2020. július 10., péntek

Tanácsadás


Tanácsadás igénylése

Osztályunk a bennünket megkeresők kérésére tanácsadói tevékenységet végez. Munkavégzésünkre a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 2. § r) pontja adja meg a jogszabályi felhatalmazást.


Tanácsadói tevékenységünk erősítésével célunk a szervezeti megelőzés elérése és a belső ellenőrzés hozzáadott érték teremtő képességének növelése, vagyis az, hogy az alábbi „képlet” mindenkor teljesüljön:


A belső ellenőrzés költsége ≤ A megállapítások által teremtett érték + Megelőző intézkedések értéke


Tanácsadást végzünk:

  • a felmerülő megoldandó feladatok megoldási lehetőségeinek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatértékelésével az Egyetem vezetői számára;
  • pénzügyi, tárgyi és humán erőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodással kapcsolatban;
  • kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és a teljesítménymenedzsment kialakításával, folyamatos továbbfejlesztésével kapcsolatban;
  • a szervezeti struktúrák racionalizálása és a változásmenedzsment területén a szervezeti stratégiai célok elérése érdekében;
  • az Egyetem belső szabályzatainak és kialakítandó eljárásrendjeinek tartalmát, szerkezetét illetően.