Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PSZ11899

Meghosszabbítva 2. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE EHÖK Floorball (1. részajánlati kör), Futsal (2. részajánlati kör) szakosztályának részére tornaterem bérlése edzések, és a hazai mérkőzések lebonyolítására
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PSZ11899

Ajánlattételi határidő: 2021. november 10 11:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2022.12.31.

A beszerzés rövid ismertetője:

Teljesítési határidő: 2022. január 01-től 2022. december 31-ig. Amennyiben a teljesítés a szerződéses időszak alatt mindkét fél megelégedésére történik, és az 1 éves időszak lejártát megelőző 30 napig írásban történő elégedetlenségi megkeresés egyik fél részéről sem történik, úgy a szerződés automatikusan további 1 évig meghosszabbodik.

Tornatermek bérlése az SZTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat floorball/futsal szakosztályának edzéseire és hazai meccseinek lebonyolítására.

A bérlendő termekhez információk:

1. részajánlati kör (floorball):

 • Edzések hetente tervezetten kétszer (alkalmanként 1,5 óra)

Kalkulált legjobb időpontok: (A többség szavazata szerint) Hétfő és szerda.

 • Hazai mérkőzések:
 • Amatőr /2021-2022/ kupasorozat esetén szezononként maximum egy játéknap (9-10 óra, függ a résztvevő csapatok számától)
 • OB3 /2022-2023/ kupa estén maximálisan 2-3 játéknap/szezon (játéknaponként 6-9 óra)
 • Bérlendő tornaterem:
 • Játéktér min. 20x40 méteres szabvány kézilabda pálya
 • Fedett, fűthető, zárt terem
 • Pálya borításra csúszásmentes
 • A hőmérséklet nem lehet 15 °C-nál (50 °F) alacsonyabb.
 • Min. 3 külön öltöző, melegvizes tusolási lehetőséggel
 • Teremhez kapcsolódó egyéb igények:
 • palánkok és a kapuk biztonságos és védett elhelyezése

2. részajánlati kör (futsal):

 • Edzések hetente tervezetten egyszer (tervezetten hétfőnként 1,5 óra, 20.30-22:00 között vagy ezt megelőző esti órák)
 • Hazai mérkőzések lebonyolítása (évente tervezetten 12 alkalom, de maximum 15-nél nem több, alkalmanként tervezetten 1,5 óra)
 • Mindösszesen tervezett óraszám/év: 90 óra/év
 • Bérlendő tornaterem:
 • Fedett, fűthető, zárt terem
 • Minimum 20x40 méteres szabvány futsal pálya
 • Pálya borításra csúszásmentes
 • A hőmérséklet nem lehet 15 °C-nál (50 °F) alacsonyabb.
 • Külön öltöző a hazai, a vendég csapatok, valamint a játékvezetők részére
 • Tusoló (meleg víz biztosított legyen)
 • Teremhez kapcsolódó egyéb igények:
 • A kapuk szabvány méretűek legyenek

 

Mindkét részajánlati körre vonatkozóan az edzésekre és meccsekre megadott alkalmak, időtartamok és az 1 évre vonatkozó mindösszesen óraszámok tervezettek, melyek változhatnak. Bérlő az edzések és meccsek tényleges időpontjait és időtartamait legkésőbb a tényleges időpontokat megelőző 10 munkanappal egyezteti, véglegesíti Bérbeadóval.

 

Részekre történő ajánlattétel lehetősége: Lehetséges, minden részajánlati körre külön-külön.

 

Érvényes ajánlat feltételei mindkét részajánlati kör esetében:

 • A tornatermet Szeged belterületén kell biztosítania Bérbeadónak.

Igazolási mód: Ajánlattevő adja meg a tornaterem címét, és elérhetőségét. Ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy helyszíni bejárás alkalmával ellenőrizze, hogy a tornaterem/pálya megfelel-e az ajánlattételi felhívásban részletezett előírásoknak.

Bérlő az edzések és meccsek tényleges időpontjait és időtartamait mindhárom részajánlati kör esetében legkésőbb a tényleges időpontokat megelőző 10 munkanappal egyezteti, véglegesíti Bérbeadóval. Az elszámolás a megadott óradíj alapján a ténylegesen bérelt óraszámoknak megfelelően történik. Felek kötelesek a ténylegesen bérelt óraszámokat a teljesítésigazolásban rögzíteni.


További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: 

Kuczora Attila irodavezető, e-mail: kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

 

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója:

Vincze Alexandra irodavezető, e-mail: iroda@ehok.u-szeged.hu

 

 

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

 

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

 

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.Letölthető állományok:
Felolvasólap (003).docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Bírálati szempontok: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás részajánlati körönként. A bérleti díj összegét a mellékelt ”Felolvasólap” beárazásával kérjük megadni.

Ajánlatkérő részajánlati körönként a 2 évre tervezett mindösszesen óraszámra megadott bérleti díjakat fogja értékelni a bírálat során.

 

A tornaterem bérleti díj ÁFA-mentes, vagyis az 1 órára megajánlott bérleti díj nem tartalmazhat ÁFA-t.

Az 1 órára megadott bérleti díjnak magában kell foglalnia a bérelt helyiség/helyiségek közüzemi és egyéb rezsiköltségeit, azaz a bérleményben használt energia (gáz, fűtés, villany, víz- és csatornadíj), a napi takarítás és a portaszolgálat költségeit is.További információk:

Fizetési feltételek: Vállalkozó a szerződéses időszak alatt, a megnyert részajánlati kör(ök) terembérleti díjáról, teljesítésigazolást követően havonta, az adott hónapban igénybe vett óraszámoknak megfelelően 1 db számla benyújtására jogosult, a ténylegesen igénybe vett óraszámoknak megfelelően az ajánlatában megadott óradíja alapján, melyet megrendelő a számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással teljesít. Felek kötelesek a havonta ténylegesen igénybe vett óraszámot a teljesítésigazolásban rögzíteni.

 

Ajánlat benyújtásának módja:

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.

(A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)

A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

A SZTE Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 mft-ot érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Szolgáltatót/Szállítót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Vincze Alexandra Erika, irodavezető SZTE EHÖK - Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, tel: +36 (62) 343-094, +36 (62) 544-000/3094

email: fekete.csaba@hszi.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: AdreTu Kft.
Nyertes ajánlati ár: 9 240 000,-Ft+ÁFA