Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PSZ11966

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság részére nyomtatott médiumban való megjelentetés
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PSZ11966

Ajánlattételi határidő: 2021. november 29 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2021.december 31.

A beszerzés rövid ismertetője:

SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság részére nyomtatott médiumban való megjelentetés, az alábbiak szerint:

 

UNI in&out 2022 kiadványban való megjelenés

 

Felület

Kifutó méret (5 mm kifutó)

1 oldalas hirdetés

170x240

1 oldalas hirdetés

170x240

1 oldalas hirdetés

170x240

1 db PR cikk 1 oldal logóval

-

 

Mindösszesen 3 db 1 oldalas hirdetés és 1 db 1 oldalas PR cikk.

 

Megrendelő médiatanácsadási, grafikai tervezési szolgáltatást nem kér. Megrendelő a tervezett médiavásárlási listát a fentiekben leírta, a Vállalkozónak átadja amely tartalmazza a médiavásárlás tervezett médiumának megnevezését, a tervezett időszakokat. Grafikus megjelenés esetén a grafikát nyomdakész formában, szöveges megjelenés esetén a szöveges tartalmat a Megrendelő biztosítja a médiamegjelenéshez/hirdetésekhez.

Tervezett teljesítési határidő:

Felek a szerződést a szerződéskötés időpontjától számított 2021. december 31-ig tartó időszakra kötik. Megrendelő és a vállalkozó a megjelenések pontos időpontját a szerződéskötést követően egyezteti. Megrendelő előteljesítést elfogad.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója:

Bajusz Péter PR referens, Tel.: +36 (70) 439 93 16, e-mail: bajusz.peter@szte.hu


Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

 

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.Letölthető állományok:
Felolvasólap_hirdetés uni inout.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ellenszolgáltatás összegét a mellékelt felolvasólap beárazásával kérjük megadni.

Ajánlatkérő a mindösszesen megajánlott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.

 

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.További információk:

Fizetési feltételek: Vállalkozó a szerződés hatálybalépését követően a bruttó vállalkozási díja 50 %-ának megfelelő előlegre jogosult díjbekérő alapján. Vállalkozó vállalja, hogy az előleg elszámolásra a pénzügyi és számviteli előírások szerinti előlegszámlát állít ki.

Vállalkozó teljesítésigazolást követően 1 db végszámla benyújtására jogosult a fennmaradó összegről, amelyben az előleg összegét rendezi. Megrendelő a számla ellenértékét annak kézhezvételétől számított harminc (30) naptári napon belül átutalással egyenlíti ki.

 

A SZTE Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 mft-ot érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Szolgáltatót/Szállítót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Bajusz Péter, PR-referens SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság Közkapcsolati Iroda, tel: +36 (62) 546-353, +36 (62) 544-000/6353

email: bajusz.peter@rekt.szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Inside Europe Publishing Kft.
Nyertes ajánlati ár: 2 000 000,-Ft+ÁFA