Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki Igazgatóság

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11783

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Az SZTE Béke Épület TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék (6720 Szeged, Dóm tér 9.) I. emeletén található 60., 61., 62. és 38. irodák energetikai korszerűsítése (60., 61., 62. irodák: ablakok és radiátorok cseréje, klíma beszerelése, ezt követően a falak festése, 38. iroda: radiátorcsere)
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11783

Ajánlattételi határidő: 2021. szeptember 09 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A munkaterület átadásától számított 60 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

A beszerzés tárgya:

„SZTE Béke épület, TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék (6720 Szeged, Dóm tér 9.) I. emeletén található 60., 61., 62. és 38. irodák energetikai korszerűsítése (60., 61., 62. irodák: ablakok és radiátorok cseréje, klíma beszerelése, ezt követően a falak festése, 38. iroda: radiátorcsere)”

 

Munka indítása: a minden fél részéről aláírt szerződés Vállalkozó részéről történő átvételekor

 

Befejezési határidő: A munkaterület átadásától számított 60 naptári nap

 

A beszerzés rövid ismertetője:

A tervezett munka az SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék (6720 Szeged, Dóm tér 9. „Béke épület” 1. emelet) négy irodáját érinti. Az udvari homlokzaton lévő három irodában (A 60., 61., 62. irodák) a meglévő, elavult fa ablakokat (5 db) új, hőszigetelt, eurofalcos fa ablakokra cseréljük, felületkezelésük a homlokzathoz illeszkedő, fehér. Az épület egyedileg védett műemlék, ezért az ablakcseréket örökségvédelmi bejelentés alapján lehet megvalósítani, amelyhez Vállalkozótól gyártmánytervet kérünk. A hatósági örökségvédelmi bejelentést a vállalkozótól kapott műszaki dokumentumok alapján Megrendelő bonyolítja le a kivitelezési munkákkal párhuzamosan. Ugyanitt az egyik ablakban meglévő ablakklímát el kell távolítani szabályos gázlefejtéssel, valamint ezekben a helyiségekben 4 db meglévő öntöttvas radiátort acéllemez lapradiátorokra cserélünk, fagyasztásos technológiával. A Rerrich Béla térre néző 38. irodában szintén kicserélünk 1 db öntöttvas radiátort. Az új radiátorok méretét a helyiségek légköbmétere alapján, hőigényszámítással kell meghatározni. Az udvarra néző három irodából egy már klimatizált, a másik kettőben dual split klímarendszerrel oldjuk meg a klimatizálást egy kültéri és két beltéri egységgel. A kültéri egységet az épületszárnyat lezáró lapostető fölé, a határoló oldalfalra kell rögzíteni. A klímavezetékeket kábelcsatornában kell vezetni kül- és beltérben egyaránt. A kábelcsatorna a lehető legkisebb mértékben jelenjen meg a homlokzaton, ahol lehet, épületen belül kell szerelni. A homlokzati klinkertégla burkolatot megvésni tilos, falon kívül mehetnek a vezetékek. A kültéri egységet nagy magasságban kell elhelyezni, ezt kérjük figyelembe venni az árképzésnél. Ebben a három irodában tisztasági festést is kérünk, az ablakcserék miatti minimális vakolatpótlással, vakolatjavítással. Vállalkozónak kell gondoskodni a kibontott ablakok, radiátorok és ablakklíma elszállításáról. Hulladékszállító konténer lerakására a helyszínen nincs lehetőség.

 

Az ajánlatok benyújtásához kötelező a részvétel a helyszíni bejáráson, ahol a szükséges felmérések elvégezhetők. Megrendelő az épületről felmérési alaprajzot biztosít az ajánlatadóknak.

 

A megrendelő helyszíni bejárást tervez:

Helyszín: 6720 Szeged, Dóm tér 9., találkozó a Béke épület előtt

Időpont: 2021. szeptember 6. (hétfő), 10:00 óra

Kontaktszemély: Horváth Petra; +36-30/159-2550

 

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…..,- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

 

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla: a számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.

 

Alkalmassági követelmények: az általános szakmagyakorlási feltételeknek megfelelő gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozók jelentkezését várjuk.

 

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, előzetes bejáráson való megjelenés.

 

A számlák fizetési határideje: 30 naptári nap

 

A Megrendelő előteljesítést elfogad.Letölthető állományok:
Építési- kivitelezési szerződés tervezet_Optika Béke épület.docx
Műszaki leírás_Béke ép irodák energ korsz.docx
FELOLVASÓLAP_Béke épület TTIK_irodák energ korsz.doc
atlathatosagi_nyilatkozat_szte.docx-1.doc.docx
Optika webra építész gépész árazatlan költségvetés.xls
1.sz. melléklet_Béke_épület_1_emelet alaprajz.pdf

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi az építési-kivitelezési szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu).

 

Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Kiss Ágoston, Tel.: +36-30/174-6976; E-mail: kiss.agoston.jozsef@szte.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!

 

Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Kiss Ágoston, építész műszaki ellenőr SZTE Műszaki Igazgatóság Műszaki és Beruházási Iroda, tel: +36-30/174-6976

email: kiss.agoston.jozsef@szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Universal Exports Ltd. Kft.
Nyertes ajánlati ár: 5 740 043,-Ft+ÁFA