2023. február 1., szerda
Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem


Közérthetőségi Szócikk Adatbázis

Személyi igazolvány


A hatósági igazolvány egy olyan okirat, amely a hatóság valamely személy adatainak vagy jogainak rendszeres igazolására állít ki. Hatósági igazolványnak minősül a személyi igazolvány is, amely a polgár személyazonosságát és a törvényben meghatározott adatait közhitelszerűen tartalmazza. A személyazonosság igazolására egyébként több dokumentum is alkalmas lehet (útlevél, jogosítvány, ~) A törvény értelmében Magyarország területén elő magyar állampolgárokat, a bevándorolt és menekültként elismert személyeket, továbbá a külföldön élő magyar állampolgárokat – akkor, ha ezt külön kérelmezik – személyazonosító okmánnyal kell ellátni.

 

A jogszabály a személyazonosító igazolványok 2 fajtáját különbözteti meg:

1.állandó személyazonosító igazolvány: a törvényben meghatározott érvényességi idővel és tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolvány;

2.ideiglenes személyazonosító igazolvány: a törvényben meghatározott érvényességi idővel rendelkező, az állandó személyazonosító igazolvány kiadásáig a Kormány rendeletében meghatározott feltételek esetén kiállított személyazonosító igazolvány.

Állandó személyazonosító igazolvány annak a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó magyar állampolgárnak, bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállású személynek adható, aki személyazonosságát és a személyazonosító igazolványban szereplő adatait megfelelően, különösen az e rendeletben meghatározott okiratokkal igazolja.

 

A polgár egyidejűleg csak egy érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkezhet.

 

Az érvényes személyazonosító igazolványt a magyar állampolgár, a bevándorolt, a letelepedett, a menekült és az oltalmazott jogállású személy köteles sértetlenül megőrizni, jogszabályban meghatározott esetekben és módon – felhívásra –bemutatni, a személyazonosító igazolvány érvénytelenné válásakor, a visszavonás elrendelésekor vagy a jogosultság megszűnésekor, illetve az új állandó személyazonosító igazolvány kiadásakor a személyazonosító igazolvány átvételére jogosult hatóságnak leadni.

 

A személyazonosító igazolványt másra átruházni, letétbe helyezni, biztosítékul adni vagy átvenni nem szabad.

 

Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás a jogszabályban meghatározott kivétellel kérelemre indul. Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 20 nap.

Az állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem - fő szabály szerint -

1.bármely járási hivatalnál,

2.a kijelölt kormányhivatalnál,

3.– ha a polgár nem rendelkezik személyazonosság igazolására alkalmas más érvényes hatósági igazolvánnyal, valamint, ha első alkalommal igényel tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolványt -, a nyilvántartást kezelő szervnél

is előterjeszthető.

 

FORRÁSOK

1992. évi LXVI. Törvény - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet - a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól