Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki jellegű szolgáltatás/beruházás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11439

Meghosszabbítva 2. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Rektori épület (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) esővíz levezető csatornáiban fűtőkábel cseréje és megvalósulási dokumentáció készítése
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11439

Ajánlattételi határidő: 2021. április 26 08:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: munkaterület adástól, ill. a tervek elkészültétől számított 90 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

A beszerzés tárgya: SZTE Rektori épület (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) esővíz levezető csatornáiban fűtőkábel cseréje és megvalósulási dokumentáció készítése.

 

Teljesítés tervezett időpontja: munkaterület adástól, ill. a tervek elkészültétől számított 90 naptári nap

 

A beszerzés rövid ismertetője: SZTE Rektori épület (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) esővíz levezető csatornáiban lévő fűtőkábel szigetelése teljes mértékben lefoszlott, ezért élet-baleset és tűzveszélyes valamint zárlatot okozhat! Teljes cseréje és a hozzá tartozó vezérlés felújítása szükséges, valamint az elkészült kivitelezésről átadási dokumentációt kell készíteni!

 

A beszerzési eljáráshoz szükséges egyéb információk: ld. csatolt dokumentáció

 

Szükséges anyag, és eszközmennyiségek: ld. csatolt dokumentáció

 

Általános elektromos előírások: ld. csatolt dokumentáció

 

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek: ld. csatolt dokumentáció

 

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

 

A vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.

 

Figyelem! Ajánlatot kizárólag, a megvalósult helyszíni bejáráson részt vett pályázók adhatnak!

Kapcsolattartó: Hulmann Ferenc, Telefon: +36 30 174-6978, E-mail: hulmann.ferenc@gmf.u-szeged.huLetölthető állományok:
Átláthatósági nyilatkozat.docx
Felolvasólap_Rektori épület esővíz csatorna fűtőkábelek cseréje.doc
Vállalkozási szerződés-tervezet_Rektori esővíz csatornák fűtőkábel cseréje.doc
Műszaki leírás SZTE Rektori épület esővíz csatorna fűtőkábelek cseréje.doc

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi a vállalkozási szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu).

 

Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Hulmann Ferenc, Tel.: +36-30/174-6978; E-mail: hulmann.ferenc@gmf.u-szeged.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!


Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Hulmann Ferenc, elektromos műszaki ellenőr SZTE Műszaki Igazgatóság Műszaki és Beruházási Iroda, tel: +36 (62) 544-586, +36 (62) 544-000/4586

email: hulmann.ferenc@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Eurovill Profi Kft.
Nyertes ajánlati ár: 1 957 350,-Ft+ÁFA