2023. március 29., szerda
Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem


Közérthetőségi Szócikk Adatbázis

Polgármester


Magyarországon is kettéválasztják az igazgatási szervezet vezetésében a helyi politikusi és a szakmai feladatokat és hatásköröket. A politikusi feladatokat a polgármester látja el.

 

A polgármester a képviselő-testület elnöke. A polgármester összehívja és vezeti a képviselő-testület ülését, valamint képviseli a képviselő-testületet. A polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából önkormányzati képviselőnek tekintendő.

 

A polgármester egyik többletjogosultsága a képviselő-testületen belül a vétójog. Tehát amennyiben a polgármester a képviselő-testület döntését a helyi önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanabban az ügyben egy alkalommal kezdeményezheti az ismételt tárgyalást. Ezt a testületi ülést követő 3 napon belül kezdeményezheti, aminek eredményeként a döntést addig végrehajtani nem lehet, amíg arról a képviselő-testület a megismételt tárgyalás alapján nem dönt, méghozzá minősített többséggel (azaz a megválasztott képviselők több mint felével). Ha két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester az SZMSZ-ben meghatározott ügyben önállóan hozhat döntést.

Önállóan dönt még a polgármester olyan ügyekben, amelyek két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyek, amiről a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatnia kell. Ez alól kivételt képeznek a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozó ügyek. Meghatározott értékhatárig önállóan dönt a forrásfelhasználásról, amiről szintén tájékoztatja a képviselő-testületet.

 

A polgármester gyakorolja az intézményvezetőkkel kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat. A polgármesteri hivatalt a jegyzővel osztottan vezetik, a jegyző gyakorolja a hivatal köztisztviselői és munkavállalói fellett a munkáltatói jogokat, a jegyző felett viszont a polgármester, azaz a jegyző a polgármestertől függ. Az alpolgármester a polgármester helyettese. Az alpolgármester tevékenységét a polgármester irányítja, önálló hatáskörrel nem rendelkezik.

 

FORRÁSOK

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól – 18. §, 63. §, 64. §, 65. §, 66. §, 67. §, 68. §, 69.§, 70. §, 70/A. §