény sürgős jellegére tekintettel – a terheltet érintő eljárási cselekmény esetén a védő értesítése oly módon is kibocsátható, hogy a védő azt az eljárási cselekmény időpontja előtt két órával kapja meg.

 

FORRÁSOK

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény, 112. – 116. §§

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény

2016. évi CL. törvény – az általános közigazgatási rendtartásról, 61.