Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)

Ajánlattételi felhívás SZTE/2016/PSZ06472

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „Könyvkiadói szolgáltatás a hozzá kapcsolódó nyomdai munkák elvégzésével.”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2016/PSZ06472

Ajánlattételi határidő: 2016. május 04 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2016. május 20. Megrendelő előteljesítést elfogad.

A beszerzés rövid ismertetője:

„Dr. Nagy Gábor Dániel: Társadalmi tőke és területi kötődés Magyarországon” című NKA pályázat könyv megjelentetése és munkálatai az alábbiak szerint:

  • olvasószerkesztő,
  • szerkesztés,
  • szerzői korrektúrára kiadás,
  • átvezetés,
  • tipográfiai tervezés,
  • tördelés, fedélterv, nyomtatás,
  • szakmai lektoráltatás,
  • országos terjesztés.


Nyomdai specifikáció:

NKA pályázat szerint:

Formátum/Méret: 148x210

Példányszám: 150 példány

Terjedelem: 15 nyomdai ív

Belív minősége és nyomása: 100 gramm

Belív minősége és nyomása: offszet 1+1 szín

Kötés: ragasztókötés

Borító minősége és nyomása: Kemény táblás, 4+4 szín

 

Figyelem!!! A pályázat támogatási szerződésének vonatkozó rendelkezései alapján a pályázat által támogatott példányszámból (mindösszesen 150 db) 65 példányt a támogatott – a támogatás elszámolásához becsatolt példányon felül – köteles a Könyvtárellátó Kiemelkedősen Közhasznú Nonprofit Kft. számára átadni.Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Ajánlatkérő az ajánlati árat a kiírás tárgyát képező 150 db könyv elkészítésére, kiadására, országos terjesztésére összesen nettó Ft+Áfa formában kéri megadni. Az Áfa tartalmat %-os formában kérjük feltüntetni.

Ajánlatkérő a 150 db könyv elkészítésére, kiadására, országos terjesztésére megajánlott bruttó ajánlati árakat fogja értékelni. Az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a könyvkiadás és a hozzá kapcsolódó nyomdai kivitelezés során felmerülő költségre.

Rendelkezésre álló maximális pályázati keretösszeg nettó 400000,-Ft.További információk:

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

Ajánlattevő csatoljon referencia nyilatkozatot az ajánlattételi határidőt megelőző 10 év során legalább 1 db szociológia témájú, a Belvedere Meridionale könyvkiadó PhD-köteteket felvonultató sorozatában kiadott vagy kiadás alatt lévő kötet megjelentetéséről.

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.


Fizetési feltételek:

Nyertes ajánlattevő a kiírás tárgyát képező 150 db könyv elkészítéséről, kiadásáról, országos terjesztéséről a megajánlott összeggel 1 db számlát nyújthat be, melyet a SZTE teljesítésigazolást követően, a számla kézhezvételétől számított 60 napon belüli fizetési határidővel, átutalással teljesít.


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Varga Zoltán Péter, 0 SZTE BTK Társadalomtudományi Intézet Vallástudományi Tanszék, tel: +3620/415-2626

email: varga.zoltan@dartke.eu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Az aktuális beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítottuk.