Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki Igazgatóság

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11723

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Központi Kazánüzemben telepített T6 jelű gőzkazán Riello alternatív tüzelő berendezés cseréje, Weishaupt alternatív égőre
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11723

Ajánlattételi határidő: 2021. augusztus 06 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: legkésőbb a szerződéskötéstől számított 90. nap

A beszerzés rövid ismertetője:

Vállalkozó feladatainak rövid ismertetése:

A SZTE Központi Kazánüzemben telepített T6 jelű gőzkazán Riello alternatív tüzelő berendezés cseréje, Weishaupt alternatív égőre.

 

A teljesítés tervezett időpontját egyeztetni kell a Központi Kazánüzem üzemviteli menetrendjével, illetve legkésőbb a szerződéskötéstől számított 90. nap.

 

A feladat gázégő beszerzését nem tartalmazza, de a telepítéshez szükséges egyéb anyagok beszerzését igen!

  • a régi berendezés csatlakozó berendezései, vezérlőszekrényének bontása
  • ha szükséges, égőkő átalakítása, lángcső hosszabbító beépítése
  • a mágnes szelephez gáz szellőztető vezeték építése
  • az égő, a szerelvénysorok, vezérlőszekrény, O2 korrekció telepítése
  • beüzemelés, beszabályozás, próbaüzem
  • teljes körű hatósági ügyintézés

 

A beszerzendő anyagok cikkszámait a letölthető melléklet tartalmazza.

 

Szakmai műszaki gazdasági alkalmassági feltételek:

  • Tevékenység elvégzésének jogosultság igazolása. (a beüzemeléshez rendelkezik aktív Weishaupt márkaszerviz jogkörrel)
  • Nyilatkozat arról, hogy a tevékenységet a Vállalkozó a berendezések gyártójának előírásai, a vonatkozó hazai szabványok, előírások figyelembevételével a maximális üzemviteli biztonság elérése érdekében végzi.

Kérjük, hogy a fenti dokumentumokat feltétlen csatolja hivatalos ajánlatához!

 

Információt ad: Borbély Attila kazánüzem vezető Tel:+36303717512

Bírálati szempont: Ajánlatukban egyösszegű ajánlatokat várunk, bírálati szempont a kiírt paraméterek betartása mellett a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.Letölthető állományok:
Vállalkozói szerződés-tervezet_kazánüzem.doc
Műszaki specifikáció.docx
Felolvasólap_égőcsere.doc
atlathatosagi_nyilatkozat_szte.docx
Cikkszámlista.xlsx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi a vállalkozási szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu).

 

Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Borbély Attila, Tel.: +36-30/371-7512; E-mail: borbely.attila@gmf.u-szeged.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!

 

Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Borbély Attila, kazánházvezető SZTE Műszaki Igazgatóság Létesítményüzemeltetési és Gazdálkodási Iroda, tel: +36 (62) 545-966, +36 (62) 544-000/5966

email: borbely.attila@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Thermo Szerviz Kft.
Nyertes ajánlati ár: 9 355 507,-Ft+ÁFA