infoblokk_kedv_final_felso_RGB_ESZA_1
2024. június 16., vasárnap
Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem


Közérthetőségi Szócikk Adatbázis

Polgármesteri hivatal


Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A 2011. évi CLXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint a polgármesteri hivatal az önkormányzat képviselő-testület szervének minősül. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

 

A fővárosban főpolgármesteri hivatal, a fővárosi kerületben polgármesteri hivatal működik. A polgármesteri hivatal alatt a törvény szerint megyei önkormányzati hivatalt is érteni kell.

 

A jegyző a polgármesteri hivatal (közös önkormányzati hivatal) szakmai vezetője. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat. A főpolgármesteri hivatalt főjegyző, a fővárosi kerület polgármesteri hivatalát pedig jegyzők vezetik. A fővárosban több aljegyző is kinevezhető. A hivatalt ténylegesen a képviselő-testület döntéseivel összhangban a polgármester irányítja. A hivatal feladatainak meghatározásakor figyelembe veszi a jegyző javaslatait. A jegyző gyakorolja a hivatal köztisztviselői, munkavállalói felett a munkáltatói jogokat, a jegyző felett pedig a polgármester.

 

Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt. A 2000 fő lakosságszámot meghaladó település is tartozhat közös önkormányzati hivatalhoz. A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosság száma legalább kétezer fő, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét. A polgármesteri hivatal belső felépítéséről, tagozódásáról, munka- és ügyfélfogadási rendjéről az adott képviselő-testület, a jegyző javaslatai figyelembevételével, a polgármester előterjesztése alapján dönt és ez nagyban változó lehet különböző polgármesteri hivatalok között.

 

FORRÁSOK

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól – 22. § (5), 61. § (3), 84. §, 85. §, 86.§