SZTE Karriernapok logo

Felkészítő Programok: 2022. április 7-12.

SZTE Állásbörze: 2022. április 12.


karriernapok_IH

Bemutatkozik az Információs Hivatal


Az Információs Hivatal Magyarország polgári hírszerző szolgálata, az öt magyar nemzetbiztonsági szolgálat egyike. A titkos információgyűjtés speciális eszközeinek és módszereinek külföldi irányú alkalmazásával fontos szerepet tölt be hazánk szuverenitásának és területi integritásának védelmében, az ország nemzetstratégiai, külpolitikai és gazdasági érdekeinek érvényesítésében. Alapfeladata a kormányzati információs igények figyelembevételével, a külföldi eredetű, illetve külföldre vonatkozó információk megszerzése, és azok értékelésével a kormányzati döntéshozatal támogatása. Az Információs Hivatal Magyarország szuverenitását és törvényes rendjét, állampolgáraink védelmét szolgálja. A küldetésünk, hogy olyan külföldi eredetű, vagy külföldre vonatkozó információkat szerezzünk meg, amelyek más állami szervek eszközrendszerével nem elérhetőek. Az így megszerzett információk elemezését és értékelését követően tájékoztatjuk a politikai döntéshozókat, ezzel támogatva a munkájukat. Munkánkat törvényi felhatalmazással, szabályozott külső és belső jogi környezetben, a szükségesség és arányosság elvének betartásával végezzük.


A titkos és bizalmas információk megszerzése érdekében a Hivatal humán forrásokat létesít külföldön, illetve - külföldi irányultsággal - belföldön is. Ennek érdekében felkutatja, és az együttműködésre megnyeri azon személyeket, akik a védett külföldi információk megszerzéséhez már meglévő vagy kialakítható lehetőségekkel rendelkeznek. A humán források köre az alkalmi adatszolgáltatóktól a szervezetszerű, titkos együttműködésig terjed. Egyetlen modern nemzetbiztonsági szolgálat sem mondhat le a nyílt forrású információk szisztematikus feldolgozásában és a nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségekről.


Fontos érték a Hivatal elmúlt évtizedekben kiépített széleskörű és stabil nemzetközi kapcsolatrendszere: több mint 60 ország nemzetbiztonsági szolgálataival, valamint a NATO és EU biztonsági szerveivel állunk kapcsolatban. Részt veszünk több európai multilaterális titkosszolgálati együttműködésben. A hosszú évek alatt kialakított kölcsönös bizalom az alapja annak az információcserének, amely elengedhetetlen a törvényben meghatározott feladataink hatékony ellátásához.

Ebbe a csapatba folyamatosan keresnek olyan diplomás fiatalokat, akik elkötelezettek a magyar érdekek iránt, jól beszélnek legalább egy idegen nyelvet, és szeretik a kihívásokat.


Csatlakozz az Információs Hivatalhoz!