2020. október 22., csütörtök

Szegedi Tudományegyetem - Belső Ellenőrzési Osztály

A belső ellenőrzés (internal audit) a felelős szervezetirányítási, felügyeleti és munkavégzési rendszer vezetői monitoring eleme.


Az audit olyan független, objektív bizonyosságot adó és tanácsadói tevékenység, amely pluszértéket ad a szervezet működéséhez és javítja a szervezeti munkafolyamatok minőségét. Módszeres és szabályozott eljárással értékeli és javítja a kockázatkezelési, a kontroll és az irányítási folyamatok hatékonyságát, ezáltal segíti a szervezeti célok megvalósítását és a szervezet vezetését.


Az Egyetem eredményes, hatékony, gazdaságos, szabályszerű működésének elérése, vagyonának védelme Osztályunk általános célja.


Feladatunk elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét.

Szintén feladatunk elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát.


Munkánk során megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmazunk meg azzal a teljes hittel, hogy az egyes folyamatok rendszerhibái, a veszélyek előzetesen is kiküszöbölhetőek, a gyengeségek okozta „panaszok” megelőzhetőek, az erősségek továbbfejleszthetőek és ennek lehetősége a mi kezünkben is van.


Tanácsadói tevékenységünk erősítésével célunk a szervezeti megelőzés elérése és a belső ellenőrzés hozzáadott érték teremtő képességének növelése, vagyis az, hogy az alábbi „képlet” mindenkor teljesüljön:


A belső ellenőrzés költsége ≤ A megállapítások által teremtett érték + Megelőző intézkedések értéke