Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2016/PSZ06399

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet (6720 Szeged, Dóm tér 10.) részére 1db nyomtató-fénymásoló gép kihelyezése teljes körű üzemeltetéssel”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2016/PSZ06399

Ajánlattételi határidő: 2016. április 14 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A szerződéskötés időpontjától (2016. május 01-től) számított 48 hónapig tartó időszak.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
1.MELLÉKLET ).docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Szerződéses időszak: A szerződéskötés időpontjától (2016. május 01-től) számított 48 hónapig tartó időszak. A szerződéses időszak lejártát követően felek a készülék műszaki állapotának és a szerződéses árnak a felülvizsgálatát követően közös megegyezéssel meghosszabbíthatják a szerződést. Bérlő fenntartja a jogát arra, hogy a szerződéses időszak lejártát követően fénymásoló gép kihelyezésére teljes körű üzemeltetéssel új eljárást folytasson le. Ebben az esetben az új eljárást lezáró szerződés megkötésével az esetlegesen meghosszabbított szerződés azonnali hatállyal megszűnik.

 

A beszerzés ismertetése:

A SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet részére 1 db új nyomtató-fénymásoló gép kihelyezése teljes körű üzemeltetéssel. Az igényelt fénymásoló gép paraméterei:

  • Minimálisan elvárt követelmények: (az 1. számú Melléklet tartalmazza)

Elvárások a szerződéses időszak alatt:

  • Ajánlattevő szakemberei kötelesek a telefonos, vagy e-mail-en keresztül történt bejelentést követően maximum 4 órán belül megkezdeni a helyszínen az üzemeltetés körében felmerülő bármilyen probléma elhárítását (toner csere, javítás, szükséges karbantartás stb.)
  • Ajánlattevő a teljes körű üzemeltetés keretében kihelyezett készülék javításának idejére köteles az érintett eszközzel egyenértékű cserekészüléket biztosítani, amennyiben a készülék meghibásodása esetén a hibát a helyszínre történő kiszállást követő 24 órán (1 munkanapon) belül nem tudja elhárítani.
  • Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben ajánlattevő az üzemeltetés körében felmerülő bármilyen probléma helyszíni elhárítását a szerződésben foglaltaktól eltérően kétszeri alkalommal késedelmesen teljesíti.
  • A szerződéses időszak lejártát követően felek a készülék műszaki állapotának és a szerződéses árnak a felülvizsgálatát követően közös megegyezéssel meghosszabbíthatják a szerződést. Ajánlatkérő fenntartja a jogát arra, hogy a szerződéses időszak lejártát követően fénymásoló gép kihelyezésére teljes körű üzemeltetéssel új eljárást folytasson le. Ebben az esetben az új eljárást lezáró szerződés megkötésével az esetlegesen meghosszabbított szerződés azonnali hatállyal megszűnik.
  • Ajánlattevő köteles az ajánlati árát a szerződéses időszak alatt azonos szinten tartani, azon nem emelhet.

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

  • Ajánlattevő csatoljon referencia nyilatkozatot az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónap során 1 db fénymásoló gép kihelyezéséről, melyre jelenleg is érvényes teljes körű üzemeltetési szerződéssel rendelkezik.

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

  • Ajánlattevő rendelkezzen legalább 1 fő szerviz technikus szakemberrel, aki az eszköz telepítésében, üzemeltetésében, javításában közreműködik és aki fénymásoló gépekre rendelkezik a gyártó általi szervizképesítéssel.

Igazolási mód: Ajánlattevő mutassa be szakemberét önéletrajza csatolásával.

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ellenszolgáltatás összegét az alábbi formában kérjük megadni:

1) Ajánlati ár: ……,- nettó Ft/lap

Ajánlatkérő lapon A/4 méretű lapot ért. Ajánlattevő köteles az ajánlati árát a szerződéses időszak alatt azonos szinten tartani, azon nem emelhet. Ajánlattevő minden hónapban jogosult az ajánlati egységára alapján 1500 lapnak megfelelő TÜSZ havidíj leszámlázására utólag az érintett hónapot követő hónap 1-től, abban az esetben is ha az 1500 laptól kevesebb másolás/nyomtatás történik az adott hónapban. Ajánlattevő továbbá a TÜSZ havidíjon felül, a bejelentett számlálóállás alapján az adott hónapban az 1500 lapot meghaladó lapszámot az ajánlati egységára alapján szintén jogosult leszámlázni. Ajánlatkérő köteles az adott hónapban másolt lapszámról a következő hónap első napján, amennyiben ez munkaszüneti nap az ezt követő első munkanapon a gép számlálóállását megküldeni a Szolgáltatónak.

 

Figyelem! Ajánlattevő a teljes körű üzemeltetés körében a kihelyezett eszköz üzemeltetésére a megadott áron felül a szerződés időtartama alatt nem számíthat fel semmilyen többletköltséget, annak a fogyóanyagokon, beleértve a fénymásoló tonert is és a munkadíjon felül a meghibásodás esetén felmerülő javítási költségeket is tartalmaznia kell. Ajánlattevő a gép helyszínre történő kihelyezéséért kiszállítási díjat nem számíthat fel, valamint köteles a gépet ingyenesen üzembe helyezni és a használatát térítésmentesen betanítani.

 

Fizetési feltételek: Nyertes ajánlattevő a szolgáltatás ellenértékéről teljesítésigazolást követően havonta az érintett hónapot követő hónap 1-től 1 db számla benyújtására jogosult, melyet ajánlatkérő a számla kézhezvételét követő 60 napon belül átutalással teljesít. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. Nyertes ajánlattevő köteles az 1 lapra megadott egységára alapján a havonta bejelentett számlálóállás szerint, ténylegesen másolt lapszámnak megfelelően elszámolni. Amennyiben a másolt lapszám az adott hónapban nem éri el az 1500 lapot, akkor is jogosult az egységára alapján 1500 lapnak megfelelő TÜSZ havidíj leszámlázására.

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.


Számlaküldési cím:

SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet

(6720 Szeged, Dóm tér 10.)

 
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Banda Tiborné, titkárnő SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet, tel: +36 (62) 545-115, +36 (62) 544-000/5115

email: banda.tiborne@med.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: EXICOM Kft.
Nyertes ajánlati ár: 447 120,-Ft+ÁFA