Projekt alapadatok

Pályázati azonosító: TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0006

A projekt címe: A tehetség értékének kibontakoztatása a Szegedi Tudományegyetem kiválósága érdekében

 

A projekt időtartalma: 2015.03.15 - 2015.11.15.

A projekt főösszege: 311.428.899

Támogatás intenzitás: 100 %

Projekt menedzser: Vilmányi Rita

Pénzügyi vezető: Takács Anita

Projekt munkatársak: Eszik Mariann; Szikszai Mónika; Tompáné Zákány Mónika; Boár Tamás

 

 

Elérhetőségek:

Vilmányi Rita - vilmanyi.rita@rekt.szte.hu

Takács Anita - takacs.anita@rekt.szte.hu

Eszik Mariann – eszik.mariann@gmf.u-szeged.hu

Szikszai Mónika – szikszai.monika.2@gmf.u-szeged.hu

Tompáné Zákány Mónika – Tompane.Zakany.Monika@rekt.szte.hu

Boár Tamás – Boar.Tamas@rekt.szte.hu

 

Projekt rövid összefoglalója

 

A projekt célkitűzése a minőségi tehetséggondozást, tudományos kutatói kapacitások bővülését szolgáló képzési - kutatási és tudásmenedzsment gyakorlat fejlesztése, melyek szolgáltatási portfólió általi biztosítása az egyéni tehetségek és közösségi versenyelőnyök kibontakozását erősítik.

 

Tevékenységelemei

I. A tehetséggondozás differenciált képességhez igazított, egyéni fejlesztésre alkalmas képzési gyakorlatának funkcionális fejlesztése

-tehetséges fiatalok beazonosítása

-támogatás a hallgatók képességeinek kibontakoztatáshoz

II. A doktori képzés kutatói életpálya menedzsment alapú fejlesztése és a K+F projektek integrálásával az ösztönző modell eredményességének növelése

-a tudományos karriert célzó tehetséges kutatójelöltek számára tudásmegosztás és mentorálás kialakítása

-egyetemen és külső partneri között zajló K+F tevékenység menedzsment folyamat alapú becsatornázása a képzési gyakorlatba

-nemzetközi gyakorlati tapasztalatok támogatása

-nemzetközi szaktekintélyek által tartott kurzusok meghirdetése

III. A tehetséggondozás és tudományos képzés egymást támogató, összehangolt erőforrás és működési közeg fejlesztése

-tudományos és innovációs versenyközeg hallgatói népszerűsítése és a részvételek ösztönzése

-tehetséges hallgató által végzett tudományos kutatómunka minősítési/értékelési rendszerben nyomon követése az intézményen belüli (diákkör, szakkollégium, diákkonferencia; ösztöndíjak, hallgatói kiválóság elismerése) és kívüli elemek (vállalati együttműködési projektmunkák, ösztöndíjak, külföldi magántanulmányok) összehangolásával a hallgatók ösztönzése

-projekt alapú K+F tevékenységbe bekapcsolódás a hallgatók karrierjének támogatására

-szakkönyvek, kutatási anyagok elérése a tudományos munkavégzéshez


IV. Egyetemi tudásbázisra épülő tudomány- és kultúra közvetítő szerepkör erősítése

-helyi, regionális szintű partnerség kialakítása a tehetséggondozás felépítése céljából

-civil szereplőkkel való kapcsolatok élénkülése

-külföldi partnerek bevonása