Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2018/PSZ09329

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE MGK Kollégium fehér ágyneműinek (lepedő, paplan-, párnahuzat) fertőtlenítő mosatása, vasalása, szállítással.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2018/PSZ09329

Ajánlattételi határidő: 2018. november 09 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: (2019. február 04.-2021. február 04.)

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
FELOLVASÓLAP_v1.docx
1 sz Melléklet.doc

A beszerzés ismertetése:

SZTE MGK (6800 Hódmezővásárhely, Petőfi u. 10-12.) fehér ágyneműinek (lepedő, paplan-, párnahuzat) fertőtlenítő mosatása, vasalása, szállítással .

A Kollégium ágynemű féleségeinek éves tervezett mennyiségét az 1. sz. melléklet tartalmazza. A tervezett mennyiség eltérhet a ténylegesen mosatásra kerülő mennyiségtől.

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 

  • Ajánlattevő rendelkezzen a feladat ellátásához szükséges technikai felszereltséggel. Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy rendelkezik a feladat ellátására alkalmas, hatósági engedéllyel rendelkező mosodával és három éves szakmai tapasztalattal.

 

  • 1) Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 36 hónapban teljesített a megadott 800 darabszámú ágynemű (lepedő, paplan-, párnahuzat) fertőtlenítő mosást. A nyilatkozat tartalmazza az ellenszolgáltatás összegét, az ágyneműféleségek mennyiségére utaló darabszám adatot, a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, a részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát. Az egyszerű eljárásra tekintettel elegendő a referencia körében saját nyilatkozat csatolása, nem szükséges a megrendelő által aláírt vagy kiadott igazolás.
  • 2)  

Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az elmúlt 36 hónap időszakban:

  • 800 db ágynemű mosatásra vonatkozó referenciával,

Az ajánlattevő abban az esetben is alkalmatlan, amennyiben a megadott referencia negatív értékelést kap a megadott információt nyújtó személytől.

 

  • 3) Ajánlattevő nyújtsa be ajánlatában az ajánlattételi határidő előtti időszakos hatósági vizsgálat eredményét, vagy a működési engedélyét.
  • Ajánlattevő alkalmatlan amennyiben a hatósági vizsgálat eredménye kijavíthatatlan hibát tartalmaz, vagy nem mellékeli ajánlatához a vizsgálat eredményét, működési engedélyét.

 3) Helyszíni bejáráson kerül bemutatásra a mosatandó ágynemű.

 

Helyszíni bejárás helyszíne, és időpontja:

  • SZTE MGK
  • A helyszín: Hódmezővásárhely, Petőfi u. 10-12., időpont: 2018. október 30. 10-12 óráig. kedd

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ellenszolgáltatás összegét a mellékelt felolvasólap beárazásával és kitöltésével kérjük megadni:

Ajánlattevő ajánlatában adja meg egy- egy darab lepedő, paplanhuzat és párnahuzat (külön tételenként) fertőtlenítő mosásának nettó Ft + Áfa árát. A bruttó árnak, fedezetet kell nyújtania a mosatási szolgáltatás munkadíjára, a helyszínen történő átvétel, elszállítás, a mosás, a vasalás, a csomagolás és a helyszínre történő kiszállítás és átadás költségeire.

Ajánlatkérő (egy db lepedő + egy db paplanhuzat + egy db. párnahuzat) bruttó ajánlati árat fogja értékelni.

 

Kérjük, hogy Ajánlattevő az ellenszolgáltatás összegét a Felolvasólap 2. sz. Melléklet kitöltésével adja meg.

 

Figyelem! Ajánlatkérő egyéb költségtérítést nem nyújt ajánlattevő részére, az árnak fedezetet kell nyújtania a mosással kapcsolatos mindennemű kiadásra a szennyes ágynemű átvételétől a tiszta ágynemű átadásáig.

 

Ajánlatkérő a mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.

 

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, annak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatás kapcsán felmerülő költségre.

 

A szolgáltatás során elvárt követelmények, szerződéses feltételek:

 

SZTE MGK Kollégium:

 

Kollégiumi hallgatói elszállásolásához és vendégfogadáshoz szükséges fehér ágynemű mosatása.

 

Szennyes ágynemű átvétele hetente keddi és pénteki napokon, a tiszta ágyneműt keddi és pénteki napokon kérjük visszaszállítani a SZTE MGK Kollégium (6800 Hódmezővásárhely, Petőfi S. u. 12.) címre.

 

Mosatás heti 2 alkalommal, különleges esetekben telefonon történt bejelentés alapján.

Átvétel: keddi és pénteki napokon,

Leszállítás: keddi és pénteki napokon.

 

Amennyiben a Kollégium részéről 2 hónap alatt 3 esetben kifogás merül fel a szolgáltatás teljesítés minőségével kapcsolatban, Ajánlatkérő jogosult a szerződés felmondására.

 

A felek a szerződést 2019. február 04.-2021. február 04-ig tartó határozott időtartamra kötik meg.

 

 

Amennyiben a teljesítés a szerződéses időszak alatt mindkét fél megelégedésére történik, és a 2 éves időszak lejártát megelőző 30 napig írásban elégedetlenségi megkeresés egyik fél részéről sem történik úgy a szerződés automatikusan további 1 évvel meghosszabbodik. az addigi mosatási díj azonos szinten tartása mellett.

 

Fizetési feltételek: Nyertes ajánlattevő a szerződéses időszak alatt a Kollégium havonta az adott hónapban ténylegesen mosatott mennyiségről 1 db számlát jogosult benyújtani teljesítés igazolást követően, melyet a Szegedi Tudományegyetem átutalással, a számla kézhezvételét követő 60 napos fizetési határidővel egyenlít ki. Nyertes ajánlattevő köteles a db-ra megadott egységára alapján az adott hónapban a ténylegesen kimosott fehér ágynemű (lepedő, paplan-, párnahuzat) mennyiségének megfelelően elszámolni.

Az adott hónapban a mosatásra átadott ágynemű mennyisége (db) a Szegedi Tudományegyetem részéről a teljesítés igazolásban kerül rögzítésre.

 

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

 

Számlaküldési cím:

SZTE MGK

(6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.)


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Hegyiné Nagy Éva, gazdálkodási referens MGK, tel: 06-62/532-990

email: hegyine.eva@mgk.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: MIMODA Kft.
Nyertes ajánlati ár: 1 221 993,-Ft+ÁFA