2020. július 16., csütörtök

Tanácsadás igénylés

Tanácsadást végzünk:


  • a felmerülő megoldandó feladatok megoldási lehetőségeinek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatértékelésével az Egyetem vezetői számára;
  • pénzügyi, tárgyi és humán erőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodással kapcsolatban;
  • kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és a teljesítménymenedzsment kialakításával, folyamatos továbbfejlesztésével kapcsolatban;
  • a szervezeti struktúrák racionalizálása és a változásmenedzsment területén a szervezeti stratégiai célok elérése érdekében;
  • az Egyetem belső szabályzatainak és kialakítandó eljárásrendjeinek tartalmát, szerkezetét illetően.