Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Anyag/eszköz beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PB11930

Meghosszabbítva 2. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Anyagok diabétesz-kutatásához - 4 részajánlati körben
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PB11930

Ajánlattételi határidő: 2021. november 19 10:30

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Legkésőbb 2021. 11. 29-ig szükséges a terméket leszállítani és a számlát beérkeztetni amely ajánlattételi feltétel.

A beszerzés rövid ismertetője:

Igénylés tárgya:Anyagok diabétesz-kutatásához - 4 részajánlati körben" - a mellékelt dokumentum szerint.

Mennyiségi adat: - a mellékelt dokumentum szerint.

Igénylő egység: SZTE SZAOK Biokémiai Intézet

Tervezett szállítási cím: SZTE SZAOK Biokémiai Intézet - 6720 Szeged, Dóm tér 9. II. emelet

Tervezett számlán szereplő cím: Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Kérjük, hogy az ajánlaton vevő címszó alatt kizárólag a SZTE kerüljön feltüntetésre (Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. - adószám 19308650-2-06).

Szakmai kérdésekben kapcsolattartó Kérjük, ha az eljárás alatt szakmai vagy eljárásrendi kérdésük van, akkor ezt a beszerzést intéző részére (farkas.beata@gmf.u-szeged.hu ) küldjék meg, így eljárásrendileg is megfelelő tájékoztatást tudunk közvetíteni.


Szállítási- és számlabeérkezési határidő: 2021. november 29. - mivel ajánlattételi feltétel ennek vállalása, így az ajánlaton szerepeltetni szükséges ahhoz, hogy érvényes lehessen.


A projekt száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00006Letölthető állományok:
Fedlap 3606-3609 - PB 11930.docx
Specifikáció webrára - Anyagok diabétesz kutatáshoz 4 részajánlati körben - 3606 3607 3608 3609 - végleges.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlati ár fix, az összevethetőség miatt az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is - a hatályos magyar jogszabályok szerint.

Az ajánlat forintban illetve bármilyen devizanemben is megadható, de utóbbi esetben a devizában megjelölt ajánlati ár a bontás napján érvényes MNB középárfolyamon átszámított forint értékben kerül bírálatra és az árfolyamkockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie (a számlán szereplő devizás érték - számlázás napján érvényes MNB árfolyamon átszámított - forint értéke nem haladhatja meg a bontási jegyzőkönyvben szereplő forint értéket).

Fizetési mód: utólagosan, 60 napos átutalással tud az egyetem ezen kiírás szerint kifizetést teljesíteni - az ajánlaton szerepeltetni szükséges ennek megadását.

Kérjük, hogy a benyújtott ajánlatokhoz minden esetben tüntessék fel :

 • a nettó egységárat, nettó/bruttó rész-, és végösszegeket (a kért mennyiségre számítva) ÁFA-t is (a későbbi lehetséges számlakibocsátással egyező árat szerepeltetve a rész- és végösszeg esetében is). Az ajánlati ár a rész illetve a végösszesen tekintetében is meg kell, hogy egyezzen a teljesítés napján kiállítandó számlán szereplő összegekkel!!
 • Valamint esetlegesen a garanciális/jótállási feltételeket,
 • a fizetési határidőként a 60 napos utólagos átutalási határidőt,
 • a szállítási- és számlabeérkezési határidőként a 2021. 11. 29-ig történő teljesítést, amely ajánlattételi feltétel, azaz ajánlat anélkül nem lehet érvényes hogy ez ne szerepelne rajta,
 • a termék adatait, gyártói kódját vagy a specifikációnak való megfelelőségét mutató (szükség esetén gyártó által is igazolható) jellemzőit,
 • a termék mennyiségét és kiszerelését a kiírásban szereplő mennyiségi követelménynek való megfelelőségét mutatva
 • a fedlapot - mivel ez a beszerzés UNIÓS pályázati forrásból fedezett, és így az ajánlatnak tartalmilag és formailag meghatározott minimumkövetelményeknek kell megfeleljen. Kérjük az eljárásba csatolt fedlapot használják minden részajánlati körre külön-külön elkészítve és részajánlati körönként külön feltöltésekkel.

AJÁNLATTEVŐ TOVÁBBI FELADATA, HOGY AJÁNLATA FELTÖLTÉSÉT KÖVETŐEN TÁJÉKOZTATÓ E-MAILT KÜLD az eljárást lebonyolító Farkas Beáta ügyintéző részére a farkas.beata@gmf.u-szeged.hu címére, AZZAL A TARTALOMMAL, HOGY MELY RÉSZAJÁNLATI KÖRÖKRE NYÚJTOTTAK BE AJÁNLATOT. (Kérjük, más tartalmat ne közöljenek, csak a részajánlatikörök sorszámát ahhoz, hogy részajánlati körönként a megfelelő, elvárt ajánlatszám a rendelkezésünkre áll-e.)


  A kiírt tételekre csak együttes ajánlat tehető, az ajánlatkérő részajánlatot nem értékel, ajánlattevőnek MINDEN, a felhívásban részletezett termékre ajánlatot kell adnia, adott részajánlati körön belül minden egyes tételnek beárazva szerepelnie kell az ajánlaton. Minden részajánlati körhöz külön-külön fedlap szükséges.


  Kérjük, hogy csak a specifikációban meghatározott gyártmányú és kiszerelésű (illetve ahol a specifikáció tartalmazza ott lehetséges a megadott paraméterű vagy jobb paraméterű) termékre, a meghatározott mennyiségre adjon be ajánlatot.


  A specifikációban jelölésre került, mely termékeknél nem tudunk más gyártmányt, egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadni. Ezeknél a tételeknél amennyiben más gyártmány vagy más kiszerelés, mennyiség szerepel az ajánlaton, akkor azt érvénytelennek minősíthetjük.


  A specifikációban szerepel, hogy a 3. részajánlati körben és a 4. részajánlati kör egyes termékeinél egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket is elfogadunk. Ezeknél a tételeknél amennyiben nem a megadott paraméterek mindegyikével rendelkező vagy nem a megadott kiszerelésű, mennyiségű termék szerepel az ajánlaton, akkor azt érvénytelennek minősíthetjük.


  Más kiszerelést és mennyiséget egyik részajánlati körben sem tudunk elfogadni.

  RÉSZLETES TERMÉKLEÍRÁS A MELLÉKLETKÉNT CSATOLT DOKUMENTUMBAN


  „Ajánlattevő minősüljön átlátható szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. (6) bekezdésében foglaltak alapján. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésekor ellenőrzi, hogy az átláthatóság igazolására szolgáló dokumentum nyilvántartásában rendelkezésre áll-e, szükség esetén az átláthatósági nyilatkozatot hiánypótlásban kéri be.”

   

  Jelen beszerzési eljárásban csak nettó 15 millió forint érték alatt, azaz közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.

   

  Ajánlati kötöttség a bontás napjától számított 60 nap.

   

  „Az SZTE Beszerzési Igazgatóság nyílt ajánlattételi (webra) rendszer keretén belül lebonyolított beszerzési eljárásai során a beszerzési szabályzat lehetőséget nyújt az Ajánlattevők részére iratbetekintésre meghatározott feltételek mellett. A fentiek alapján tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy ajánlatukban az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatják. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információt tartalmazhat, amelynek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan adatoknak a nyilvánosságra hozatalát, amelyek az értékelési szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek, az alkalmasság igazolása körében bemutatott adatokat, továbbá az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, kivéve a leírásnak azt a jól meghatározható, elkülönített elemét, amelynek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna.”


  Ez a beszerzés GINOP pályázat terhére történik, így csak nettó 50.000,- Ft feletti értékű számlát és részszámlát tudunk befogadni, mivel a pályázathoz csak ez számolható el.


  Ajánlat benyújtásának módja:
  Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
  ( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
  A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

  További információ kérhető:

  Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

  kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

  Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Szűcs Gergő dr., kutató SZTE SZAOK Biokémiai Intézet, tel: +36 (62) 545-755, +36 (62) 544-000/5755

  email: farkas.beata@gmf.u-szeged.hu


  Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

  Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

  A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

  Nyertes ajánlattevő: Kvalitex Kft
  Nyertes ajánlati ár: 231 021,-Ft+ÁFA

   

  Nyertes ajánlattevő: Kvalitex Kft
  Nyertes ajánlati ár: 116 410,-Ft+ÁFA

   

  Nyertes ajánlattevő: Bio-Kasztel Kft.
  Nyertes ajánlati ár: 748 700,-Ft+ÁFA