Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2020/PSZ10526

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „Szérum mikroRNS meghatározás tevékenység . „ K+F szolgáltatás elvégzése.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2020/PSZ10526

Ajánlattételi határidő: 2020. március 13 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: a szerződéskötés időpontjától számított 3 hónap .

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
FELOLVASÓLAP_v1_FJJ.docx
Szerum_miR_szolgaltatas_specifikácio_vegl.docx


További információk:

Szerződéses időszak: Felek a szerződést a szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónapig tartó időszakra kötik. A pályázat feltételrendszerének megfelelően ezen szerződés hatálya mindaddig nyugszik, amíg a Megrendelő által a Támogató szerv felé benyújtott szerződésmódosítása (a rendelkezésre álló fedezetre vonatkozóan) jóváhagyásra nem kerül. Amint a jóváhagyásról a Megrendelő értesíti a Vállalkozót a szerződés hatályba lép. A Vállalkozó ezen feltétel tudatában nyújtja be ajánlatát és a szerződés aláírásával ezen feltételt elfogadja. A szerződés hatályát veszti a feltétel bekövetkezésének meghiúsulása esetén.

 

A SZTE Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján, amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 millió Forintot, érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Szolgáltatót/Szállítót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.

 

A beszerzés rövid ismertetése:

 

SZTE Reumatológiai és Immunológiai Klinika EFOP-3.6.2-16-2017-00009 projekt 6725 Szeged, Kálvária sgt. 57. Szérum mikroRNS meghatározás tevékenység .

 

„Biológiai terápia leépítésének prediktorai gyulladásos reumatológiai betegségekben” című pilot projekt megfelelő kutatási eredményeihez szükséges a szolgáltatás beszerzése, amely szolgáltatás tartalmazza a mérések elvégzéséhez szükséges fogyóanyagokat is, így biztosítva, hogy a kutatás a megfelelő vegyszerekkel, reagensekkel zajlik, és megbízható eredményt ad.

 

A szolgáltatás tartalma:

Szérum mikroRNS preparálás 50 mintából és minőségellenőrzésük 5 mikroRNS szint meghatározásával QPCR-rel. Minimum 28 mintában a cirkuláló miR profilmeghatározása új generációs szekvenálással (NGS)


A szolgáltatás részletes leírását a mellékletben található Specifikáció tartalmazza.


Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására.

 

Az ellenszolgáltatás összegét a felolvasólap (2. sz. Melléklet) kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlatkérő a megadott mindösszesen bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.

 

Ajánlattevő fenntartja a jogát, hogy a megadott keretmennyiségtől eltérjen.


Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.


Pályázat címe, megnevezése:

 

A projekt száma:

EFOP-3.6.2-16-2017-00009

 

A projekt címe, megnevezése:

Klinikai Kutatások Tematikus Hálózatának

Kialakítása és Nemzetköziesítése (KLI-K-K)


Témaszám: 0U122 24 12

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési feltételek: Vállalkozó teljesítésigazolást követően 1 db számla benyújtására jogosult, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással teljesít.

 

Teljesítés helye:

SZTE Reumatológiai és Immunológiai Klinika

6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Kovács László dr., tanszékvezető egyetemi tanár SZTE ÁOK Reumatológiai és Immunológiai Klinika, tel: +36 (62) 341-519, +36 (62) 544-000/1519, +36 (62) 341-520, +36 (62) 544-000/1520

email: kovacs.laszlo@med.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.