Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2022/PSZ12317

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: A Szegedi Tudományegyetem szervezeti egységeinél, tanszékeinél lévő hűtőszekrények, mélyhűtők, fagyasztók, jégkészítők eseti megrendelésre történő javítása, karbantartása
Ajánlat sorszáma: SZTE/2022/PSZ12317

Ajánlattételi határidő: 2022. május 24 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Felek a szerződéskötéstől számított 2 évig tartó időszakra kötik. Amennyiben a teljesítés a szerződéses időszak alatt mindkét fél megelégedésére történik és a 2 éves időszak lejártát megelőző 30 napig írásban történő elégedetlenségi megkeresés egyik fél részéről sem történik, úgy a szerződés automatikusan további 1 évig meghosszabbodik, de maximum a keretösszeg erejéig. A szerződést bármelyik fél jogosult 30 napos felmondási idővel, rendes felmondással megszüntetni

A beszerzés rövid ismertetője:

Szerződéses keretösszeg: nettó 10 M Ft/3 év.

A Szegedi Tudományegyetem szervezeti egységeinél, tanszékeinél lévő hűtőszekrények, mélyhűtők, fagyasztók, jégkészítők eseti megrendelésre történő javítása, karbantartása az alábbiak szerint:

 • Az igénylő egység saját hatáskörben, e-mailben elküldésével jelzi a vállalkozónak a hűtőszekrény, mélyhűtő, fagyasztó, jégkészítő meghibásodását a Beszerzési Igazgatóság dokumentumtárában a nyomtatványok menüpont alatt megtalálható hibabejelentő űrlap kitöltésével. Bruttó 200.000,- Ft-ot elérő vagy meghaladó összegű megrendelés csak a Beszerzési Igazgatóságon keresztül igénylőlappal együtt kezdeményezhető.
 • A vállalkozó a nyertes ajánlat szerinti reagálási időn belül kiszáll a helyszínre, megkezdi a hibafeltárást majd árajánlatot ad az alábbi részletezéssel:
  • hány órát tesz ki a javítás, ez felszorozva a szerződésben szereplő rezsióra díjjal,
  • a főbb alkatrészek darab árát (1. sz. melléklet szerint),
  • egyéb anyagok díját, amelyekről előzetesen egyeztetni köteles a megrendelővel.
  • a vállalkozó csak az árajánlat megrendelő általi elfogadását követően kezdheti meg a javítást ezt követően munkalapot állít ki, amelyet a számla mellékleteként csatolni köteles.A vállalkozó csak az árajánlat megrendelő általi elfogadását követően kezdheti meg a javítást és munkalapot állít ki, amelyet a számla mellékleteként csatolni köteles.
  • 2. sz. melléklet tartalmazza az SZTE szervezeti egységeinél lévő hűtőberendezések jegyzékét.
  • A nyertes ajánlattevő az adott hónapban elvégzett javításokról köteles adatszolgáltatást küldeni legkésőbb a következő hónap 10-ig, minimum az alábbi adattartalommal: SZTE szervezeti egységének megnevezése, megrendelés dátuma és a megrendelés árajánlat szerinti teljes bruttó összege.   


   

  Letölthető állományok:
  Nyilatkozat02_Katás vállalkozók szűrhetőségére.docx
  1. sz. melléklet-Főbb alkatrészek listája.docx
  2.sz. Melléklet-hűtőberendezések jegyzéke.docx
  Felolvasólap.docx
  Vállalkozási szerződés tervezet.docx
  hibabejelento_urlap.docx

  Bírálati szempont: összességében legelőnyösebb ajánlat
  bírálati szempont súlyszám leírás
  legalacsonyabb összegű ajánlati ár 0
  Eseti javítás rezsióradíja: nettó ………..,- Ft + ÁFA, azaz bruttó ..…....,- Ft/óra 2

  Rezsióradíjon a javítással, karbantartással eltöltött 1 órai időszak díját értjük. A rezsióradíj fedezetet kell, hogy nyújtson a leendő vállalkozónak a javítás, karbantartás munkadíján kívül a kiszállási díjra, a műhelyben történő javítás esetén a ki és beszállítás költségére, valamint 48 óránál hosszabb javítás esetén cseregép biztosítására is. A javításra, karbantartásra fordított munkaidő akként számítandó, hogy az első megkezdett óra egy órának számít, viszont ezen felül minden megkezdett fél órát számíthat fel a leendő vállalkozó. Az egyes javítások, karbantartások esetén a javításra, karbantartásra fordított munkaidőt összeszorozva a bruttó rezsióradíjjal kapjuk meg a javítási, karbantartási munkadíj bruttó értékét.

  Főbb alkatrészek mindösszesen ára: nettó ………..,- Ft + ÁFA, azaz bruttó ..…....,- Ft 3 Ajánlatkérő a 1. számú melléklet szerinti főbb alkatrészek bruttó árainak összegét hasonlítja össze és értékeli. Ajánlattevőnek a 1. számú melléklet valamennyi alkatrészének kell árat adni, amennyiben valamelyik ár hiányzik, úgy Ajánlatkérő nem tudja összehasonlítani az árakat, ezért ez az árajánlat érvénytelen.
  Reagálókészség: ………. óra 1 Ajánlatkérő reagálási időn a munkaidőben 800 és 16 óra közötti időszakban a telefonértesítéstől a munka megkezdéséig eltelt időt érti. Például a 15 órakor bejelentett hibát 2 órás reagálási idő esetén leendő vállalkozónak a következő munkanap 800 óráig meg kell kezdeni. Minimálisan 1 óra reagálási időt fogad el az ajánlatkérő, az 1óra alatti reagálási időt 1 órával fogja értékelni. A 6 órán túli reagálási időt megjelölő ajánlatot az ajánlatkérő érvénytelennek tekinti.
  Javítás és karbantartás elvégzése után vállalt jótállás időtartama: ……. hónap 1 Ajánlatkérő az eseti javítás és karbantartás során javított, vagy karbantartott részegység ismételt meghibásodása esetén vállalt jótállás időtartamát érti.
  Selejtezés költsége: (amennyiben 1 felmérés alkalmával csak 1 db készülék bevizsgálását kéri a megrendelő): nettó ………..,- Ft + ÁFA, azaz bruttó ..…....,- Ft/felmérés/1 db készülék 2 Ajánlatkérő részére a már nem javítható hűtőszekrényre, mélyhűtőre, fagyasztóra, jégkészítőre a Vállalkozó selejtezési javaslatot készít. A selejtezés költségének tartalmaznia kell a kiszállás, a felmérés valamint a selejtezési jegyzőkönyv kiadásának díját.
  Selejtezés költsége: (amennyiben 1 felmérés alkalmával több készülék bevizsgálását kéri a megrendelő): nettó ………..,- Ft + ÁFA, azaz bruttó ..…....,- Ft /felmérés/1 db készüléken felüli db 1 Ajánlatkérő részére a már nem javítható hűtőszekrényre, mélyhűtőre, fagyasztóra, jégkészítőre a Vállalkozó selejtezési javaslatot készít. A selejtezés költségének tartalmaznia kell a kiszállás, a felmérés valamint a selejtezési jegyzőkönyv kiadásának díját. Amennyiben 1 alkalommal megrendelő több készülék bevizsgálását kéri, akkor vállalkozó az 1 db készüléken felüli készülékek darabjáért ezen selejtezési költség felszámítására jogosult.


  További információk:

  Fizetési mód: Vállalkozó minden egyes javítási, karbantartási munka teljesítését követően 1 db számla benyújtására jogosult, melyet a Megrendelő a számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással teljesít.


  A SZTE Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján, amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 millió Forintot, érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Szolgáltatót/Szállítót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.


   Ajánlattevővel szembeni elvárások:

  • Ajánlattevő csatoljon egyszerű referencianyilatkozatot az ajánlattételi felhívás megjelentetését megelőző 36 hónap során egy szerződés alapján nettó 3.000.000,- Ft értékű a jelen eljárás tárgya szerinti hűtőszekrény, mélyhűtő, fagyasztó, jégkészítő eseti megrendelésre történő javításról, karbantartásról.

  Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét!

  • Ajánlattevő rendelkezzen legalább 1 fő a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel, aki rendelkezik min. 3 éves szakmai tapasztalattal jelen beszerzés tárgyából, valamint hűtőgépszerelői végzettséggel.

  Igazolási mód: Ajánlattevő csatolja a szakembere szakmai önéletrajzát, melyből egyértelműen ki kell derülnie a szerződés tárgya szerinti min. 3 éves szakmai tapasztalatnak, valamint a hűtőgép szerelői végzettségét igazoló dokumentuma másolatát.

  • Ajánlattevő igazolja a vállalkozás tevékenység és Klímagáz vásárlási jogosultságát.

  Igazolás módja: A nemzeti Klímavédelmi hatóság rendszeréből letöltött igazolás


  A Szegedi Tudományegyetem, mint Ajánlatkérő, a vonatkozó jogszabályok (Art.) értelmében, amennyiben katás vállalkozó üzleti partnerei részére adott tárgyévre vonatkozóan összességében bruttó 3 millió forintot meghaladó értékben könyvel bevételt, akkor a 3 millió forintot meghaladó értékrész után 40%-os adót köteles befizetni a NAV felé.

  Ennek megfelelően Ajánlatkérő azon Ajánlattevők ajánlatát, akiknek a katás nyilatkozatában jelzett Ajánlatkérőtől származó bevétele és a jelen ajánlati ára eléri vagy meghaladja a fentebb említett értékhatárt az alábbiak szerint veszi figyelembe az értékelés során:

   

  *(Ajánlatkérőtől származó bevétel + jelen ajánlati ár 3 millió forintot meghaladó része x 0,4) + jelen ajánlati ár

   

  *Jelmagyarázat: Amennyiben Ajánlattevő az ajánlata részeként benyújtott nyilatkozatában foglaltak alapján katás vállalkozónak minősül és a fentebb említett értékhatárt jelen ajánlattételével eléri, illetve meghaladja, akkor a Szegedi Tudományegyetem fenntartja magának a jogot, hogy a beérkező ajánlatok értékelése során a 3 millió forintot meghaladó értékrészre vonatkozó 40%-os adóterhet a katás vállalkozó ajánlati árához hozzáadja, és az így keletkező mindösszesen értéket veszi alapul a bontási- értékelési folyamat során.

   

  Ajánlattevő benyújtott ajánlatához köteles a kiíráshoz csatolt NYILATKOZAT-ot is kitöltve és cégszerűen aláírva csatolni!

  Amennyiben Ajánlattevő tárgyévben egyszer már feltöltötte rendszerünkbe kisadózás szempontjából NEMLEGES NYILATKOZATÁT azt ismételten benyújtani nem szükséges!
  Ajánlat benyújtásának módja:
  Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
  ( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
  A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

  További információ kérhető:

  Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

  kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

  Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Huszta Imréné, beszerzési ügyintéző SZTE Beszerzési Igazgatóság, tel: 06-62/343-164

  email: huszta.imrene@szte.hu


  Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

  Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

  A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

  Nyertes ajánlattevő: Kishűtő-2022 Konzorcium
  Nyertes ajánlati ár: 10 000 000,-Ft+ÁFA