infoblokk_kedv_final_felso_RGB_ESZA_1
2024. június 17., hétfő
Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem


Közérthetőségi Szócikk Adatbázis

Köszöntő

Arisztotelésznek tulajdonítják azt a mondást, miszerint „a jogalkotónak filozófusként kell gondolkodnia, de parasztként kell beszélnie”, azaz a nagyon absztrakt magatartási szabályok megalkotásának erejét megtöri, ha az emberek nem értik meg, mit is kell vagy lehet tenniük. Az köznyelvet használók a jogi szaknyelven megfogalmazott szabályokat csak akkor értik meg pontosan, ha a köznyelvhez közeli kifejezési módot alkalmazzák, lerövidítik vagy tagolják a mondatokat, a sajátos kifejezéseket pedig megmagyarázzák.

Az EFOP 3.6.2. számú projekt segítségével arra vállalkoztunk, hogy a közjog (az államhatalomra, a közigazgatásra, az alapvető jogokra, kötelezettségekre és az emberi jogokra vonatkozó legfontosabb jogi intézményeket) közelebb hozzuk mindazokhoz, akiknek a jogi nyelv és az érintett jogszabályok megértése, értelmezése nehézséget okoz. Mindenki, aki nem ezzel a jogi területtel foglalkozik, a joghallgatók és az érdeklődő civilek egyaránt beletartoznak abba a célcsoportba, akikhez közelebb szeretnénk hozni a kiválasztott, szerintünk a köznapokban is előforduló, fontos jogi rendelkezéseket. A projekt első lépésként 200 kiválasztott jogintézményt kíván a jogi tartalom megőrzésével, a köznyelvhez minél közelebbi, érthető, jól felépített szócikkekben megfogalmazni. Noha a jogi akadálymentesítés több formában is megjelent, az valamilyen általános tanácsot tartalmaz, vagy éppen egy zsargon köznyelvi feloldását javasolja, esetleg tudományos alapokat nyújt a jogi szövegelemzéshez. Például:

- plain language movement (https://plainlanguage.gov/guidelines/)


- közérthetőség a közigazgatásban

(http://vilagosbeszed.hu/kozertheto-fogalmazas-a-kozigazgatasban/)


- közérthetőség a bíróságon

(https://birosag.hu/media/aktualis/egyszeru-fogalmazas-es-vilagos-beszed-kozintezmenyeknel)


- érthetően a büntetőeljárásban

(http://mzszk.hu/hogyan-irjunk-erthetoen-a-kozertheto-fogalmazas-tudomanya/)


- Gergely Vera honlapja közérthető fogalmazásra vonatkozó hasznos tudnivalókról, ide értve a hivatali nyelvet is (http://vilagosbeszed.hu)


- Magyar Jogi Nyelv folyóirat (https://joginyelv.hu/)


A projekt más utat választott, mert egyrészt a normatív tartalmat, a kiválasztott jogintézményre vonatkozóan akarjuk szakszerűen, érthetően összefoglalni, kerülve a részletekbe menő ismertetést. Ugyanis a gyors elavulást nem tudjuk haladéktalanul követni, és az a célunk, hogy bemutassuk a jogintézmény alapelveit, szerkezeti helyét és lényegét. Másrészt a szócikkek kidolgozása csapatmunkát igényelt, amelyből a résztvevők is sokat tanultak, fejlesztették kompetenciájukat. Így a joghallgatók, a PhD képzésben résztvevők, a vezető oktatók és a tesztelést végző nem-jogász közreműködők egymás szövegét, több lépésben javították és kritizálták, a végső változatig, tehát a jogi oktatás színvonalát, egy sajátos módszertan kialakításával, erősítettük.

Ha a szócikkeket sokan olvassák, és néhányan időt szánnak azok konkrét javítására, jobbítására vonatkozó észrevételeik eljuttatásával, avagy újabb szócikkekre tesznek javaslatot, akkor mindkét célt elértük. Ugyanis a mai és a jövendő jogász generációk tradicionális zsargonját és öntudatlan jogi nyelvhasználatát lassan felválthatja a tudatos nyelvhasználat és az akadálymentesített kommunikáció, amely számukra szakmai és morális követelmény. Ehhez kérjük az Olvasók szíves visszajelzését az sztekozerthetoseg@gmail.com e-mail címre .

 

Szeged, 2018. június 11.

Tóth Judit

projektvezető