Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Anyag/eszköz beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PB11904

Meghosszabbítva 2. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Fogyóanyagok beszerzése - 4 részajánlati körben
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PB11904

Ajánlattételi határidő: 2021. november 10 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Megrendeléstől/szerződéskötéstől számítottan minél hamarabb, de legkésőbb 2021.11.29-ig

A beszerzés rövid ismertetője:

Igénylés tárgya: Fogyóanyagok beszerzése - 4 részajánlati körben

Részletes termékleírás, ajánlati feltételek, igényelt mennyiség: lsd. csatolt melléklet szerint

1. részajánlati kör: AC 16 Human Cardiomyocyte Cell Line

2. részajánlati kör: Tricina, urea
3. részajánlat kör: Pipetták
4.részajánlati kör: TRI Reagent Solution és Ponceau S

Igénylő egység: SZTE SZAOK Biokémiai Intézet

Tervezett szállítási cím: 6720 Szeged, Dóm tér 9. II. emelet

Tervezett számlán szereplő cím: Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Kérjük, hogy az ajánlaton VEVŐ címszó alatt kizárólag a SZTE székhelye kerüljön feltüntetésre: (Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)


A teljesítés és számlakiállítás véghatárideje: 2021. november 29.

Kérjük, hogy csak abban az esetben nyújtsa be ajánlatát, ha a teljesítést a megadott határidőn belül vállalni tudja! Amennyiben az ajánlat szerint a teljesítés határidőre nem tud megtörténni, úgy az ajánlat érvénytelenítésre kerül.


A felsorolt termékekre külön-külön részajánlati körönként tehető ajánlat. Ebben az esetben a részajánlati körökön belül minden egyes tételre érvényes ajánlatot kell benyújtani.


Egyszerre több részajánlati körre benyújtott ajánlat esetén, kérjük a részajánlati köröket megnevezni, azokat elkülöníteni és az ajánlati árat részajánlati körönként összesíteni.


AJÁNLATTEVŐ TOVÁBBI FELADATA, HOGY AJÁNLATA FELTÖLTÉSÉT KÖVETŐEN TÁJÉKOZTATÓ E-MAILT KÜLD az eljárást lebonyolító Tóthné Csabai Anikó ügyintéző részére a csabai.aniko@gmf.u-szeged.hu címre, AZZAL A TARTALOMMAL, HOGY MELY RÉSZAJÁNLATI KÖRRE/KÖRÖKRE NYÚJTOTTAK BE AJÁNLATOT. (Kérjük, más tartalmat ne közöljenek, csak a részajánlati körök sorszámát ahhoz, hogy a pályázati elszámoláshoz szükséges követelmények szerinti elvárt ajánlatszám a rendelkezésünkre áll-e.)


Kérjük, hogy csak a specifikációban részletezett termékre nyújtsanak be ajánlatot.


Kérjük, hogy feltöltött ajánlata feltétlen tartalmazza az érvényességi idő lejártát, mely lehetőleg minimum 60 nap legyen (figyelembe véve az átfutási időket), a vállalt 60 napos fizetési határidőt és a vállalt szállítási határidőt!


A beszerzés pályázati forrásból valósul meg, ezért feltöltött ajánlatának részét kell, hogy képezze a kiírásunkhoz csatolt ajánlati FEDLAP kitöltve és cégszerűen aláírva.


Pályázati azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00006

Pályázat címe: Új molekuláris mechanizmusok, diagnosztikus és terápiás célpontok metabolikus és kardiovaszkuláris kórképekben


Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartók mellett a beszerzést intéző részére (csabai.aniko@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!Letölthető állományok:
3684_3685_3686_3687_fedlap_webrara.doc
PB11904_specifikációs TÁBLÁZAT webrára vegyszer, laboranyag.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az Ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújthat be az Ajánlatkérő részére, az ajánlati ár fix, annak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, helyszínre történő szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is (pl. EUR/Ft árfolyamváltozás miatti kockázat), a hatályos magyar jogszabályok szerint.

 

Fizetési mód: utólagosan, 60 napos átutalással

 

Kérjük, hogy a benyújtott ajánlatokon minden esetben tüntessék fel a nettó/bruttó rész-, és végösszegeket is (a kerekítési szabálynak megfelelően).

Az ajánlati ár a rész illetve a végösszesen tekintetében is meg kell, hogy egyezzen a teljesítés napján kiállítandó számlán szereplő összegekkel!


Kérjük, hogy a benyújtott ajánlatokon minden esetben tüntessék fel a következőket (amelyek egyben a rendszerünkbe feltöltött ajánlatok alaki és formai minimumkövetelményei is):

  • az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő/ szállító megnevezését, cégadatait,
  • az ajánlat tárgyának megnevezését, műszaki paramétereit, szakmai jellemzőit,
  • a vállalt szállítási/teljesítési határidőt,
  • az árajánlat érvényességi idejét és/vagy az ajánlat kiállításának dátumát,
  • garanciális/jótállási feltételeket (amennyiben releváns),
  • fizetési határidőként az elvárt 60 napos utólagos átutalási határidőt,
  • az egységára(ka)t, a nettó összesen árat, az áfát és a bruttó összesen árat (az ajánlati ár a rész illetve a végösszesen tekintetében is meg kell, hogy egyezzen a teljesítés napján kiállítandó számlán szereplő összegekkel),
  • valamint az ajánlat legyen cégszerűen aláírt.


Ajánlati kötöttség a bontást követő 60 nap


Ajánlattevővel szembeni elvárások:

Ajánlattevő minősüljön átlátható szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. (6) bekezdésében foglaltak alapján. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésekor ellenőrzi, hogy az átláthatóság igazolására szolgáló dokumentum nyilvántartásában rendelkezésre áll-e, szükség esetén az átláthatósági nyilatkozatot hiánypótlásban kéri be.

 

Az SZTE Beszerzési Igazgatóság nyílt ajánlattételi (webra) rendszer keretén belül lebonyolított beszerzési eljárásai során a beszerzési szabályzat lehetőséget nyújt az Ajánlattevők részére iratbetekintésre meghatározott feltételek mellett.

A fentiek alapján tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy ajánlatukban az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatják.

Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információt tartalmazhat, amelynek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan adatoknak a nyilvánosságra hozatalát, amelyek az értékelési szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek, az alkalmasság igazolása körében bemutatott adatokat, továbbá az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, kivéve a leírásnak azt a jól meghatározható, elkülönített elemét, amelynek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna.


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Szűcs Gergő dr., kutató SZTE ÁOK Biokémiai Intézet, tel: +36 (62) 545-755, +36 (62) 544-000/5755

email: szucs.gergo@med.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Az aktuális beszerzési eljárás értékelés alatt áll.