Bemutatkozás


Szervezeti egység címe: H-6721 Szeged, Felső Tisza-part 16. I. emelet

Szervezeti egység vezetője: Dr. Nagy Paulina igazgató


A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági Szervezet szervezeti struktúrájának átalakítását követően 2017. augusztus 1-től látja el feladatait a Beszerzési Igazgatóság, mely a Beszerzési Iroda, Közbeszerzési Iroda és a Nemzetközi Utazásszervezés fúziójából jött létre.

 

Az Igazgatóság elhelyezkedése az Egyetem szervezeti rendszerében:

Az Igazgatóság munkáját az igazgató irányításával végzi összehangolva az Egyetem funkcionális szervezeteivel és gazdálkodó egységeivel.

A Beszerzési Igazgatóság küldetése, missziója:

Az alapanyagok, félkész- és késztermékek, valamint a kapcsolódó információk, származási helyről (gyártóktól/ viszonteladóktól) felhasználási helyre (SZTE egységei) történő hatásos és költséghatékony áramlásának tervezési, megvalósítási és irányítási folyamata, a tanszéki/intézeti elvárásoknak megfelelés szándékával.

Továbbá az Egyetem szerteágazó szolgáltatási igényeinek kézzelfoghatóvá tétele a sikeres beszerzés érdekében, és a szerződött szolgáltatók munkájának ellenőrzése mellett a szolgáltatások költséghatékony menedzselése.
Tevékenységi terület:

Az Iroda feladatait a SZTE 11 Kara + az Általános Orvostudományi Kar Elméleti Intézetei, (mintegy 340 különböző „egység” tanszék, intézet), a Központi Szervek, Kollégiumok valamint a Tudásközpontok részére végzi.

Beszerzési Iroda:

 • Anyag/eszköz és szolgáltatás beszerzések lebonyolítása (meglévő tenderekre, új tendereljárások előkészítésével, értékhatár alatti eljárásrenddel /WEBRA/, központosított közbeszerzés keretén belül).
 • Adatszolgáltatások (eseti).
 • Adatszolgáltatások (rendszeres):
  • Egyetemi fenntartható fejlődési stratégia,
  • Hulladékgazdálkodási terv,
  • nettó 1 mFt-ot meghaladó szerződések nyilvántartása és megküldése EMMI részére,
  • teljesítésigazolók nyilvántartása,
  • átláthatósági nyilatkozatok nyilvántartása,
  • Közadatok szolgáltatása, 18/2005 (XII.25) IHM rendelet alapján.
 • WEBRA adatok szolgáltatása, panaszhelyzetek kezelése
 • Pályázati források szabályos felhasználásának biztosítása, projekt előrehaladási jelentések (PEJ, záró PEJ) elkészítéséhez szakmai segítségnyújtás.
 • Szerződéssel lefedett általános szolgáltatások menedzselése (takarítás, hulladékszállítás, költöztetés, rovar- és rágcsálóirtás stb.).
 • Eszközök javításával, karbantartásával kapcsolatos ügyintézés (mérlegek, hűtőszekrények, laboreszközök, irodatechnikai eszközök stb.).
 • Közbeszerzési eljárásokban való részfeladatok.
 • Egyetemi ingatlanok sajáterős gondozása.
 • Szerződések, megrendelések EOS rendszerbe történő felvitele

Közbeszerzési Iroda:

 • Közbeszerzési terv összeállítása
 • Közbeszerzési eljárások lebonyolítása:
 • közbeszerzési eljárás indításával kapcsolatos egyetemi és hatósági engedélyezések ügyintézése,
 • ajánlati/ajánlattételi felhívás előkészítése,
 • összefoglaló tájékoztatás elkészítése,
 • közbeszerzési dokumentum előkészítése,
 • közbeszerzési dokumentum elérhetővé tétele a gazdasági szereplők részére,
 • esetleges hiánypótlások teljesítése,
 • beérkező ajánlatok átvétele, feldolgozása, szükséges jegyzőkönyvek elkészítése,
 • hiánypótlási felhívások dokumentálása,
 • kiértékelés előkészítése,
 • nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés előkészítése,
 • saját tenderek adatainak közzététele,
 • közbeszerzési eljárások adatainak közzététele,
 • jogorvoslati eljárások dokumentálása, adatszolgáltatás,
 • döntőbizottsági határozatokkal kapcsolatos ügyintézés,
 • szerződés teljesítésének nyomon követése,
 • kapcsolattartás a közbeszerzési eljárásokat felügyelő, ellenőrző szervezetekkel, a kért adatszolgáltatások teljesítése,
 • szerződés nyilvántartás kialakítása, kezelése, fejlesztése,
 • Kbt. és vonatkozó jogszabályok, ill. azok módosításainak figyelemmel kísérése,
 • éves statisztikai összegzés összeállítása.

Nemzetközi Utazásszervezés:

 • Központosított közbeszerzés keretein belül, pályázatokból és egyéb intézményi forrásokból finanszírozott repülőjegyek, szállások, utazáshoz kapcsolódó biztosítások, külföldi vasúti jegyek, hajó-, nemzetközi autóbusz és kompjegyek beszerzése, külföldi és belföldi reptéri transzfer, konferencia regisztráció és vízum illetve esetenként a célországban autóbérlés ügyintézése.
 • A szolgáltatások megrendelését követően kiállított számlák kezelése, leigazoltattatása, és a Pénzügyi Irodába időben történő eljuttatása.
 • A külföldi kiküldetéssel kapcsolatos szolgáltatások, illetve egyéb az Egyetemen folytatott munkavégzéshez szükséges, kizárólag online megvásárolható termékek és szolgáltatások VIP kártyával történő ügyintézése.
 • Bővebb információ a www.u-szeged.hu/szteutazas oldalon található.

Munkatársaink és elérhetőségek