Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2019/PSZ09957

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ részére (6722 Szeged, Honvéd tér 6.) online pszichológiai tanácsadás és pszicho-edukációs szakmai anyagok készítése SZTE hallgatók számára” .
Ajánlat sorszáma: SZTE/2019/PSZ09957

Ajánlattételi határidő: 2019. június 20 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Szerződéskötés időpontjától számított 3 évig.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
teljesítési összesítő.doc

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:


A SZTE Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján, amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 millió Forintot, érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Szolgáltatót/Szállítót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.Tervezetten havi 8 alkalommal SZTE Egyetemi életvezetési Tanácsadó Központ részére (6722 Szeged, Honvéd tér 6.) online pszichológiai tanácsadás és pszicho-edukációs szakmai anyagok készítése ” , az alábbiak szerint:

 • Alkalmanként tervezetten igénybe vett munkaórák száma: 5-8 óra/alkalom
 • Online pszichológiai tanácsadás során elvárt faladatok:

A feladat az SZTE hallgatói számára, olyan online pszichológiai tanácsadás teljes körű lebonyolítása, amely hozzásegíti a fenti célcsoportot az egészséges, káros szenvedélyektől mentes életvitel biztosításához és segíti beilleszkedésüket a felsőfokú tanulmányaik idején. A tanácsadás célja csökkenteni a lemorzsolódás veszélyeit, a képzés iránti elhivatottságot növelni. A szolgáltatást igénybevevő személyes elakadásaiban segítséget nyújtani és ezzel elősegíteni a felsőfokú tanulmányaik sikeres teljesítését, szociális beilleszkedést, álláskeresésre felkészülést. A vállalkozó munkáját köteles a pszichológusok szakmai etikai kódexe szerint végezni.

 

 • Pszicho-edukációs szakmai anyagok készítése során elvárt feladatok:

Az online pszichológiai tanácsadáson túl a hallgatók tájékoztatása és elérése pszicho-edukációs anyagokon keresztül. A hallgatói igények beérkezését figyelembe véve, különösen a speciális képzési igényű hallgatók egyedi életvezetési problémáira fókuszáló szakmai anyagok készítése. A vállalkozó munkáját köteles a pszichológusok szakmai etikai kódexe szerint végezni.

 

 A megadott alkalom szám és alkalmanként igénylendő munkaóra szám tervezett. Ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy a megadott tervezett alkalom számtól és alkalmanként igénylendő munkaóra számtól eltérő alkalom számmal és eltérő óraszámot fog ténylegesen igénybe venni a szerződéses időszak alatt.

 

Megrendelő jogosult a szerződést indoklás nélkül 30 napos felmondási határidővel felmondani.

 

 • Tanácsadások időtartama:
 • online pszichológiai tanácsadás elsősorban e-mail felületen, esetenként skype módszerrel kliensenként átlagosan 10 levélváltással tervezve. Egy levélváltásra átlagosan 60 perc fordítandó.

Havonta pszicho-edukációs anyag készítése a megrendelővel előre egyeztetett szakmai tématerületek szerint. A szakmai anyagok elkészítésére fordítandó időtartam témától függően hetente min. 6-8 óra.

 • Tanácsadások tervezett ütemezése:

 

szerződéskötés időpontjától – 3 év időtartam  

Figyelem! Ajánlatkérő fenntartja a tanácsadások időpontjainak és ütemezésének módosítási jogát. A tanácsadások pontos időpontját az első tanácsadás alkalmát 10 nappal megelőzően egyezteti az Ajánlatkérő az Ajánlattevővel.

 

 • Tervezett tematika:

Vállalkozó köteles a tanácsadási tervet a Megrendelő elvárásaihoz igazodóan kialakítani, az alábbi tervezett tématerületek mentén:

 

 • online pszichológiai tanácsadás nyújtása a hallgatói megkereséstől számított 7 napon belül
 • Havonta a felmerült kérdések esetén pszicho-edukációs anyag készítése a megrendelővel előre egyeztetett szakmai tématerületek szerint.
 • a vállalkozó köteles kéthavonta szupervíziós szakmai csoportban munkájáról számot adni

 

 • A vállalkozó a kliensekre fordított időről (a megrendelővel előre egyeztetett) időszakonként a „Teljesítési Összesítő” melléklet szerint kimutatást készít, melyet megküld az egységvezető részére. A szakember a megrendelő által kiállított teljesítés igazolás kézhezvételétől jogosult számla benyújtására. A szakember a szerződés szerinti óradíjat összesítve, az elkészített kimutatás („Teljesítési Összesítő”) szerint számlázza, melyet az SZTE 60 napos átutalási határidővel kifizet, a számla átvételét követően.

 

 

Tanácsadások helyszíne: SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ (6722 Szeged, Honvéd tér 6.) (10-es Tanácsadó szoba). A tanácsadások helyszínének módosítási jogát az Ajánlatkérő fenntartja.

 • A Tanácsadásokon résztvevők tervezett létszáma: online pszichológiai tanácsadás esetén évente átlagosan 250 hallgató.

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 • · Alkalmassági feltétel (1): Ajánlattevő mutasson be ajánlatában legalább 1 fő a teljesítésbe bevonni kívánt szakértőt önéletrajzának csatolásával, (min. 1 éves szakmai tapasztalat). Bővebben:
 • Ajánlattevő teljesítésbe bevonni kívánt tanácsadója(i) rendelkezzen(ek) legalább 1 éves online tanácsadásban ( e-mail formájában) szerzett szakmai tapasztalat, melyet kérünk bemutatni az önéletrajzban( pontosan nevezze meg a pályázó , hogy hol és kik számára, milyen honlapcímen végzett/végez ingyenes online pszichológiai tanácsadást)

 

 • · Igazolás módja: Ajánlattevő csatolja a teljesítésbe bevonni kívánt szakértő önéletrajzát (tetszőleges formátumban), min. 1 éves szakmai tapasztalat, melyet kérünk bemutatni az önéletrajzban.

 

Alkalmassági feltétel (2):

 • Ajánlattevő teljesítésbe bevonni kívánt tanácsadója(i) rendelkezzen(ek) pszichológus vagy pszichiátriai alapdiploma másolattal.
 • Igazolási mód: Ajánlattevő csatolja a tanácsadó pszichológus vagy pszichiátriai alapdiploma másolatot.

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlatot az alábbi táblázat kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlati ár (nettó Ft/óra)

Ajánlati ár (bruttó Ft/óra)

Online pszichológiai tanácsadás és pszicho-edukációs szakmai anyagok készítésének óradíja:

 

 

 

 

 

Ajánlatkérő az 1 munkaórára megadott bruttó díjakat fogja értékelni a bírálat során.

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.

 

Fizetési feltételek: Vállalkozó a szerződéses időszak alatt, teljesítésigazolást követően, kéthavonta 1 db számla benyújtására jogosult az adott hónapokban ténylegesen igénybe vett munkaóra számnak megfelelően az ajánlatában megadott óradíja alapján számított összegről, melyet megrendelő a számla kézhezvételét követő 60 napon belül átutalással teljesít. Felek kötelesek a kéthavonta ténylegesen igénybe vett munkaóra számot a teljesítésigazolásban rögzíteni.

 

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

 Számlaküldési cím:

SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ

(6722 Szeged, Honvéd tér 6.)
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Tajti Péter, ügyvivő szakértő SZTE Életvezetési Tanácsadó, tel: +36 (62) 544-029, +36 (62) 544-000/4029

email: tanacsado@rekt.szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: SZITI Kulturális és Mentálhigiénés Egyesület
Nyertes ajánlati ár: 4 050 000,-Ft+ÁFA