2020. július 10., péntek

A belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó legfontosabb jogszabályok


- 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről


- 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről


- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról


- Magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardokról szóló Útmutató


- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról