Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Anyag/eszköz beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PB11918

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE TIK épület nyitható ablakaira ablaknyitó motorok beszerzése
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PB11918

Ajánlattételi határidő: 2021. november 11 14:30

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Megrendeléstől/szerződéskötéstől számított 30 naptári napon belül

A beszerzés rövid ismertetője:

Igénylés tárgya: SZTE TIK épület nyitható ablakaira ablaknyitó motorok beszerzése

Részletes termékleírás, ajánlati feltételek, igényelt mennyiség: lásd csatolt melléklet


Igénylő egység: SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ

Tervezett szállítási cím: 6722 Szeged, Ady tér 10.

Tervezett számlán szereplő cím: Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Kérjük, hogy az ajánlaton VEVŐ címszó alatt kizárólag a SZTE székhelye kerüljön feltüntetésre: (Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)


Kérjük a beadott ajánlaton a termék paraméterei is szerepeljenek, abból megállapítható legyen a termék és tartozékainak kiíráshoz képest való megfelelése.


Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott termékre, a meghatározott kiszerelésben adjon be ajánlatot, vagy ezzel műszaki tartalmában teljesen egyenértékű vagy jobb helyettesítő termékre, amennyiben megfelel a specifikációban foglalataknak.


A kiírt tételekre csak együttes ajánlat tehető, az ajánlatkérő részajánlatot nem értékel, ajánlattevőnek minden, a felhívásban részletezett termékre és tartozékra ajánlatot kell adnia.


Kérjük, hogy feltöltött ajánlata feltétlen tartalmazza az érvényességi idő lejártát, a vállalt 60 napos fizetési határidőt, valamint a vállalt szállítási határidőt!


Ajánlattételi feltétel:

  • Helyszíni bejárás az ajánlatadás feltétele, a motor rögzíthetőségének, egyéb specifikációknak való megfelelés érdekében.A helyszín megtekinthető az ajánlattételi határidő napjáig nyitvatartási időben H-P 8-22 óráig. Időpontot kérem előre egyeztessenek a szakmai kapcsolattartóval.
Helyszín: 6722 Szeged, Ady tér 10. SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ

Időpont: Kapcsolattartóval történt egyeztetés szerint

Helyszíni bejárás kapcsolattartója: Jónás Krisztián, Tel.: +36-70/ 708-9179; E-mail: jonas.krisztian@tik.u-szeged.hu

  • Gyártói garancia biztosítása (min. 2 év).
  • A1 tűzvédelmi osztályú a 9/2008. (II.22) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ MSZ EN 13501-1 2007 rendeletnek megfelelés.
  • Műbizonylat csatolása
  • Szállítás a megrendelést követő 30 napon belül.

Kérjük, hogy csak abban az esetben nyújtsa be ajánlatát, ha a teljesítést a megadott határidőn belül vállalni tudja! Amennyiben az ajánlat szerint a telejesítés határidőre nem tud megtörténni, úgy az ajánlat érvénytelenítésre kerül.


Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartók:

Jónás Krisztián, Tel.: +36-70/ 708-9179; E-mail: jonas.krisztian@tik.u-szeged.hu
Farkas András, Tel: +36-70/ 339-2083; E-mail: farkas.andras@tik.u-szeged.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a beszerzést intéző részére ( kissne.pusztai.erika@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!Letölthető állományok:
Ablakmozgató motor Specifikáció.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az Ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújthat be az Ajánlatkérő részére, az ajánlati ár fix, annak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, helyszínre történő szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is (pl. EUR/Ft árfolyamváltozás miatti kockázat), a hatályos magyar jogszabályok szerint.

 

Fizetési mód: utólagosan, 60 napos átutalással

 

Kérjük, hogy a benyújtott ajánlatokon minden esetben tüntessék fel a nettó/bruttó rész-, és végösszegeket is (a kerekítési szabálynak megfelelően).

Az ajánlati ár a rész illetve a végösszesen tekintetében is meg kell, hogy egyezzen a teljesítés napján kiállítandó számlán szereplő összegekkel!

 

Kérjük, tüntessék fel a garanciális/jótállási feltételeket. Minimum 2 év garanciavállalás szükséges.

 

Ajánlati kötöttség a bontást követő 30 nap

 

Jelen beszerzési eljárásban csak nettó 15 millió forint érték alatt, azaz közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

Ajánlattevő minősüljön átlátható szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. (6) bekezdésében foglaltak alapján. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésekor ellenőrzi, hogy az átláthatóság igazolására szolgáló dokumentum nyilvántartásában rendelkezésre áll-e, szükség esetén az átláthatósági nyilatkozatot hiánypótlásban kéri be.

 

Az SZTE Beszerzési Igazgatóság nyílt ajánlattételi (webra) rendszer keretén belül lebonyolított beszerzési eljárásai során a beszerzési szabályzat lehetőséget nyújt az Ajánlattevők részére iratbetekintésre meghatározott feltételek mellett.

A fentiek alapján tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy ajánlatukban az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatják.

Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információt tartalmazhat, amelynek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan adatoknak a nyilvánosságra hozatalát, amelyek az értékelési szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek, az alkalmasság igazolása körében bemutatott adatokat, továbbá az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, kivéve a leírásnak azt a jól meghatározható, elkülönített elemét, amelynek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna.


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Jónás Krisztián, műszaki munkatárs SZTE TIK - József Attila Tanulmányi és Információs Központ, tel: +36 (62) 546-616, +36 (62) 544-000/6616

email: jonas.krisztian@tik.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: T-Tech 2000 Kft.
Nyertes ajánlati ár: 6 059 480,-Ft+ÁFA