Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki jellegű szolgáltatás/beruházás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11568

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: A Központi Kazánüzem vízelőkészítő rendszer elemeinek havi rendszerességű tisztítása, és vegyszeres kezelése
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11568

Ajánlattételi határidő: 2021. június 01 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A teljesítés tervezett időpontjait egyeztetni kell a Központi Kazánüzem karbantartási ütemezésével

A beszerzés rövid ismertetője:

A beszerzés tárgya: SZTE Központi Kazánüzem vízelőkészítő rendszer elemeinek havi rendszerességű tisztítása, és vegyszeres kezelése

 

A teljesítés tervezett időpontjait egyeztetni kell a Központi Kazánüzem karbantartási ütemezésével

 

Információt ad: Borbély Attila kazánüzem vezető Tel:+36 30/371-7512

 

A beszerzés rövid ismertetése:

Központi Kazánház vízelőkészítő rendszerének tisztítása és vegyszeres kezelése, és a berendezések szükséges karbantartása 2021. május hónaptól kezdődően 12 alkalommal (a feladat nem tartalmazza a vízlágyító berendezéseket!).

 

Az ajánlattevő az ajánlatában röviden ismertesse milyen módszerrel és vegyszerekkel kívánja a kiírt feladatot megvalósítani, illetve mutassa be a feladat elvégzéséhez szükséges szakmai képesítését és hatósági engedélyét.

 

A felhasznált vegyszereknek, technológiáknak rendelkezniük kell az OTH minősítésével és engedélyével. A választott tisztítási technológiánál figyelembe kell venni, hogy a rendszer anyaga jellemzően vas, de egyes részeiben tartalmaz rozsdamentes acél, illetve műanyag elemeket is.

 

A munkavégzés időpontjában (hétvégén) 14 órás üzemszünetet biztosítunk.

 

Kérjük a kiíráshoz csatolt felolvasólapot és átláthatósági nyilatkozatot kitöltve és cégszerűen aláírva csatolják benyújtott ajánlatukhoz!

 

A Felolvasólapon kérjük a 12 alkalomra vonatkozó mindösszesen vállalási díjat megadni, viszont hivatalos ajánlatában a vállalási díjat az alábbi formában kérjük megadni:

 

1 alkalom Nettó díja: …….…..,-Ft /alkalom

ÁFA 27%: …………,-Ft /alkalom

1 alkalom Bruttó díja: ………….,-Ft/alkalom

12 alkalom mindösszesen nettó vállalási díj: ………….,-Ft

ÁFA 27%: …………..,-Ft

Bruttó mindösszesen vállalási dj: …………..,-FtLetölthető állományok:
Vállalkozói szerződés-tervezet_vízelőkészítő.doc
műszaki leírás.docx
Felolvasólap_vízelőkészítő.doc
atlathatosagi_nyilatkozat_szte.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi a vállalkozási szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu).

 

Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Borbély Attila, Tel.: +36-30/371-7512; E-mail: borbely.attila@gmf.u-szeged.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!

 

Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Borbély Attila, kazánházvezető SZTE Műszaki Igazgatóság Létesítményüzemeltetési és Gazdálkodási Iroda, tel: +36 (62) 545-966, +36 (62) 544-000/5966

email: borbely.attila@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: ANIL 2000 Bt.
Nyertes ajánlati ár: 3 432 000,-Ft+ÁFA