2022. szeptember 28., szerda

Pedagógus szakvizsgás képzések oktatói

Oktatóink
Név Tudományos fokozat/előtag Munkahely Beosztás
Bandiné Liszt Amália Olga Dr.; PhD Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézményvezető
Barlai Róbertné Katalin   nyugdíjas közoktatási szakértő, oktató
Barna Viktor dr. univ. Pécsi Hajnóczy József Kollégium intézményvezetó, kollégiumigazgató
Békési Kálmán   ELTE Bölcsészettudományi Kar; St. Mary’s University, London oktatáskutató
Borosné dr. Kézy Zsuzsanna Dr. nyugdíjas nyugalmazott igazgató, általános és középiskolai magyar tanár
Botka Lajosné   nyugdíjas címzetes gimnáziumi igazgató, közoktatási szakértő
Bozsikné Vig Marianna   Miskolci Egyetem, BTK, Tanárképző Intézet mesteroktató
Bőczén Csaba Miklós   Neumann János Áltakános Iskola Szombathely, PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ nyugdíjas igazgató, oktató, tananyagfejlesztő
Czifuszné Kovács Anikó   Eszterházy Károly Egyetem, Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport pedagógiai szakértő
Duró Zsuzsa Dr.; PhD Testnevelési Egyetem oktató
Erdei Luca Alexa   Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet egyetemi tanársegéd
Fazekas Ágnes Dr.; PhD Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar egyetemi adjunktus
Gál Balázs ügyvivő szakértő Pannon Egyetem oktatási igazgató
Gulyásné Turcsányi Enikő Dr.; Phd SZTE JGYPK API Óvodapedagógusképző Tanszék főiskolai docens, pszichológus, oktató
Győri János Dr. habil. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet Egyetemi Tanár
Hegedűs Szilárd PhD Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar főiskolai docens
Imre Anna Dr.; PhD Oktatási Hivatal, Közoktatási Elemzések Főosztálya vezetó hivatali tanácsos
Kaprinay Gizella Zsófia Dr. SZTE ÁJTK Civilisztikai Tudományok Intézete egyetemi adjunktus
Keczer Gabriella Dr. habil. SZTE JGYPK egyetemi docens
Kincses Tímea Katalin   Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum főigazgató
Kovács István Vilmos   Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Innovációs Igazgatóság igazgató
Kovács Péter Dr. habil. Gazdaságtudományi Kar, Statisztikai és Demográfiai Tanszék
Szegedi Tudományegyetem
dékán, tanszékvezető egyetemi docens,
Krajcsovicz Ágnes   Oktatási Hivatal oktató, szakmai tartalomfejlesztési csoportvezető
Kristóf Lajosné   nyugdíjas nyugdíjas intézményvezető, moderátor, tréner
Kurdi László   TMSZC Ady Endre Technikum és Kollégium, Szekszárd igazgatóhelyettes
Lázár László Mihály PhD Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docens
Lénárd Sándor Phd, habil. Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet egyetemi docens
Lerchné Forgács Marianna   Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezető
Magony Judit Dr. Budapest Fővárosi Kormányhivatala osztályvezető jogtanácsos, tréner
Málnási-Szász Myrtill Marietta   Érdi SZC Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium igazgató
Málovics Éva Dr. habil. nyugdíjas óraadó, SZTE GTK egyetemi docens
Mészáros Attila Dr. Széchenyi István Egyetem egyetemi docens; oktató
Mikli Éva Mária Dr.jur. TINKTÚRA Oktatási, Egészségügyi és Gazdasági, Szolgáltató Bt. ny. tanár, szakértő ; ügyvezető
Molnár Lajos   Kürt Alapítványi Gimnázium iskolavezető
Molnárné Varga Katalin   Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit KFT. Felnőttképzési szakmai vezető
Nóbik Attila Dr. habil. SZTE JGYPK Alkalmazott Pedagógiai Intézet, Tanítóképző Tanszék egyetemi docens, tanszékvezető
Pavluska Valéria Dr. habil. Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanár
Petróczi Erzsébet Dr. Gál Ferenc Egyetem főiskolai tanár
Pongrácz Attila Dr. Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Gyór egyetemi docens, tanszékvezető, dékán
Porkoláb Mihály   SZTE JGYPK Mentor(h)áló Pedagógiai Szolgáltató Központ ügyvivő szakértő
Psenyeczky-Nagy Klára   óraadó oktató, tréner címzetes főiskolai docens
Rapos Nóra Phd, habil. Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet egyetemi docens
Szabó Győző   nyugdíjas oktató
Szabó Győzőné   Pszichoweb Bt. oktató
Szabó Mária Dr.univ. nyugdíjas alprojektvezető
Szymczak Judit   Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikum igazgató
Tóth András Dr.; PhD nyugdíjas egyetemi docens
Török Katalin   Mátray Gábor Általános Iskola intézményvezető
Varga Attila PhD, habil Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Ember–Környezet Tranzakció Intézet egyetemi docens
Vass Vilmos Dr. habil. Budapesti Metropolitan Egyetem egyetemi docens
Vida Katalin Dr. Budapest Fővárosi Kormányhivatala Tréner, osztályvezető
Vilmányi Márton Gábor Dr.; PhD SZTE Gazdaságtudományi Kar, Üzleti tudományok Intézet egyetemi docens
VOLT OKTATÓ:
Baráth Tibor Dr. nyugdíjas a KÖVI volt igazgatója
Halász Gábor Prof.Dr. Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Felsőoktatás-Menedzsment Intézeti Központ egyetemi tanár, kutatócsoport-vezető, volt oktató
Kovács Sándor Béla Dr. nyugdíjas, PTE ny. tszv. egyetemi docens, volt oktató