Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PSZ12003

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság részére online médiumban való megjelentetés”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PSZ12003

Ajánlattételi határidő: 2021. december 15 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Felek a szerződést a szerződéskötés időpontjától számított 2022. február 28-ig tartó időszakra kötik. Az egyes részfeladatok teljesítési határidejét a beszerzés leírása tartalmazza részletesen. Megrendelő és a vállalkozó a megjelenések pontos időpontját a szerződéskötést követően egyezteti. Megrendelő előteljesítést elfogad.

A beszerzés rövid ismertetője:

SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság részére online médiumban való megjelentetés, a felhívás csatolmányát képező specifikáció szerint.

 

Megrendelő médiatanácsadási, grafikai tervezési szolgáltatást nem kér. Megrendelő a tervezett médiavásárlási listát a fentiekben leírta, a Vállalkozónak átadja amely tartalmazza a médiavásárlás tervezett médiumának megnevezését, a tervezett időszakokat. Grafikus megjelenés esetén a grafikát nyomdakész formában, szöveges megjelenés esetén a szöveges tartalmat, natív cikkek esetén a háttéranyagot a Megrendelő biztosítja a médiamegjelenéshez/hirdetésekhez.

Letölthető állományok:
Felolvasólap_hirdetés.docx
specifikáció.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Az ellenszolgáltatás összegét a mellékelt felolvasólap beárazásával kérjük megadni.

Ajánlatkérő a mindösszesen megajánlott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.


További információk:

Fizetési feltételek: Vállalkozó a szerződés hatálybalépését követően a bruttó vállalkozási díja 50 %-ának megfelelő előlegre jogosult díjbekérő alapján. Vállalkozó vállalja, hogy az előleg elszámolásra a pénzügyi és számviteli előírások szerinti előlegszámlát állít ki.

Vállalkozó teljesítésigazolást követően 1 db végszámla benyújtására jogosult a fennmaradó összegről, amelyben az előleg összegét rendezi. Megrendelő a számla ellenértékét annak kézhezvételétől számított harminc (30) naptári napon belül átutalással egyenlíti ki.


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Bajusz Péter, PR-referens SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság Közkapcsolati Iroda, tel: +36 (62) 546-353, +36 (62) 544-000/6353

email: bajusz.peter@rekt.szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Winston Wolf Bt., 1026 Budapest, Küküllő u. 13. 1/1.
Nyertes ajánlati ár: 11 040 000,-Ft+ÁFA