Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PSZ11936

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék részére (6726 Szeged, Közép fasor 52.) „Metagenomikai (NGS) szekvenálás bioinformatikai szolgáltatással” 136 mintára.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PSZ11936

Ajánlattételi határidő: 2021. november 18 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződés aláírásától számított 30 naptári napon belül

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
FELOLVASÓLAP_v2 (003).docx
specifikáció_metagenom szekvenálás.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

A beszerzés rövid ismertetése:

 

A SZTE Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján, amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 millió Forintot, érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Szolgáltatót/Szállítót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.

 

 

SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék részére (6726 Szeged, Közép fasor 52.) „Metagenomikai (NGS) szekvenálás bioinformatikai szolgáltatással” 136 mintára.

 

A szekvenálási szolgáltatás tartalma:

 

  • metagenom DNS izolálása
  • DNS minőség-ellenőrzés Agilent Tapestation készülékkel
  • in vitro shotgun könyvtár készítés
  • új generációs shotgun metagenom szekvenálás Illumina NextSeq készülékkel.
  • minimum elvárás: mintánként 5 Millió klaszter ( 10 millió leolvasás)
  • bioinformatikai analízis (taxonómia és funkcionális profil)


Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására.

 

Az ellenszolgáltatás összegét a felolvasólap (1. sz. Melléklet) kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlatkérő a 136 mintára megadott mindösszesen bruttó árakat fogja értékelni.

 

várható mintaszám: 136db

Nettó és bruttó egységárat, valamint az 1 db mintára vonatkozó nettó és bruttó árat kérjük feltüntetni az ajánlatban.

 

Az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania a szolgáltatással kapcsolatban felmerülő költségekre, a helyszínre történő kiszállítás költségét is.

 

Szerződéses időszak alatt a szekvenálás keretmennyiség: tervezetten 136 db

Ajánlattevő fenntartja a jogát, hogy a megadott keretmennyiségtől (tervezetten 136 db szekvenálás) eltérjen.


Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.Pályázat címe, megnevezése:

Pályázati forrás:

 

GINOP-2.2.1-15-2017-00101: „A hagyományos PICK termékek versenyképességének javítása az élelmiszerlánc különböző lépéseinél alkalmazott innovatív megoldások segítségével”

 

Alkalmassági feltételek


- Alapkutatás esetén az ajánlattevőnek rendelkeznie a projekt szakterülethez kapcsolódó, minimum 5 fő legalább MA/Msc fokozatú diplomával rendelkező, minimum napi 4 órában foglalkoztatott alkalmazottal.


Igazolási mód:

  1. Cégszerű nyilatkozat 5 alkalmazott neve, végzettsége, tudományos fokozata feltüntetésével
  2. Csatolni szükséges a nyilatkozatban szereplő alkalmazottak szakmai önéletrajzát
  3. Csatolni szükséges az 5 alkalmazottra vonatkozó munkáltatói igazolást

 

Témaszám: 2403 0U095


Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési mód: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 30 napon belüli fizetési határidővel, banki átutalással, az Intézet által igazolt teljesítést követően.

 

 

Szállítási, és számlaküldési cím:

SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék

(6726 Szeged, Közép fasor 52.)
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Nyilasi Ildikó dr., tudományos munkatárs SZTE TTIK Biológia Intézet Mikrobiológiai Tanszék, tel: +36 (62) 544-517, +36 (62) 544-000/4517, +36 (62) 544-005, +36 (62) 544-000/4005

email: nyilasi.ildiko@szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Seqomics Kft.
Nyertes ajánlati ár: 6 800 000,-Ft+ÁFA