2024. február 28., szerda
Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem


Közérthetőségi Szócikk Adatbázis

Eljárási díj


Az eljárási díj, vagy igazgatási szolgáltatási díj, mint eljárási költség a közigazgatási eljárás ellenszolgáltatásának tekinthető.

 

Az illetékekről szóló törvény alapján a közigazgatási hatósági és bírósági eljárásért eljárási illetéket vagy külön jogszabályban megállapított igazgatási, bírósági szolgáltatási díjat kell fizetni. Vagyis az egyes közigazgatási hatósági eljárásokért, az állam egyes intézményeinek igazgatási jellegű szolgáltatásaiért, valamint egyea bírósági eljárási cselekményekért (szolgáltatásokért) jogszabályban meghatározott mértékű díjat kell fizetni, melynek mértékéről és módjáról az eljáró szerv minden esetben tájékoztatást ad. Az igazgatási szolgáltatási díj az eljáró szerv költségvetéséhez tartozik, célja, hogy azok fizessék meg az eljárások költségeit, akik azokat igénybe veszik.

 

FORRÁSOK

469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről, 1. §

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, 67. §