infoblokk_kedv_final_felso_RGB_ESZA_1
2024. július 15., hétfő
Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem


Közérthetőségi Szócikk Adatbázis

Államhatár


Az államhatár a Föld felszínén függőlegesen áthaladó képzeletbeli síkok összessége, melyet nemzetközi szerződések határoznak meg. A határvonalat a természetben határjelek jelölik.

 

Az államterület a tér egy jól körülhatárolható része. Az állam szuverén, független, a nemzetközi közösség által elismert, a nemzetközi jog által elismert területi egység, amelynek körülhatárolását az államhatár jelenti. Nemzetközi jogi értelemben az államhatár olyan vonal, amely az adott állam területét elválasztja más államok területétől. Az államhatár a keletkezés jellege szerint lehet természetes (pl. hegység, folyó, stb.), vagy mesterséges.

 

Az államhatárt nemzetközi szerződésben és törvényben meghatározott feltételekkel – ha nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kivételt nem tesz - a forgalom számára megnyitott, a forgalom jellegének megfelelő közúti, vasúti, vízi, vagy légi határátkelőhelyen vagy határátlépési ponton, ellenőrzés mellett lehetséges átlépni. Az Európai Unió fontos vívmánya, hogy a Schengeni rendszerben részt vevő tagállamok egymás között a határellenőrzést felszámolták. A tiltott határátlépés bűncselekmény. A határvédelem megszervezése az állam joga és kötelessége.

 

FORRÁSOK

2007. évi LXXXIX. törvény az államhatárról

Trócsányi László, Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az Alkotmányjogba (ötödik, átdolgozott kiadás), HVG Orac, Budapest, 2016, 108. o.