Gyakran ismételt kérdések1. KURZUS TELJESÍTÉS

Sikerült feljelentkeznem testnevelés kurzusra. Hogyan teljesíthető a felvett kurzus?

Hetente meg kell jelenni az óra időpontjában a kiírt helyszínen és aktívan részt venni rajta minimum 12 alkalommal a szorgalmi időszak végéig.


2. TELJESÍTÉSI KÖVETELMÉNY

Hány alkalmon kell részt vennem? Orvosi igazolás elfogadott? Pótolni, hogy lehet?

A kurzus a félév végén aláírással: "Aláírva" vagy "Megtagadva" bejegyzéssel zárul. A félév elfogadásának feltétele: 12 alkalommal kell aktívan részt venni a kurzuson.

A szorgalmi időszak 14 hétből áll. Testnevelés kurzusok esetén 2 hiányzási lehetőség van a félév során, tehát alapvetően 12 alkalommal kell részt venni az órákon.

(Amennyiben iskolai szünet vagy munkaszünet nap miatt kevesebb óra valósul meg, mint 14, akkor is biztosított a 2 hiányzási lehetőség. Tehát a félévben teljesítendő kötelező óraszám a megvalósult testnevelés órák száma – 2 a db hiányzási lehetőség.)

Orvosi igazolást csak hosszantartó kórházi kezelés esetén tudunk elfogadni, ebben az esetben kérjük vegye fel mihamarabb az oktatóval a kapcsolatot.

Amennyiben a megengedett 2 hiányzást meghaladta szükséges pótolni az elmaradt alkalmait.
Pótlás az oktatóval egyeztetve órai keretek között lehetséges vagy a Sportközpont által szervezett rendezvényeken. A rendezvények időpontja és részletei megtalálhatóak a Sportközpont felületein:

SZTE Sportközpont honlap: https://u-szeged.hu/sportkozpont

SZTE Sportközpont Facebook oldal: Belépés a Facebookra | Facebook

SZTE Sportközpont Facebook oldal: szte_sportkozpont


3. ELSŐ ÉVES VAGYOK

Első éves hallgatóként muszáj az első két félévben abszolválnom a 2 félév kötelező testnevelés kurzust, vagy a képzés bármelyik későbbi féléve alatt is teljesíthetőek?

Nem kötelező, de ajánlott tanulmányaik első féléveiben teljesíteni a kötelező (2 félév) testnevelés tárgyakat.

 

4. LÉTSZÁMBŐVÍTÉS

Mit tegyek, ha betelt a kurzus és szeretnék feljelentkezni rá, lesz lehetőség a létszám bővítésére?

Elsődlegesen, amit ajánlani tudunk, hogy folyamatosan figyelje a Neptunt, ha be szeretne kerülni a kívánt kurzusra.

 

5. VÉGZŐS HALLGATÓ VAGYOK

Végzős hallgatóként kaphatok-e méltányosságot, ha lemaradtam a kiválasztott kurzusom felvételéről?

A Sportközpont oktatói törekednek rá, hogy segítsék a végzős hallgatókat a létszámon felüli hallgatói feljelentkeztetéssel kapcsolatban, azonban előfordulhat olyan, hogy a választott kurzus ezt nem teszi lehetővé – terem adottsága, mozgásforma jellege miatt –, emiatt szükséges először a kurzus oktatójával is egyeztetni.

 

6. TÖMBÖSÍTÉS

A) A felvett testnevelés kurzust teljesíthetem-e rövidebb idő alatt? Pl. ha hetente 2-3 alkalommal is mozgok otthon, akkor néhány hét alatt kipipálhatnám a testnevelés kurzust?

Nem, mert célunk a rendszeres sportolási szokások kialakítása.

 

B) 1 félév alatt teljesíthetem-e a két kötelező testnevelés kurzust?

Nem. Egy félévben egy kötelező testnevelés kurzus teljesíthető. Indokolt esetben (pl. végzős hallgatók esetén) kizárólag a Sportközpont Igazgatójának írásos engedélyével lehetséges egy félévben két kurzust teljesíteni.


7. KÉTSZER UGYANAZ A KURZUS

Felvehetem kétszer egymás után ugyanazt a testnevelés kurzust?

Igen, azaz az első alkalommal teljesített pl. úszás második alkalommal is - ugyanazon tárgykóddal - felvehető.

 

8. HARMADIK FÉLÉV TESTNEVELÉS

Már kétszer vettem fel testnevelést, vehetek fel harmadjára is?

Igen. Akár teljesítette az eddigi féléveket, akár nem, térítési díj ellenében lehetséges további testnevelés kurzus felvétele, melynek összegét a Hallgatói juttatási szabályzat határozza meg.

 

9. MÁS IDŐPONT/ÓRA

Sikeresen felvettem egy testnevelés kurzust, de nem tudok bejárni rá (pl. óraütközés miatt). Bejárhatok ugyanazon tárgy egy másik időpontjára vagy ugyanaz a tanár egy teljesen más órájára vagy járhatok egy teljesen másik tanár teljesen más órájára?

Ugyanazon tanár másik órájára bejárhat, de csak indokolt esetben. Ezzel kapcsolatban keresse a kurzusfelvételi időszak alatt a felvenni kívánt kurzus oktatóját.

 

10. EGYÉNI/CSAPAT VERSENYSPORTOLÓI ÉS TÁNCOS VERSENYSPORTOLÓI KIKÉRŐ - versenyző / versenysportoló hallgatók számára

Igazolt versenysportoló vagyok, van-e lehetőség a testnevelés órák kiváltására egyesületi igazolás formájában?

Igazolt versenyzők esetén lehetőség van csapat/egyéni sportolói vagy táncos kikérő kurzus felvételére (sportágtól függően). Amennyiben rendszeresen jár edzésekre/táncórákra és mérkőzésekre/versenyekre/fellépésekre teljesíteni tudja a kurzus feltételeit.

Bővebb információ (a kikérők benyújtási határidejéről és módjáról) a kurzus leírásában található. Ha mindkét félév kritérium testnevelés kurzust szeretné ilyen módon elfogadtatni, két különböző szemeszterben kell felvennie a kurzust. Az ügyintézés online történik a CooSpace rendszeren keresztül.

Egyéni versenysport – felelős: Szász Róbert (szasz.robert.peter@szte.hu)

Csapat versenysport – felelős: Almási Dóra (almasi.dora.gabriella@szte.hu)

Verseny táncos – felelős: Szabó Andrásné (szabo.andrasne@szte.hu)

 

11. IGAZOLT TESTÉPÍTŐ/CROSSFIT VERSENYZŐ VAGYOK

Rendszeresen veszek részt versenyeken, mint hivatásos testépítő/CrossFit versenyző, ezzel kiválthatom a testnevelés kurzust?

Hivatásos/igazolt testépítő, abban az esetben kaphat egyéni sportolói felmentést, ha legalább 1-2 éves versenyzői múlttal rendelkezik, amelyet igazolni is tud. Sportági szakszövetség által rendezett, minimum megyei szintű megmérettetéseken való szereplést tudunk elfogadni. Házi bajnokságokon szerzett vagy klubon belüli eredményeket/részvételeket nem áll módunkban elismerni.

 

12. KURZUSBESZÁMÍTÁS

Hogyan tudom elfogadtatni a korábbi felsőfokú tanulmányaim során már teljesített kötelező testnevelés kurzusokat?

Lehetőség van a korábbi tanulmányok során elvégzett testnevelés tárgy elfogadására. Két teljesített félév elfogadására két külön félévben van lehetőség. Jelentkezzen fel a Kurzusbeszámítás kurzusra. A teendők a "kurzus" leírásában találhatók. Az ügyintézés online történik a CooSpace rendszeren keresztül.

Felelős: Kresák József (kresak.jozsef@szte.hu)

 

13. ORVOSI FELMENTÉS

Egészségügyi problémám miatt nem tudok sportolni, kérhetek-e felmentést?

Az „Orvosi felmentés” kurzust az a hallgató választhatja, akinek olyan egészségügyi problémája van, amely nem teszi lehetővé a testnevelés órán való aktív részvételt. Az egészségügyi problémáról, betegségről szakorvosi (nem háziorvosi!) vélemény, igazolás szükséges. Két félév testnevelés teljesítése kell az abszolutóriumhoz; teljesítheti a hallgató úgy is, ha egyik szemeszterben az „Orvosi felmentés” kurzust és egy másikban egy választott testnevelés (pl. gyógytestnevelés) kurzust vesz fel. Csak az adott időszakra vonatkozó aktuális orvosi igazolást/felmentést tudjuk elfogadni. Az ügyintézés online történik a CooSpace rendszeren keresztül.

Felelős: Ördög Nóra Eszter (ordog.nora.eszter@szte.hu)

 

14. KREDITÁTVITELI KÉRELEM

Az SZTE-n megszerzett aláírást szeretném egy másik intézményben elfogadtatni, amihez hitelesített tematikára lenne szükségem, hogyan kaphatom ezt meg?

Attól függően, hogy a kurzus elvégzésének a tanévében ETR vagy Neptun rendszert használt, keresse ki a kurzusokat a megfelelő felületen (ETR/Neptun) az elvégzett kurzusai listájából, nézze meg a kurzusleírásokat, ahol megtalálhatók a tematikák is. Ezeket kinyomtatva, ha behozza, természetesen lepecsételjük és aláírjuk.

 

15. UTÓLAGOS LE/FELJELENTKEZÉS

Lezárult a kurzusfelvételi időszak, van-e még lehetőségem felkerülni/lejelentkezni a kiválasztott kurzusra/ról?

Minden kar másként (TO-s referens/felelős tanár engedélyezteti, vagy külön dokumentumot kell kitölteni és aláírattatni, stb.) kezeli ezeket a kérelmeket, nincs általános séma. Viszont minden esetben, ha ilyen kérvény érkezik be hozzánk a Sportközpont Igazgatója és az adott testnevelési kurzus oktatója együttesen bírálja el mérlegelve a leadás/felvétel alapjául szolgáló indokokat.

 

Ha nem találta kérdésére a választ, akkor az adott kurzussal kapcsolatban kérjük, keresse az illetékes tanárt emailben!

 

Ezen felül a tanárok fogadóóra időpontjairól a Sportközpont honlapján/facebook oldalán tájékozódhat.

 

Honlap: https://u-szeged.hu/sportkozpont

Facebook: https://www.facebook.com/sztesportkozpont

Instagram: szte_sportkozpont

 

Sikeres és sportos félévet kívánunk!

skp_logo_vizszintes_szines


Kövess minket


Hírek

33add887-221a-488d-8da5-a57a56055fd5

egyéni verseny hallgatók számára

2024.04.25. (csütörtök) 19:00– 21:30