2022. június 26., vasárnap

Pályaalkalmassági vizsga

Az osztatlan tanárképzés felvételi eljárásának részét alkotó Pályaalkalmassági vizsga követelményei és lebonyolítása


 

 

Kedves Felvételizőnk!

 

Örömmel köszöntjük az SzTE Tanárképző Központ honlapján. Örülünk, hogy az osztatlan tanárképzési szakra beadott jelentkezései között a Szegedi Tudományegyetemet jelölte meg vagy tervezi megjelölni első helyen. Reméljük, hogy pontszámai és teljesítménye alapján 2021 szeptemberében már Egyetemünk hallgatói között köszönthetjük.

 

Amint arról a www.felvi.hu honlapon olvashatnak, de az SzTE Tanárképző központjának honlapján elhelyezett Iránytű tanár szakra felvételizőknek című információs anyagból is értesülhettek róla, az osztatlan tanárképzési szakok felvételi eljárásának részét képezi egy pályaalkalmassági vizsga. Ezzel kapcsolatban számos kérdés érkezik hozzánk, ezért az alábbiakban röviden összefoglaljuk az ezzel kapcsolatos tudnivalókat.

 

Az SzTE a vonatkozó jogszabályi előírások nyomán a www.felvi.hu honlapon közzétett szabályozás szerint bonyolítja le az osztatlan tanárképzés pályaalkalmassági vizsgálatát. Az alkalmassági vizsga célja a következő:

 

„Az osztatlan (közismereti, művészeti, szakmai) tanárképzésre jelentkezőknek pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venniük a felvételi eljárás keretében. A pályaalkalmassági vizsgálat célja: a szóbeli alkalmassági vizsgán, a jelölttel való személyes találkozás során, a tanárképzésre jelentkező pályaképéről, személyes motivációiról, habitusáról, kommunikációs készségéről, pedagógiai elképzeléseiről való tájékozódás” (www.felvi.hu)

 

A pályaalkalmassági vizsgálat az alábbi három elemből tevődik össze:

 

1. Kötelező elem: motivációs levél

„A jelentkező által előzetesen megküldött motivációs levél alapján az alkalmassági vizsgán részt vevő oktatók beszélgetnek a felvételizővel pályaelképzeléseiről, karrierterveiről, egyéni életút fejlődési terveiről, arról, hogy miért kíván tanár lenni.” (www.felvi.hu)

 

 

A motivációs levél stílusában pont olyan, mint amilyet a munkáltatók kérnek. Bár rengeteg mintát találnak a különböző álláskereső oldalakon, ezekből itt inkább csak a formai elemek érvényesek. A levelet egyetemünk azon oktatói fogják olvasni, akikkel Önök az alkalmassági vizsgán személyesen is találkoznak, ezért nyugodtan címezzék levelüket a megcélzott szakok oktatóinak (azaz: Tisztelt Tanár Úr! / Tisztelt Tanárnő! ).


A levél lényege, hogy a saját motivációik, a tanári pályáról alkotott képük, elképzeléseik szerepeljenek benne, és ne klisék (pl. hogy nagyon szeretik a gyerekeket). Végig tartsák szem előtt, hogy az itt leírtak alapján kell majd beszélgetniük a felvételiztetőkkel, tehát konkrétumokat írjanak a levélbe.

Többek között gondolják végig a következő kérdéseket:

· Miért akarok tanár lenni?

· Mit várok ettől a pályától?

· Hogyan képzelem el magamat tanárként?

· Mit gondolok a tanárok társadalmi szerepvállalásáról? stb.

Ezekhez személyes élményeket, történeteket is fűzhetnek. Ha volt olyan jó vagy rossz élményük, amely a tanári pálya felé terelte, nyugodtan írják le azt is.

 

Magyar nyelvű motivációs levelet kell írni, akkor is, ha valaki idegen nyelvet szeretne tanítani. A motivációs levél nem az idegen nyelvi tudást és képességeket méri, és nem is az adott szakhoz tartozó ismereteket.


A tanári pályaalkalmassági vizsga részét képező motivációs levelet a jelentkezés dokumentumai közé kérjük feltölteni, valamint kinyomtatva is hozza majd magával az alkalmassági vizsgára, amelynek időpontjáról a jelentkezéshez megadott e-mail címére küldünk értesítést.

 

2. A pályaalkalmassági vizsgálat másik eleme két lehetőség közül választható:

· vagy egy pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése, véleményezése,

· vagy beszélgetés a jelölt által szabadon választott pedagógiai jellegű olvasmányról, a nevelési szempontok kiemelésével (www.felvi.hu)


Ha Ön az első feladatot választja, maga is választhat előzetesen egy erre a célra alkalmas szöveget, de a felkészüléshez mi is ajánlunk néhány esetleírást. A kiválasztott esetről kötetlen beszélgetést folytatnak majd a bizottság tagjaival.

Az esetleírások értékeléséhez bemutatunk bizonyos szempontokat is, de minden jelentkező ezektől függetlenül is véleményt alkothat az általa választott esetről.

 

Ha Ön a második feladatot választja, bármilyen saját olvasmányélményéről beszámolhat, előírt szakirodalom nincs, hogy megkönnyítsük a munkájukat, ajánlunk néhány ilyen olvasmányt, illetve videókat, ezek közül is választhatnak. A beszélgetésnek nincs semmiféle kötelezően betartandó formai vagy tartalmi követelménye, a lényeg a pedagógiai szempontok kiemelése.

 

3. A pályaalkalmassági vizsga harmadik eleme egy nyilatkozat megtétele:

„A jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nincs olyan betegsége, amely akadályozná a felsőoktatási tanulmányainak folytatását, beleértve a közoktatási intézményben a tanulmányai során folytatandó egy éves szakmai gyakorlatát is.” (www.felvi.hu)

 

Ezt a nyilatkozatot helyben, a vizsga helyszínén kell megtenni, semmiféle előzetes igazolást vagy bármiféle orvosi dokumentumot nem kell magukkal hozniuk.

 

A vizsga lebonyolítása és értékelése:

A pályaalkalmassági vizsga egy legalább háromfős bizottság előtt zajlik, ezt a felsőoktatási intézmény tanárképzésben részt vevő (ahol tanárképző központ működik, ott a központ által delegált) pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani és gyakorlóiskolai szakemberek alkotják. A bizottsági tagok egymástól függetlenül értékelik a jelöltek felkészültségét.

 

Az alkalmassági vizsgára egy helyen, az első osztatlan tanárképzési jelentkezési hely intézményében kerül sor. Annak eredménye valamennyi további osztatlan tanári jelentkezésre érvényes. A pályaalkalmassági vizsgálat eredménye „alkalmas” vagy „nem alkalmas” lehet. Aki nem felel meg az alkalmassági vizsgán, nem vehető fel osztatlan tanárképzésre. (www.felvi.hu)

 

A pályaalkalmassági vizsgák meghirdetése:

A pályaalkalmassági vizsgák pontos dátumáról és helyszínéről e-mailes vagy postai értesítést fogunk küldeni, legkésőbb a vizsga időpontja előtt két héttel. A 4000Ft-os vizsgadíj befizetéséhez a csekket postai úton küldjük ki a jelentkezők részére. A vizsgákra egy napra egy bizottsághoz kb.15 felvételizőt hívunk be.

 

Kérjük, hogy a vizsgára az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek magukkal hozni:

  • személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány (személyi igazolvány, útlevél vagy új típusú vezetői engedély)
  • behívó levél
  • motivációs levél nyomtatott formában
  • pályaalkalmassági vizsga 4000 Ft-os díjának befizetését igazoló szelvény

 

Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy az eredményes felvételi eljárásnak elengedhetetlen feltétele a szóbeli pályaalkalmassági vizsgálaton való részvétel. Ha valamilyen okból a kijelölt vizsganapon nem tudna megjelenni a vizsgálaton, akkor ezt időben jelezze az SzTE Tanárképző Központnak (tkk@rekt.szte.hu), hogy szükség esetén egy másik napra tudjuk beosztani.

Korábban tett pályaalkalmassági vizsgát nem áll módunkban elfogadni.

Egyes tanárszakokon (ének-zene tanár, rajz- és vizuáliskultúra tanár, testnevelő tanár, média- mozgókép és kommunikációtanár,) a jelentkezőknek gyakorlati vizsgán is részt kell venniük. Ezekkel kapcsolatos információ a Gyakorlati vizsgák anyagai részben található.

 

Amennyiben további információkra van szükségük, kérjük, forduljanak bizalommal az SzTE Tanárképző Központhoz (e-mail: tkk@szte.hu; tel.: +36-62-544-014)

 

Mindenkinek eredményes felkészülést és sikeres felvételit kívánunk, várunk mindenkit leendő hallgatóink közé!