Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PSZ11937

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „A KVKI számára korábban készített „Klinikai Kutatások Nyilvántartó rendszer” funkcionális bővítése és a webalkalmazás felületének további fejlesztése ”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PSZ11937

Ajánlattételi határidő: 2021. november 16 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2021. 11. 30.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
Felolvasólap (002).docx
Specifikáció_SZETRA_mód_v2.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Jelen szerződést felek határozott időre, a mindkét fél általi aláírás napjától kezdődően a projekt végéig (tervezetten: 2021.11. 30. -ig.) kötik.


A SZTE Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 mft-ot érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Szolgáltatót/Szállítót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.

 

Igénylő egység: SZTE Stratégiai és Fejlesztési Főigazgatóság Klinikai Vizsgálatokat Koordináló Iroda

 

A beszerzés tárgya: „A KVKI számára korábban készített „Klinikai Kutatások Nyilvántartó rendszer” funkcionális bővítése és a webalkalmazás felületének további fejlesztése

 

A szolgáltatás ismertetése:

 

Klinikai Kutatások Nyilvántartó Rendszer felületének további fejlesztése, új funkciókkal való ellátása, az alábbiak szerint:

 

Az alaprendszer alkalmas a KVKI által koordinált klinikai kutatások törzsadatkezelésére, adatszolgáltatásra lekérdezések és kimutatások kezelésére, stb.

Jelen fejlesztés tárgya egy teljeskörű dokumentáció kezelési funkció integrálása, mely lehetővé teszi a rendszerből generált űrlapok és nyomtatványok kezelését, stb, ezáltal illeszkedik az SZTE azon szervezetfejlesztési stratégiájába, mely a teljes átláthatóság és gyors, hatékony dokumentumkezelést várja el az egységeitől.

 

  • 1 db rendszer fejlesztése a mellékelt specifikáció alapján

 

Pályázati forrás: EFOP-3.6.1-16-2016-00008

Intelligens élettudományi technológiák, módszertanok, alkalmazások fejlesztése és innovatív folyamatok, szolgáltatások kialakítása a szegedi tudásbázisra építve

 

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ellenszolgáltatás összegét a mellékelt Felolvasólap beárazásával kérjük megadni.

Ajánlatkérő a mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.

 

Az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.

 

Kapcsolattartó (név, egység, email, telefon): Miglinci Lídia, miglinci.lidia@szte.hu, +36 (62) 546-843;

Fizetési feltételek: Megbízott teljesítésigazolást követően 1 db számlát nyújthat be, mely számlát a Megbízó a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.

 

 


A projekt száma:

EFOP-3.6.1-16-2016-00008

A projekt címe, megnevezése:

Intelligens élettudományi technológiák, módszertanok, alkalmazások fejlesztése és innovatív folyamatok, szolgáltatások kialakítása a szegedi tudásbázisra építve

 

Témaszám: 0U112 2412


Teljesítés helye:

Szegedi Tudományegyetem

Klinikai Vizsgálatokat Koordináló Iroda

6720 Szeged, Korányi fasor 6.Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.


Számlaküldési cím:


Szitásné Fodor Renáta pénzügyi vezető

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Miglinci Lídia, irodavezető SZTE SFF Klinikai Vizsgálatokat Koordináló Iroda, tel: +36 (62) 546-843, +36 (62) 544-000/6843

email: miglinci.lidia@szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Sightspot Network Kft.
Nyertes ajánlati ár: 5 000 000,-Ft+ÁFA