Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2016/PSZ06275

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet részére (6720 Szeged, Dóm tér 8.) 1 db Heidolph vákuum bepárló javítása.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2016/PSZ06275

Ajánlattételi határidő: 2016. március 22 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2016. április 1.

A beszerzés rövid ismertetője:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet részére (6720 Szeged, Dóm tér 8.) 1 db Heidolph vákuum bepárló javítása.

 

Javítási feladatok:

 

  • Vákuumrendszer cseréje

 

Ajánlattevő az ajánlatában a jótállási időt adja meg. (hónap)

Az ajánlati ár tartalmazza az anyagköltséget, javítási díjat az egyéb szükségesnek tartott költségeket, a vállalt határidőt.

 

Feladatellátás helye:

SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet

(6720 Szeged, Dóm tér 8.)

 

A készülék megtekinthető a Szegedi Tudományegyetem ÁOK Orvosi Vegytani Intézet (6720 Szeged, Dóm tér 8.) Bicsérdy Katalin ügyviteli alkalmazottal történő előzetes időpont egyeztetéssel. (Tel.:06-62/545-136; Fax:06-62/545-971 E-mail:office.mdche@med.u-szeged.hu)

 

Alkalmassági feltételek:

Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot, amelyben igazolja, hogy az ajánlattételi határidőt megelőző 1 év során végezte már 1 db Heidolph vákuum bepárló készülék javítását.

 

Figyelem!A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására. Az ajánlati árat bruttó Ft formában kérjük megadni, mely árnak fedezetet kell nyújtania a fent meghatározott javítások munkadíjára, a javítások, során felhasznált alkatrészek, segédanyagok költségére.

 

 

Ajánlatkérő a javításokra mindösszesen megajánlott díjat fogja értékelni.

 


 

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Számlaküldési cím:

SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet

(6720 Szeged, Dóm tér 8.)
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Bicsérdy Katalin, gazdasági előadó SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet, tel: +36 (62) 545-136, +36 (62) 544-000/5136

email: office.mdche@med.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: VWR International Kft.
Nyertes ajánlati ár: 497 950,-Ft+ÁFA