Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)

Ajánlattételi felhívás SZTE/2015/PSZ05947

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport részére (6720 Szeged, Egyetem u. 2-6.) Facebook kommunikációs kampány, új célcsoport megszólítására, szak népszerűsítésére, bemutatására és továbbtanulás előtt álló diákok toborzására.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2015/PSZ05947

Ajánlattételi határidő: 2015. december 12 11:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2016. 03. 30.

A beszerzés rövid ismertetője:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport részére (6720 Szeged, Egyetem u. 2-6.) Facebook kommunikációs kampány, új célcsoport megszólítására, szak népszerűsítésére, bemutatására és továbbtanulás előtt álló diákok toborzására.

 

150 napra szóló egyedi, FB kommunikációs kampány stratégiára, mely a következőket kell, hogy tartalmazza:

 • célcsoport/ok összetételének, korának meghatározása
 • a kampány témájához könnyen kapcsolható témák, blogok, linkek listáját
 • a kampány leghatékonyabb kommunikációs stílusát meghatározó összefoglalóra
 • a naptár szerinti események, világnapok, jeles ünnepek kampányba való beépítésének tervét
 • a kampány témájához leginkább igazodó betű és formajelek használatát
 • a posztolások napszakra lebontott tervét
 • a kampány heti/havi dinamikáját, változásait
 • A kampány időszakra meghatározott költség keret felhasználásának terve
 • Kampány vizuális kommunikációs arculatának teljeskörű kialakítása, (logó, betűtípusok, színvilág, kiegészítő grafikai elemek, több eltérő típusú poszt sablon, promóciókhoz szükséges kreatívok készítése.)
 • kampány lebonyolítása:
  kikerülő posztok megírása,

reklámköltségek dinamikus lekövetése
150 napos Facebook kampány, anyagi ráfordítás (hirdetés, reklám) 10.000 Ft/nap, 150 napon keresztül

150 napon keresztül ingyenes posztok megosztása

 • Minimum 4 eltérő arculatterv készítése, a kiválasztott kreatív kidolgozása (logó, betűtípusok, színvilág, kiegészítő grafikai elemek, több eltérő típusú poszt sablon).
 • Felmerülő összes promóciós felületre optimalizált reklámgrafikák készítése, promóciónként eltérő kreatívval a kampány teljes időtartama során.
 • A megrendelő által biztosított fotóanyagok utómunkája szükség esetén.

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 • Alkalmassági feltétel (1): 1 évnél nem régebbi, 500.000,-Ft+Áfa összeget meghaladó komplett arculattervezési referencia.
 • Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

 

 

 • Alkalmassági feltétel (2):

legalább 1 fő grafikus munkatárs bevonása, lehetőleg szakirányú felsőfokú végzettséggel

Igazolási mód: nyilatkozat és önéletrajz

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ellenszolgáltatás összegét az alábbi formában kérjük megadni:

 

 

 

Ajánlati ár

(nettó Ft)

Ajánlati ár

(bruttó Ft)

1.) Facebook kommunikációs kampány, új célcsoport megszólítására, szak népszerűsítésére, bemutatására és továbbtanulás előtt álló diákok toborzására.

 

 

 

 

Ajánlatkérő a mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni.

Az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden anyag elkészítésével kapcsolatosan felmerülő költségre.

Kérjük, hogy ajánlatában egyösszegű ajánlati árat jelöljön meg, mely tartalmazza az egyéb járulékos költségeket is!

 

Fizetési mód: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 60 napon belüli fizetési határidővel, banki átutalással, az Intézet által igazolt teljesítést követően.

 

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Számlaküldési cím:

SZTE TTIK

Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport

(6720 Szeged, Egyetem u. 2-6.)
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Sipos György dr., tanszékvezető helyettes adjunktus SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, tel: +36 (62) 546-485, +36 (62) 544-000/6485, +36 (62) 544-156, +36 (62) 544-000/4156

email: gysipos@geo.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Az aktuális beszerzési eljárás visszavonásra került.