Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PSZ11785

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE részére a 9/2015. (III.25.) BM rendelet előírása alapján tűzvédelmi szaktevékenység szolgáltatásként történő ellátása”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PSZ11785

Ajánlattételi határidő: 2021. szeptember 07 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Felek a szerződést 2021. október 10-től számított 12+12 hónap időtartamra kötik. Az első 12 hónap lejártát megelőző 30 napig bármelyik fél jogosult a szerződést felmondással megszűntetni a 12. hónap végére. Amennyiben ilyen felmondás nem történik, úgy a szerződés automatikusan további 12 hónappal meghosszabbodik. A második 12 hónap (azaz összesen 24 hónap) lejártát megelőző 30 napig bármelyik fél jogosult a szerződést rendes felmondással megszüntetni a 24. hónap végére. A szerződést a 24. hónap lejártával meghosszabbítani nem lehet.

A beszerzés rövid ismertetője:

SZTE részére a 9/2015. (III.25.) BM rendelet előírása alapján tűzvédelmi szaktevékenység szolgáltatásként történő ellátása az 1. számú mellékletben részletezve, mely a felhívás csatolmányaként megtekinthető.

 

Vállalkozó igény esetén köteles 20 órában a Szegedi Tudományegyetem MI Védelmi Iroda Szeged, Tisza L. krt. 47. sz. alatti épületében személyes jelenlétet biztosítani kapcsolattartás céljából.

 

Vállalkozó továbbá köteles vállalni, hogy 24 órában a Megrendelő rendelkezésére áll, illetve szükség esetén a bejelentéstől számított 1 órán belül a SZTE érintett helyszínére kiérkezik.

Letölthető állományok:
1. sz. melléklet.docx
Felolvasólap.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ellenszolgáltatás összegét a mellékelt felolvasólap beárazásával kérjük megadni.

Ajánlatkérő a 24 hónapra mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.


További információk:

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

  • Ajánlattevő rendelkezzen legalább 1 fő a teljesítésbe bevonni kívánt tűzvédelmi mérnöki felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel.

Igazolási mód: Ajánlattevő csatolja a teljesítést végző szakembere felsőfokú tűzvédelmi mérnöki végzettségét igazoló dokumentuma másolatát.

  • Ajánlattevő rendelkezzen minimum 3 éves tűzvédelmi szaktevékenységre vonatkozó szakmai gyakorlattal.
  • Igazolási mód: Ajánlattevő csatoljon egyszerű referencianyilatkozatot a minimum 3 éves tűzvédelmi szaktevékenységre vonatkozó szakmai gyakorlatáról. Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét tól-ig (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését, és a részéről információt adó személy nevét és elérhetőségét.
  • Ajánlattevő rendelkezzen tűzvédelmi oktatás területén szerzett minimum 3 éves szakmai tapasztalattal.

Igazolási mód: Ajánlattevő csatoljon egyszerű referencianyilatkozatot a minimum 3 éves tűzvédelmi oktatás területén szerzett szakmai tapasztalatáról. Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét tól-ig (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését, és a részéről információt adó személy nevét és elérhetőségét.

  • Ajánlattevő rendelkezzen speciális oktatási tematikával az SZTE valamennyi munkaköréhez, illetve nagyszámú munkavállalói és hallgatói létszámhoz. Az SZTE munkakörei a felhívás 2. sz. mellékleteként megtekinthetők.

Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy rendelkezik speciális oktatási tematikával az SZTE valamennyi munkaköréhez.


Fizetési feltételek: Vállalkozó teljesítésigazolást követően havonta 1 db számla benyújtására jogosult az adott hónapot követő hónap 15-ig, melyeket a SZTE a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, átutalással teljesít.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Pap Róbert, pap.robert@gmf.u-szeged.hu SZTE Műszaki Igazgatóság Védelmi Iroda, tel: +36 (62) 544-472

email: pap.robert@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: PL Iparbiztonság Szolg. és Ker. Kft., 6000 Kecskemét, Bogár u. 1. G. ép.
Nyertes ajánlati ár: 8 400 000,-Ft+ÁFA