Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)

Ajánlattételi felhívás SZTE/2016/PSZ06155

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE Életvezetési Tanácsadó Központ (ÉTK) részére „Fejlesztő játékok és eszközök diszlexiások számára” című workshop tartása
Ajánlat sorszáma: SZTE/2016/PSZ06155

Ajánlattételi határidő: 2016. február 17 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: legkésőbb 2016. március 31.

A beszerzés rövid ismertetője:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az 5 alkalmas workshop célja, hogy az SZTE hallgatói olyan új módszereket ismerjenek meg, mely alkalmas lehet logikai, gondolkodási és motorikus képességeiknek fejlesztésére, ez által a tanulási hatékonyságuk fokozására. Közvetett célja a kudarcélmények és stressz-hatások oldása, a lemorzsolódásból fakadó veszélyezettségük csökkentése, sikerorientáció kialakulásának megsegítése.

 

Az Életvezetési Tanácsadó Központ évek óta tapasztalja, hogy egyre több tanulási zavarral rendelkező hallgató kerül be az egyetemre. Számukra a kurzusok teljesítése különösen nehéz és folyamatosan érdeklődnek használható módszerek felől. Az SZTE Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság adatai szerint jelenleg 112 regisztrált diszlexiás hallgató tanul az egyetemen és rajtuk kívül több százan lehetnek még érintettek valamilyen tanulási nehézségben, részképesség zavarban. Az egyetemnek kiemelt célja a lemorzsolódás csökkentése. A fenti célcsoport fokozottan ki van téve a lemorzsolódás veszélyének, ezért különösen fontos számukra hatékony módszereket biztosítani az eredményességük növelés érdekében.

 

 • Workshop időtartama: 40 óra
 • Workshopok tervezett ütemezése:

2016. február – március során 5 csütörtöki nap

Figyelem! Ajánlatkérő fenntartja a workshopok időpontjainak és ütemezésének módosítási jogát. A workshopok pontos időpontját az első workshop alkalmát 2 héttel megelőzően egyezteti az Ajánlatkérő az Ajánlattevővel.

 • Tervezett tematika:

Vállalkozó köteles a képzési tervet a Megrendelő elvárásaihoz igazodóan kialakítani, az alábbi tervezett tématerületek mentén:

 

Az 5 alkalmas workshop során az alábbi területeket érinteni szükséges és kidolgozott módszereket szükséges bemutatni:

 • Szenzomotoros rendszer integrációjának fejlesztése
 • Koncentrációs képesség fejlesztése – figyelemmegosztás
 • Logikai- és gondolkodási képesség fejlesztése.
 • Szem-kéz koordináció állandó fenntartásával a vizuális feldolgozás, ritmusérzék, távolság és mélységérzékelés, a mozgástervezés és a látási stratégiák
 • Kontrollfunkciók fejlesztése

 

 • Képzéseken résztvevők tervezett létszáma: max. 15 fő/alkalom
 •  

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

Alkalmassági feltétel (1):

 • A workshopot olyan szakember tudja hatékonyan megtartani, aki megfelelő képesítéssel rendelkezik az eljárás során kiírt területen, melyet oklevéllel igazol.

Igazolási mód: Ajánlattevő csatolja a Komplex játék-eszközös fejlesztő oklevél másolatát

Bírálati szempontok: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlati árat a workshop óradíjára bruttó Ft/óra formában kérjük megadni.

Ajánlatkérő az 1 óra időtartamra megadott bruttó díjakat fogja értékelni a bírálat során.

 

A workshop díj összegét az alábbi formában kérjük megadni:

 

Workshop díj: bruttó ……………………..,- Ft/óra

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, annak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatás kapcsán felmerülő költségre.

 

Ajánlatkérő a workshop tényleges időpontjait legkésőbb a tényleges időpontokat megelőző 10 munkanappal egyezteti, véglegesíti Ajánlattevővel. Az elszámolás a megadott óradíj alapján a tényleges, fentebb megadott óraszámoknak megfelelően történik.

 

Fizetési feltételek:

Vállalkozó a szolgáltatás díjáról 1 db végszámlát nyújthat be (a szerződésben foglalt összegről) teljesítésigazolást követően, legkésőbb a teljesítési határidőig: 2016. 03. 31-ig. A számla összege a teljesítés időpontjától számított 60 napon belüli fizetési határidővel, átutalással kerül kifizetésre.

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Tajti Péter, irodavezető SZTE Életvezetési Tanácsadó, tel: +36 (62) 544-029, +36 (62) 544-000/4029

email: dcentrum@stud.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Tóth Kitti egyéni vállalkozó
Nyertes ajánlati ár: 320 000,-Ft+ÁFA