2020. május 28., csütörtök

Tervben vagyunk!?

A Szegedi Tudományegyetem ellenőrzési munkájának megtervezéséhez a belső ellenőrzés – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével – éves ellenőrzési tervet készít, amelyet a Kancellár hagy jóvá.


Éves ellenőrzési tervünk a stratégiai ellenőrzési tervben és a rendszeres kockázatelemzések során felállított prioritásokon alapul, figyelemmel a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásaira is.


Az éves terv készítése során kiemelt figyelmet fordítunk az elvégzett kockázatelemzéssel magas kockázatúnak minősített folyamatokra valamint a beérkező vezetői javaslatokban meghatározott témákra, és azokat a lehetőségeinkhez mérten a legrövidebb időn belül ellenőrizzük.


Amennyiben szeretné tudni, hogy az Ön szervezeti egységét/munkafolyamatait érinti-e a Szegedi Tudományegyetem aktuális éves ellenőrzési munkaterve, úgy azt lehetősége van itt megigényelni.