2023. december 8., péntek
Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem


Közérthetőségi Szócikk Adatbázis

Kapcsolat a Jogklinikával


A jogklinikai képzésnek, mint az alternatív oktatási módszertan egyik típusának, célja kettős. Oktatási céljának keretében a képzésen részt vevők hallgató a gyakorlatban is próbára tehetik az eddig megszerzett elméleti tudásukat, úgy, hogy közben a jogászi kompetenciáikat és képességeit is fejlesztik. Miközben valódi ügyfeleknek nyújtanak jogi tanácsadást – amely jogi megoldások egyetemi oktatók, illetve gyakorló jogászok felügyeletével kerülnek kidolgozásra – kialakítják és fejlesztik szakmai etikájuk. Szociális célját a jogklinika akként éri el, hogy a diákok a társadalom marginalizált, alulreprezentált csoportjainak, tagjainak nyújtanak ingyenes jogi segítséget, mely által erősödik a rászoruló emberekkel való szolidaritásuk.


A Szegedi Jogklinikáról bővebbenITT tájékozódhat.