Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)

Ajánlattételi felhívás SZTE/2016/PSZ06384

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Fogorvostudományi Kar (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66.) részére 1 db CANON IR2022 fénymásoló gép javítása.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2016/PSZ06384

Ajánlattételi határidő: 2016. április 13 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződéskötéstől számított 3naptári napon belül

A beszerzés rövid ismertetője:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

SZTE Fogorvostudományi Kar (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66.) részére 1 db CANON IR2022 fénymásoló gép javítása. (Gyári száma: MXE10163) számú másológép

 

Cserére szoruló alkatrészek:

 

  • Görgők cseréje
  • Dobegység cseréje
  • Fixáló javítása

 

Az ajánlat megtételének feltétele a helyszíni bejárás és a kapcsolattartóval történő egyeztetés.
A helyszíni bejárásra biztosított nap
: 2016. április 11. 10.00 óra.( Székely Sándorné ) a kapcsolattartóval előre egyeztetett időpontban!

Az ajánlattétel feltétele a fénymásológép helyszínen történő megtekintése 2016. április 11. 10.00 óra. a SZTE Fogorvostudományi Karon (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 83. I.emelet.) előzetes időpont egyeztetéssel.

Kapcsolattartó: Székely Sándorné gondnokkal (Tel.: 06-62/545-306)

E-mail: szekely.sandorne@stoma.szote.u-szeged.hu

 

A helyszíni megtekintésen részt nem vevő Ajánlattevő ajánlatát nem tudjuk figyelembe venni az értékelés során.

 

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ellenszolgáltatás összegét az alábbi táblázat kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlati ár

(nettó Ft)

Ajánlati ár

(bruttó Ft)

 

Görgők cseréje

 

 

 

 

Dobegység cseréje

 

 

 

 

Fixáló javítása

 

 

 

Munkadíj:

 

 

Mindösszesen

 

 

 

Bírálati szempont:A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására. Az ajánlati árat bruttó Ftformában kérjük megadni, mely árnak fedezetet kell nyújtania a fent meghatározott feladatok munkadíjára, a helyszínre történő kiszállás költségeire is.

Ajánlatkérő az javításra, esetlegesen a hibás alkatrészek cseréjére, mindösszesen megajánlott bruttó díjat fogja értékelni.

Ajánlatkérő a megadott bruttó összeget fogja értékelni.

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

  • Ajánlattevő vállaljon garanciát a megjavított és a kicserélt alkatrészekre.
  • Igazolási mód:Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy a megjavított és a kicserélt alkatrészekre 6 hónap garanciát vállal.
  • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi határidőt megelőző 12 hónap időszakban legalább1 db CANON IR2022 típusú fénymásológép készülék javításáról.

Figyelem!A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Javítási helyszín:

SZTE Fogorvostudományi Kar

(6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 83. I. emelet)

 

Számlaküldési cím:

SZTE Fogorvostudományi Kar

(6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66.)

 

Fizetési feltételek: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, a Szegedi TudományegyetemFogorvostudományi Karáltal igazolt teljesítést követően. Vállalkozó a javítási díjon felül jogosult leszámlázni a javítás során beépített alkatrészek, felhasznált anyagok költségét, melyekről előzetesen köteles egyeztetni Megrendelő kapcsolattartójával.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Székely Sándorné, gondnok SZTE FOK, tel: +36 (62) 545-306, +36 (62) 544-000/5306

email: szekely.sandorne@stoma.szote.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: EXICOM Kft.
Nyertes ajánlati ár: 97 550,-Ft+ÁFA